Nástroje


 • Phurba: nejmocnější magická zbraň

  Thumbnail for the post titled: Phurba: nejmocnější magická zbraň

  Phurba nebo Phurpa, Phurbu, Phurpu (tibetsky) nebo také Kíla, Kílaja (sanskrt) je rituální dýka se třemi břity, která pochází z Tibetu, možná z Indie. Je používána primárně v praxi tibetského…

 • Fluidické kondenzátory

  Thumbnail for the post titled: Fluidické kondenzátory

  Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně “nasát” a “uchovat”.…

 • Konstrukce magických zrcadel (F.Kabelák)

  Thumbnail for the post titled: Konstrukce magických zrcadel (F.Kabelák)

  Většina zrcadel, kterých se užívá v hermetické praxi a kterým se říká běžně zrcadla magická, nejsou ve skutečnosti zrcadly magickými. Jsou to většinou zrcadla, sloužící praxi psychurgické, která se také…

 • Magické zrcadlo (výroba dle F.Bardona)

  Thumbnail for the post titled: Magické zrcadlo (výroba dle F.Bardona)

  Jsou dva druhy magických zrcadel a to plochá a dutá. Pro oba druhy se hodí normální zrcadla, natřená stříbrným amalgamem nebo černým lakem anebo opatřená tekutým nebo pevným fluidickým kondenzátorem.…

 • Roucho

  Magické nebo rituální roucho je jedním z “nástrojů” mága nebo čaroděje. Dějiny obřadního oblečení jsou spjaty s dějinami náboženství, kultů a lidské snahy o kontakt s nadpřirozenem. Roucho je pro…

 • Valentinus, Basilius (asi 15. stol.)

  Thumbnail for the post titled: Valentinus, Basilius (asi 15. stol.)

  Záhadný benediktinský mnich, který snad žil kolem r. 1413 v Peterském klášteře v Erfurtu a jehož pravé jméno nebylo nikdy zjištěno. Patřil však k největším alchymistům středověku. Mezi jeho vynikající…

 • Vigenere, Blaise De (1523-1596)

  Thumbnail for the post titled: Vigenere, Blaise De (1523-1596)

  Francouzský historik a alchymista, který se zabýval i dalšími „tajnými vědami”. Autor spisů Traicté du feu et du sel (1618) Traité des chifres, ou secrète manière d’écrire (1587) Je považován…

 • Vaughan, Thomas (1622-1665)

  Thumbnail for the post titled: Vaughan, Thomas (1622-1665)

  Zvaný Philalethes. Alchymista, patrně anglického původu, autor velmi oceňovaného spisu Introitus apertus ad occlusum régis palatinae (1667; něm. Eröffnung der Tür zum königlichen Palast, 1667). Zdroj:NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon magie. 4., rozš. a…