Pověsti


 • Čertův hrádek

  Thumbnail for the post titled: Čertův hrádek

  Před dávnými časy sídlily na Skalce blízko Čeřínku víly ve svém kamenném dvoře, z něhož se dosud v těchto místech povaluje mnoho kamenů. V těchto pohádkových dobách panovala nad svými…

 • Jihlavský Blaník

  Nedaleko Jihlavy směrem na sever vypíná se všem obyvatelům Jihlavy a okolí známý, pověstmi opředený kopec Rudný (Schatzberg). K tomuto vrchu se váže pověst o pokladě podobná té, jakou napsal…

 • Kaple sv. Antonína

  Na výšině v hlubokých lesích nad vesničkou Rounek stojí dnes opuštěná kaplička sv. Antoníčka. O jejím vzniku se vypráví tato pověst: “Kdysi v dávných dobách, kdy ještě tovaryši museli chodit…

 • Zaječí skok u Jihlavy

  Romantická zákoutí nám na své pouti nabízí řeka Jihlava. Na obou březích najdeme tichá místa pod starými olšemi, vodní tůně v nichž se ještě nedávno promenádila vydra a její stopy…

 • Jihlava v kronice Václava Hájka z Libočan

  Autor známé Kronyky Czeské pocházel ze staré vladycké rodiny. Narodil se někdy na počátku 16. století. Ačkoliv byl vychováván ve víře podobojí, stal se kolem roku 1524 katolickým knězem. Působil…

 • Dopis Augustina Hubera ďáblu

  Thumbnail for the post titled: Dopis Augustina Hubera ďáblu

  Přátelský pozdrav a službu vzkazuji nejprve, nejmocnější bože Lucifere, zároveň nejmocnější pane a kníže tohoto světa, také nejmocnější pane a princi v Orientě, mocný pane a Bože od Východu až…

 • Zvon Zuzana

  Dne 18. května 1523 vypukl ve městě obrovský požár. Padly mu za oběť lidé, domy i zvony na věži kostela svatého Jakuba. O pár let později bylo rozhodnuto obcí zhotovení…