Dopis Augustina Hubera ďáblu

Přátelský pozdrav a službu vzkazuji nejprve, nejmocnější bože Lucifere, zároveň nejmocnější pane a kníže tohoto světa, také nejmocnější pane a princi v Orientě, mocný pane a Bože od Východu až k Západu!

Já Augustin Huber, jsem nemohl opomenouti, obrátit se k Vám se svými velkými žalobami, jak se mi tady na světě daří a jak jsem všemi svými přáteli opuštěn. Tak jsem si bezvýhradně předsevzal poddati se Vám, jako nejmocnějšímu Bohu a pánu Luciferovi, tělem i duší, krví i statky. Jestliže budete chtít dáti a poslati mi po svém služebníku dosti peněz pro mé potřeby, jsem připraven zapsati se Vám vlastní krví. Leč chci si vyhraditi určitý čas od data tohoto listu a to po 34 léta. Budete-li si to přáti, tedy opovím nepřátelství všem věřícím křesťanům, ať v duchovních nebo ve světských věcech. Jakmile tato léta uplynou, budete mít nad mým tělem i duší plnou moc a nakládat s nimi podle své vůle. Tak tomu má být do Vaší věčnosti. Kromě toho hodlám také opovědět nepřátelství všem svatým andělům na nebesích i s jejich Bohem a pánem. Chcete-li tak učinit, tedy Vás prosím jako svého Boha a pána Lucifera, abyste ode dneška, kdy dostanete tento dopis, do tří dnů položil na tomto místě odpověď, abych věděl, jak se mám zařídit.
Stalo se v neděli po Bartoloměji (25. srpna) léta 1591.
Augustin Huber, k Vašim službám po všechny časy připravený služebník.
A ďáblův vyznavač neopomněl připojit své pečeti ani důkladnou a přesnou adresu:
Tento dopis nechť se dostane nejmocnějšímu Bohu a pánu Luciferovi, zároveň nejmocnějšímu knížeti a pánu tohoto světa od východu až k Západu, princi v Orientě, mému vlastnímu Bohu a pánu, k vlastním rukám. V Pekle!

Zdroj: HOFFMANN, František. Listy a obrazy z minulosti Jihlavy: od počátků do roku 1848. Jihlava: Ekon, 1999. 494 s. ISBN 80-902743-0-7.
Foto: Pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události