Doporučená literatura (magická kvalifikace)

Z důvodu neustálých otázek na téma vhodné literatury k dalšímu samostudiu zde uveřejňuji námi sestavený seznam doporučené literatury rozdělený dle jednotlivých pilířů hermetismu. Magie zasahuje do mnoha lidských oborů, proto by mág měl mít všeobecné znalosti. V dřívějších dobách byl hermetismus výsadou pouze nejinteligentnějších, resp. nejvzdělanějších lidí své doby. Je až s podivem, s jak ubohým vzděláním (nemluvím zde o titulech) jsou lidé schopní se pouštět do hermetické práce (v lepším případě končí samozřejmě s neúspěchem).

Velmi doporučuji si také přečíst článek “Magická kvalifikace” z knihy Josefa Veselého, který je uveřejněn v dalším článku.


MAGIE

• Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius: Okultní filosofie I. – IV.  
• Bardon, František: Brána k opravdovému zasvěcení
• Bardon, František: Praxe magické evokace

• Bennett, Allan: Rituál pro evokaci velkého ducha Taftartarata, aby se viditelně zjevil (down)
• Carroll, Peter J.: Liber null & psychonaut
• Crowley, Aleister: Liber Agape
• Crowley, Aleister: Kniha Thothova
• Crowley, Aleister: Liber 777 (down)
• Dürr, Josef: Experimentální démonologie (down)
• Frater V. D.: Praktická sigilická magie
• Guaita, Stanislas de: Eseje o prokletých vědách – Na prahu tajemství
• Guaita, Stanislas de: Had Genese I. – Chrám Satanův
• Guaita, Stanislas de: Had Genese II. – Klíč k černé magii
• Guaita, Stanislas de a Wirth, Oswald: Had Genese III. – Problém zla
• Goodrick-Clarke, Nicholas:  Západní esoterické tradice
• Hine, Paul: Prachaos
• Hulse, David Allen: Magické klíče – encyklopedický průvodce posvátnými jazyky a magickými systémy světa. Kniha I. – Mysteria Východu. Kniha II. – Mysteria Západu
• Kabelák, František: Kabalistické zasvěcení
• Kabelák, František: Kniha tajemství velikého šému
• Kabelák, Františekk: Magia nigrae
• Kabelák, František: Magia divina
• Kabelák, František: Herbář hermetikův 
• Karika, Jozef: Zóny stínu
• Karika, Jozef: Brány Meonu
• Kefer, Jan: Syntetická magie
• Kefer, Jan: Theurgie magické evokace
• Lévi, Eliphas: Dogma a rituál vysoké magie
• Lévi, Eliphas: Dějiny magie
• Lévi, Eliphas: Zasvěcovací dopisy do vysoké magie a mystiky čísel
• Lévi, Eliphas: Věda duchů, Kniha moudrých
• Nakonečný, Milan: Lexikon magie
• Nakonečný, Milan: Magie v historii, teorii a praxi
• Nakonečný, Milan: Smaragdová deska Herma Trismegista

• Nema: Maat Magick (down)
• Papus: Základy praktické magie
• Paracelsus: Archidoxa magica – Základy magie
• Přednášky pro Universalii a Horev-klub (Bibliotheca Horev)
• Quintscher, Rah Omir: Adonistická kabala I.
• Tyson, Donald: Tetragrammaton – tajemství vyvolání andělských sil a klíč k Apokalypse
• Veselý, Josef: Magie (I)
• Veselý, Josef: Magie (II) – Magie pro pokročilé
• Veselý, Josef: Magie (III) – Příručka vysoké magie

• Veselý, Josef: Mariánská zjevení z hlediska hermetismu
• Veselý, Josef: Slavné grimoáry minulosti
• Veselý, Josef: Z čarodějovy knihovny
• Veselý, Josef: Učení mistrů
• Veselý, Josef: Sedm pekelných inteligencí
• Veselý, Josef: Lucifer a Lilit
• Veselý, Josef: Zoolatrie a zoofilie z hlediska okultního
• Veselý, Josef: Techniky magie na pozadí alchymie
• Veselý, Josef: Daňová přiznání vybraných obyvatel planety Marsu
• Veselý, Josef: O podobách démonů

ASTROLOGIE

• Banzhaf, Hajo a Haebler, Anna: Klíč k astrologii
• Fagan, Cyril: Kořeny astrologie
• Goese, Tatjana Husek: Astrologie a sebepoznání
• Hadés, Alain Yaouanc: Učebnice vědecké a tradiční astrologie
• Juřík, Zdeněk: Astrologie především v obrazech
• Kefer, Jan: Praktická astrologie, aneb umění předvídání a boje proti osudu
• Meyer, Hermann: Astrologie a psychologie
• Moore, Thomas: Planety v nás – Astrologická psychologie Marsilia Ficina
• Špůrek, Milan: Encyklopedie západní astrologie
• Turnovský, Pavel: Rozloučení s tradiční astrologií

ALCHYMIE

• Alleau, René: Hermés a dějiny věd
• Bor, D. Ž.: Napříč říší královského umění
• Burckhardt, Titus: Alchymie – Tradiční věda o kosmu a duši
• Canseliet, Eugene: Alchymie vysvětlená na svých klasických textech
• Fulcanelli: Tajemství katedrál
• Fulcanelli: Příbytky filosofů I. + II.

• Gebelein, Helmut: Alchymie – magie hmoty
• Hlaváček, Jakub a Purš, Ivo: Alchymická mše
• Kabelák, František: Praktická spagyrie
• Kabelák, František: Herbář hermetikův
• Lexikon alchymie a hermetických věd (ed. Claus Priesner, Karin Figala)
• Marshall, Peter: Kámen mudrců – Výprava za tajemstvím alchymie
• Mavéric, Jean: Hermetické lékařství rostlinné
• Paracelsovo lékařství (autoři: Max Amann, Margaret Madejsky, Patricia Ochsner, Christian Rätsch a Olaf Rippe)
• Purš, Ivo a Karpenko, Vladimír: Alchymie a Rudolf II. (jde o nejobsažnější dílo k historii alchymie u nás)
• Roger, Bernard: Objevování alchymie – Hermovo umění v pohádkách, dějinách a zednářských rituálech

HERMETICKÁ FILOSOFIE

• Bamford, Christopher: Nekončící stezky Sofie. O vášnivém hledání moudrosti na Západě
• Ebeling, Florian: Tajemství Herma Trismegista – Dějiny hermetismu
• Chlup, Radek: Proklos
• Chlup, Radek: Corpus Hermeticum
• Kratochvíl, Zdeněk: Délský potápěč k Hérakleitově Řeči
• Neubauer, Zdeněk a Škrdlant, Tomáš : Skrytá pravda Země – Živly jako archetypy ekologického myšlení
• Platón: Timaios
• Vítek, Tomáš: Empedoklés I. – III. (Studie, Zlomky, Komentář)
• Grof, Stanislav: Kosmická hra

PRAMENNÉ ALCHYMICKÉ SPISY

• Bor, D. Ž.: O kamenu filosofů. Obsahuje Pojednání o filosofickém kamenu (Lambsprinck), Mutus liber (Altus), O kamenu filosofů (A. Libavius).
• Bor, D. Ž.: Alchymická tvrz (Symbolika alchymie a kabaly). Obsahuje: Heinrich Khunrath: Filosofický kámen (z Amphitheatrum Sapientiae Aeternae + rytiny). Stephan Michelspacher: Kabala, zrcadlo umění a přírody. Hortulanův komentář ku Smaragdové desce Herma Trismegista.
• Bor, D. Ž.r: Zrcadlo alchymie (Symbolika alchymie a kabaly). Obsahuje: Vysvětlení Smaragdové desky. H. Reusner: Pandora. J.D.Mylius: Pečeti filosofů + Philosophia reformata.
• Nakonečný, Milan: Smaragdová deska Herma Trismegista.
• Maier, Michael: Atalanta fugiens.
• Trismosin, Salomon: Splendor Solis aneb Sluneční záře.
• Sfondrati, Celestino: Obhájení nevinnosti bohorodičky (Innocentia vindicata Deiparae).
• Astr, C.: Elixír mudrcův.
• Homérův zlatý řetěz (Aurea catena Homeri).
• Helmond, Johannes: Alchymie jako cesta zasvěcení.
• Tajné figury Rosekruciánů ze XVI. a XVII. století.
• Maien, J. P. : Odkaz bratrstva zlatého a růžového kříže.
• edice “Knižnice Logosu” (z nakladatelství Trigon):
# 0: Otec filosofů Hermés Trismegistos. Obsahuje: Otec filosofů a alchymistů (D.Ž. Bor), Poimandrés Hermetis Trismegisti, Corpus hermeticum (12 vybraných traktátů), Hortulanův komentář ku Smaragdové desce, Vysvětlení Smaragdové desky (anonym), Zlatý traktát Herma Trismegista (rozdělený do sedmi kapitol a opatřený výkladem od neznámého autora – Dominicus Gnosius?).
# 1: Záhadný alchymista Abraham Eleazar Žid a jemu připisované texty a obrazy. Obsahuje: Vysvětlení hieroglyfických obrazů (Nicolas Flamel). R. Abrahama Eleazara Pradávné chemické dílo, Eš Mecaref aneb Oheň tyglíku (zlatnického).
# 2: Černá Sulamit a studnice zdraví a bohatství. Obsahuje: Donum Dei (Samuel Baruch), Klenot filosofie (Nicolas Flamel), Veliké vysvětlení kamene mudrců (Nicolas Flamel), O kameni mudrců (Synesios), O tajném umění a kameni mudrců (Artephius).
# 3: Zázračná studánka hraběte Bernharda z Marku a Tarvis. Obsahuje: Bernhard Trevisanus, jeho následníci a Bavor Rodovský z Hustiřan (D.Ž. Bor). Vo hermesové filozofiji, včetně poznámky a slovníčku (Bernhard z Marku a Tarvis; staročeský překlad latinského spisu, který pořídil nejznámější český alchymista z času Rudolfa II., Pan Bavor Rodovský z Hustiřan), Rozhovor o kameni mudrců mezi učitelem Jiřím a žákem Albertem (Joachim Tanckius), Fontana Bernhardi Revelata (Carl Hermann Gravelius), O velkém fyzickém kamenu: o kamenu mudrců (Bernhard z Trevis), Zvláštní traktát Bernharda z Treviru O kamenu mudrců, Symbolum Bernhardi čili Vyznání víry hraběte Bernharda z Trevis.
# 4: Alchymický bestiář Basilia Valentina a jeho následníků. Obsahuje: Úvodní text Polární záře nad Německem (D.Ž. Bor), Dvanáct klíčů, O velkém kamenu předků, O malém světě lidského těla, Via veritatis čili Jediná cesta k pravdě (vše Basilius Valentinus), Filosofická axiomata dvanácti bran (Georgius Ripleu), Poučky filosofa Alana o filosofickém kameni (Alanus de Insulis), Arcanum hermeticae philosophiae opus (Johannes d’Espagnet).
# 5: O obtížnosti alchymie a konečné harmonické shodě. Obsahuje: Kniha o obtížnosti alchymie (Theobald von Hoghelande Mittelburgensis), Harmonická shoda alchymických filosofů (Davidis Langei D. Medici), Tajemství alchymie(C.H. Gravel).
# 6: Michael Sendivogius a jeho následníci. Obsahuje: Michał Sędziwój ze Skorska a Lukavice (Rafał T. Prinke), Dvanáct traktátů o kamenu filosofů (Michael Sendivogius), Colloquium hermetico-spagyricum, O síře, Hermetický triumf čili Vítězný filosofický kámen (vše Limoyon de Saint Didier), Prastará rytířská válka, Otevřený vchod do kdysi uzavřeného královského paláce (vše Philaletha-Ireneus).
# 7: Philaletha-Starkey a jeho následníci. Obsahuje: Úvodní text Byl alchymista George Starkey Eirenaus Philaletha? (D.Ž. Bor). Obsah: Liquor alcahest (George Starkey), Dopisy (George Starkey), Podstata světla (Joaquin Pérez-Pariente), Dopis pravým žákům Hermovým (Limoyon de Saint Didier), Filosofický dopis o pravém kameni mudrců (Anonym), Anima magica abscondita čili Skrytá magická duše (Eugenius Philaletha), Euphrates čili Voda od východu (Eugenius Philaletha), Coelum terra čili Nebesa země (Eugenius Philaletha). Anthroposophia Magica (Eugenius Philaletha), O třetím počátku minerálních věcí (Josaphat Friederich Hautnorton Svecus), Bantaleonis bifolium metallicum. 
# 8: Sněm filosofů. Obsahuje: O lunárním Blasu, Turba filosofů, O kamenu filosofů (vše Libavius), Hercules Pio-chymicus (Petrus Johannes Faber), Isagoges (Julius Sperber).
# 9: Palladium spagyricum (Pierre Jean Fabre).
# 10: Aurora consurgens aneb Jitřní záře. Obsahuje: D. Ž. Bor: Záře aurory na východním obzoru, Aurora Consurgens sv. Tomáše Akvinského a připojený druhý díl, Baron Urbiger: Aforismy o Velkém Elixíru filosofů, Raymond Lullus: Apertorium o složení Kamene mudrců a Majoricani Elucidarium, Hieronymus Reusner: Pandora, to je boží dar, Johann de Monte Raphaim: Poučky pro žáky přírody
# 11: Drahocenná perla v růžové zahradě. Obsahuje: Úvodní text Růžové zahrádky alchymických filosofů (Ivo Purš), Marie prorokyně, sestra Mojžíšova: Praxe umění alchymického, Arnald de Villanova: Rosarius philosophorum, Flos florum, John Dastin: Rosarium, Vidění J. Dastina, Petrus Bonus, Janus Lacinius: Pretiosa Margarita novella.

KABALA
• Chamša Chumšej Tora – 5 knih Mojžíšových
• Dluhoš, Marek: Kabalistická teurgie
• Eisenberg,  Isaac: Sefer Raziel haMalach – praktická teurgie a mystika kabalistická
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Vesmír v kabale
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Adam a kabalistický strom
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Psychologie a kabala
• Halevi, Z’ev ben Shimon: Strom života – úvod do kabaly
• Idel, Moše: Kabala – nové pohledy
• Kabala a kabalisté (obsahuje: Erich Bischoff: Kabala, Moše Kordovero: Pojednání o duši, Výbor z Knihy Zohar, Abraham Žid: Eš Maceref)
• Kaplan, Aryeh: Sefer Jecira
• Kaplan, Aryeh: Kniha Bahir
• Laitman, Michael: Kniha Zohar

• Lenain: Věda kabalistická
• Moučka, Ladislav: Sefer Jecira Pražská – 5 kapitol o vztazích Knihy utváření a Genesis (I. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: Cesta pouští – Sefer Jecira a Tarot (II. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy (III. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: Šest dnů stvoření aneb světlo světa Beriah (IV. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka)
• Moučka, Ladislav: 72 talismanů merkurské sféry (V. díl z cyklu Hledání dávno ztraceného člověka) 
• Moučka, Ladislav: Apokalypsa – Brána ráje – Skrytá osnova Zjevení svatého Jana
• Moučka, Ladislav: Apokalypsa a tarot – Sedmdesát osm obrazů tarotu ve Zjevení svatého Jana
• Moučka, Ladislav: Nachaš – Had Mojžíšovy knihy Genesis. O počátku a konci biblického času, o Stromu života a naději
• Neubauer, Zdeněk – Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních
• Papus (Encausse, Gérard): Kabala
• Sadek, Vladimír: Židovská mystika
• Scholem, Gershom: Kabala a její symbolika
• Scholem, Gershom: Počátky kabaly
• Scholem, Gershom: O mystické podobě božství – Studie k základním pojmům kabaly
• Souzenelle, Annick de: Symbolismus lidského těla
• Weinreb, Friedrich – Symbolika biblického jazyka (Úvod do struktury hebrejštiny)
• Zóhar – Svatá kniha kabaly (přel. Mirko Beneš)

TAROT

• Abba,  Theofanus: Dopisy Paracelsovi (Z odkazu proroků III.)
• Banzhaf, Hajo: Základní kniha o tarotu
• Banzhaf, Hajo: Klíč k Tarotu s četnými vykládacími metodami
• Lasenic, Pierre de: Tarot – Klíč k iniciaci
• Neubauer, Zdeněk a Hlaváček, Jakub: Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu
• Vurm, Bohumil: Tarot a hledání smyslu života – Tarot jako metoda zasvěcení a cesta sebepoznání
• Vurm, Bohumi: Tajemství karet, encyklopedie Tarotu – historie, původ, souvztažnosti, vykládání
• Wirth, Oswald: Tarot a středověká obraznost

GRIMOÁRY (down)

• Grimoire of Armadel
• Secret Grimoire of Turiel
• Grimoire of Honorius
• Enchiridion Leonis Papae
• DuQuette, Lon Milo: Illustrated Goetia
• Lucifierian Goetia
• The Lesser Key of Solomon (Legemeton I) (Goetia) 
• The Lesser Key of Solomon (Legemeton II) (Teurgia- Goetia)
• Ars Paulina (Legemeton III)
• Ars Almadel (Legemeton IV) 
• Ars Nova (Legemeton V)
• Heptameron by Peter de Abano
• Grimoirum Verum
• Černý drak
• The Black Pullett
• Necronomicon (Simon)
• Necronomicon Spellbook
• d’Alveydra, Saint-Yves: Archeometr
• Picatrix 
• Faust – Magia Innaturalis; Slabikář Doktora Johanna Fausta I.
• Edice Grimoire Occulte (OLDM):
# 1: Samuel Liddell MacGregor Mathers: Abramelinova magie
# 2: Samuel Liddell MacGregor Mathers: Goetia
# 3: Samuel Liddell MacGregor Mathers: Clavicula Salomonis
# 4: Necronomicon a zaklínací kniha (se Simonovým úvodem)
# 5: Grimoire Nexus (sborník různých grimoárů)
• Goetie čili Menší klíčky Šalamounovy (Bibliotheca Horev)
• Necronomicon podle Murahawy
• Johanna Fausta kniha mirákulí, uměn a divů neboli Trojnásobné pekelné zaříkání
• Papežská magie (Okultní praktiky v katolické církvi)

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ DŮLEŽITÁ LITERATURA

• Greene, Brian: Elegantní vesmír : superstruny, skryté rozměry a hledání finální teorie
• Feder, Richard: Hasafah haivrit = Učebnice hebrejštiny (down)
• Bible. S.Z. Pentateuch. Česky & Hebrejsky: Chamiša chumšej Tora (překlad: Efraim Sidon)
• Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou
• Sefer Tehilim: im peruš Raši = Kniha Žalmů : s Rašiho výkladem (překlad: Viktor Fischl)
• Brehm, Alfred: Život zvířat
• Jung, Carl Gustav: Duše moderního člověka
• Jung, Carl Gustav: Červená kniha
• Jung, Carl Gustav: Tajemství zlatého květu
• Lexa, František, 1876-1960: Staroegyptské čarodějnictví 
• Leo Fr. Saska, Fr. Groh: Mythologie Řeků a Římanů
• Ezop & Hollar: Bajky 
• Banzhaf, Hajo: Živly jako obraz člověka
• Becker, Udo: Slovník symbolů 
• Biedermann, Hans: Lexikon symbolů
• Graves, Robert: Řecké mýty.
• Antonín, Luboš: Bestiář
• Dus, Jan A. a Pokorný, Petr: Neznámá evangelia (Novozákonní apokryfy I) 
• Dus, Jan A.: Příběhy apoštolů (Novozákonní apokryfy II)
• Dus, Jan A.: Proroctví a apokalypsy (Novozákonní apokryfy III)
• Oerter, Wolf B. a Pokorný, Petr: Rukopisy z Nag Hammádí 1
• Oerter, Wolf B. a Vítková, Zuzana: Rukopisy z Nag Hammádí 2
• Oerter, Wolf B.: Rukopisy z Nag Hammádí 3
• Kratochvíl, Zdeněk: Evangelium Pravdy
• Pokorný, Petr: Píseň o perle
• Rudolph, Kurt: Gnóze

Zpracoval: fr. Dóv, fr. Tabris; archiv Lóže u Z.·.S.·.