Filosofie


  • Studijní poznámky k 1. kapitole Magia Nigrae

    První kapitola knihy Františka Kabeláka obsahuje mnoho odkazů na biblické pasáže. Mnohé z nich jsou špatně přeložené, zavádějící a odkazující na neexistující souvislosti. Pro plné pochopení textu a lepší orientaci…

  • Neubauer – Corpus Hermeticum Scientiae (část I.)

    Thumbnail for the post titled: Neubauer – Corpus Hermeticum Scientiae (část I.)

    Pro „ekologii idejí” vyvstává řada znepokojujících problémů. Předně : Jak se to slučuje s renesančním impulzem, který vedl spíše ke znovuzbožštění světa ? Navíc : náboženská, duchovní, mystická podoba renesanční…