Adaptace


 • Summa povinností hermetikových

  Dochované doplňkové texty Lasenicovy jsou většinou anonymní a patrně představují společné dílo Lasenicových žáků. Základním textem, s nimi se zájemci o Lasenicovo dílo seznamovali nejdříve je summa povinností. Jedná se […]

 • Čtyři filosofické koncepty magie

  Na magii se lze dívat z vícero pohledů (modelů). Ani jeden z těchto pohledů není lepší či horší. Magie odráží psychiku a vývoj člověka, proto například převažoval ve středověku model […]

 • Počáteční pokyny k započetí prací v obřadní magii

  Text neznámého českého autora z počátku 20. století. Unikátní dílo. Pro magickou práci (cvičení, cv. ceremonielní magie) vyhradíme místnost určenou jen nám samým! Může to býti altán, výletní chata, příp. […]

 • Magická kvalifikace

  Magik by měl mít určitě vlastnosti, o kterých píšeme jinde. Zde si uvedeme znalosti, které by měl magik pro svou praxi (úspěšnou) znát a umět. Hermetismus je na rozdíl od […]

 • 12 operačních módů magie

  Dle zodiakálního klíče sestavené operační mody magické přípravy a praxe. Každý opravdový mág by měl umět operovat s každým z nich, stejně jako řemeslník musí umět používat různé nástroje. (rozpracováno) […]

 • Tři stupně magické adaptace

  Každé magické praxi předchází období tzv. magické adaptace a přípravy. Někdy si člověk uvědomí toto období až zpětně při retrospekci. Většinou ovšem musí třemi stupni projít vědomě a cíleně. Bez […]

 • Universální hermetický výcvik I. – Učedník

  Přepis textu spisu neznámého autora z počátku minulého století, ze kterého čerpalo mnoho pozdějších hermetiků (např. Theofanus Abba). Komplexní výcvik – tréninkový plán k rozvinutí okultních (čili skrytých) sil v […]

 • Universální hermetický výcvik II. – Tovaryš

  Obsah: MAGICKÝ VÝCVIK – II. stupeň – TOVARYŠ. Kapitola III. Rytmický dech je základem psychického dýchání. Kapitola IV. Sedm vyvinovacích cvičení. Kapitola V. Vyšší formy hermetických cvičení. Kapitola VI. Telepatie […]

 • Universální hermetický výcvik III. – Mistr

  Obsah:MAGICKÝ VÝCVIK – III. stupeň – MISTROVSKÝ.Kapitola VIII. Principy ódické léčby (pranické).Kapitola IX. Magické léčení (hatha-jógou).Kapitola X. Spirituelní dech Kapitola VIII. Principy ódické léčby (pranické). V kapitole o psychickém dechu […]

 • Doporučená literatura (magická kvalifikace)

  Z důvodu neustálých otázek na téma vhodné literatury k dalšímu samostudiu zde uveřejňuji námi sestavený seznam doporučené literatury rozdělený dle jednotlivých pilířů hermetismu. Magie zasahuje do mnoha lidských oborů, proto […]