Počáteční pokyny k započetí prací v obřadní magii

Text neznámého českého autora z počátku 20. století. Unikátní dílo.

 1. Pro magickou práci (cvičení, cv. ceremonielní magie) vyhradíme místnost určenou jen nám samým! Může to býti altán, výletní chata, příp. alespoň místo bytu – nejlépe ložnice. Podmínka: Nikdo jiný nesmí do místnosti vyhrazené k magickým pracím vstoupit. Praktikujeme-li magická cvičení v rodině, pak mohou do této místnosti vstoupit její členové za účelem studia. Místnost je nutné preparovat čistícím kuřidlem: 2 g myrhy, 3 g kadidla, 2 g sporýše, 3 g kozlíku. Vykouřením místnosti touto směsí získáme prostor astrálně nezávadný. Místnost dále udržujeme v určitém aromatickém tónu, nejlépe planetárním.
 2. Provádíme denní koupel – sprchu a udržujeme naprostou čistotu svého těla a prádla, zvl. spodního. Optimálním magickým prádlem je prádlo hedvábné. Zachovat vždy čistotu a vždy udržet místo věnované pro naši magickou adaptaci nasycené jen našimi myšlenkami a naší životní silou.
 3. Vybavení magické oratoře: Budeme potřebovat pracovní stůl, pohodlné křeslo, skříň pro pomůcky, z nichž nám pro začátek postačí pentagram nakreslený na pergamenu nebo vyrytý do mramoru a vyzlacený. Je samozřejmé, že všechno musí být nové, dosud nepoužité. Stůl může být z kamene nebo ze dřeva. Použijeme-li dřeva, aby nebylo při výrobě použito hřebíků a laku. Někteří magici doporučují, aby nebylo v místnosti nic zavěšeno, avšak tento požadavek je namístě jen při některých pracích. Je třeba si také uvědomit, že alchymické práce se daří daleko lépe v tomto prostředí, tzn. je doporučováno spojit alchymickou laboratoř s magickou oratoří. Toto vybavení postačí
  pro začátek – pro cvičení tzv. mentálně-magická. První věci, které si opatříme jsou: křeslo, stůl pokrytý lněným plátnem, na něm pentagram a pánev pro kuřidla.
 4. Učiníme dobře, když s věcmi začneme pracovat v neděli, a sice ve sluneční hodinu. Ještě lépe učiníme, když prohlédneme svůj horoskop a neshledáme v tranzitech negativní ovlivnění – zvláště dbejme, aby Jupiter a Slunce nebyli poškozeny. Nejvhodněji ovšem učiníme, když započetí práce budeme považovat za vysokou činnost, na kterou se vztahují astronomické poučky obsažené v díle Theurgie magické
  evokace. Všeobecně možno říci, že se má s prací započíti v den, kdy Slunce vstupuje do znamení Skopce, ovšem jen tehdy, není-li horoskop badatele tranzity příliš ovlivněném.
 5. Znalosti magické spagyrie:
 • léky jsou pouze nástrojem a svodem univerzální síly obsažené v kosmických akcích.
 • kvintesence je duše produktu čili jeho energetická syntéza.
 • kvintesence nepůsobí na tělo fyzické, ale na astrální.
 • nic v přírodě není osamoceno: všechno je mezi sebou v určité vazbě a navzájem se doplňuje a ústrojně vytváří.
 • zdánlivě rozdílné bytosti tvoří organismus, v němž má vše svou úlohu, účel a to individuálně i celkově.
 • každá věc má tedy svou signaturu, jež umožňuje určit předmět, jeho účel, roli a jeho místo.
 • signatury umožňují rozluštit a definovat řeč přírody a studovat vztahy bytí.
 • signatury jsou jakousi abecedou kosmu: kdo dokáže tuto abecedu spojit ve slovo, větu a zákon, vládne všemi pláněmi bytí.
 • přírodou vládne 7 základních sil, symbolizovaných tzv. „planetami“. Jsou to“magnetickoelektrické“ nebo „éterodynamické“ víry.
 • Chceme-li ovlivnit přírodní dění, činíme tak jednak signovanou látkou, jednak příslušným časem a příslušnou akcí.
 • podle těchto zásad je třeba uvažovat nejen chorobu a lék, ale také dobu (denní, noční) , astrální vliv, za kterého je třeba byliny trhat, připravovat hmoty, vyrábět elixíry a konečně i nemocného letoru. Vlivy 7 základních přírodních sil, pojmenovaných podle planet, jsou klíče k signaturám nemoci, času, rostlin a drog.

Chemické nakládání s látkou dle forem moderního lékárnictví znamená podle nauk alchymie usmrcení její životní síly. Alchymie naopak posiluje a zhušťuje tuto sílu, přičemž uvažuje všechny principy hermetismu a zvláště vzájemné korespondence látek spagyrie.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]