Zaklínání rostlin při sběru

Každý, kdo chce s rostlinami magicky pracovat by měl mít svůj vlastní rituál sběru s ohledem na osobnost a zaměření.  Níže prvky rituální sklizně magických rostlin v několika bodech a několik zaklínacích (modlitebních) použitelných textů. 

HLAVNÍ PRVKY RITUÁLNÍ SKLIZNĚ

Rituální sběr magických rostlin lze shrnout do těchto bodů:
1. Mentální a fyzická očista sběrače
2. Smírčí oběť  duchu rostliny
3. Očista rostliny od sil, které by mohly rušit její působení
4. Zaklínání ducha rostliny s cílem navázat s ním kontakt, zajistit si jeho přízeň a získat jeho moc a sílu pro vlastní cíle
5. Smírčí oběť zemi, která byla poškozena sklizní
6. Ochrana sil sklizené rostliny její izolací od okolí

INVOKACE DUCHA ROSTLINY

“Byla jsi zaseta Krónem
Přijata Hérou
Opatrovaná Amonem
Zrozena Isidou
Vyživována deštěm, který přinesl Zeus
Vyrostla jsi Héliovým slunce a rosou bohyně
Ty jsi rosou všech bohů
Jsi srdcem Hermovým
Jsi semenem prvorozeného boha
Jsi okem Slunce
Jsi světlem Luny
Jsi popelem Osiridovým
Jsi krásou a slávou nebe
Jsi duchem Osiridovým, kterého všude slaví
Jsi dechem Amonovým
Jako jsi vyzdvihla Osirise, tak pozdvihni i sebe
Vyjdi jako Slunce, které denodenně vychází
Tvá velikost je rovna Slunci v zenitu
Tvé kořeny dosahují propasti
Tvé síly sídlí v srdci Hermově
Tvé větve jsou kosti Mnévise
Tvé květy očima Horovýma
Tvé sémě je semenem Panovým
Očišťuji tě pryskyřicí jako Bohy
Očišťuji tě mou modlitbou pro mé zdraví
Dej mi sílu Áreovou a Athéninu
Neboť já jsem Hermés
Beru si tě šťastnou rukou a za přispění dobrých duchů
Ve šťastnou hodinu a v dobrý a vyvolený den.

ZAŘÍKÁVÁNÍ ROSTLINY PŘI SBĚRU

“Dobývám tě, rostlino, …… (jméno)
Takovou jaká jsi
Uchopuji tě všemi pěti prsty své ruky
Já …… (jméno), a budu tě u sebe nosit
Abys vždy působila …… (účel)
Zaklínám tě při neposkvrněném jménu Boha
Jestli mne neuposlechneš
Jestli utrpím nezdar v tomto mém díle
Ať ti země, která tě zrodila
už nikdy nedává vodu k životu
Tabar atd.
Dejte at mé dokonalé zaklínání dosáhne cíle.”

MODLITBA K BOHYNI ZEMĚ

“Svatá bohyně Země, jež jsi zrodila všechny bytosti přírody,
Ty, jež jsi vše zrodila a každodenně plodíš,
Ty, vládkyně nebes a moře a všech věcí,
po právu jsi nazývána matkou všech bohů,
neboť Ty vítězíš nade vším svou láskou, …
Rostliny, jež Tvá Velikost zplodila, daruj všemu lidu, abys ho zachránila.
Přenech mi tyto své léky
nechť ke mně přijdou s veškerou Tvou léčivou mocí.
Ať již z nich připravím cokoliv, ať působí dobře.
Ať již tento lék podám komukoliv, kdo jej ode mne vezme,
dej, ať se uzdraví.
(Medicina Antiqua, 13.stol.)

Zdroj:
PAKOSTOVÁ, Jitka. Rostliny v magii. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2003. 182 s. ISBN 80-86226-44-1.
Obrázek: Pixabay, Archiv Lóže u Z.·.S.·.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *