Fulcanelli, Jean Julien (1877-1932)

Slavný, ale neznámý francouzský alchymista, který údajně znal tajemství kamene mudrců a tím i transmutace kovů ve zlato, kterou před několika svědky údajně provedl v Paříži. Jeho dvěma žáky byli E. Canseliet (v.) a J. Boucher (v.). 

Fulcanelli byl, zřejmě neprávem, ztotožňován s malířem J.-J. Champagnem, ale také s alchymistou F. Jolivet-Castelotem. V roce 1932 záhadně zmizel, ale J. Bergier byl přesvědčen, že muž, který ho r. 1937 žádal, aby varoval prof. A. Helbronnera před nebezpečím experimentů se štěpením uranu, byl Fulcanelli. Proto po druhé světové válce nesmírně vzrostla jeho popularita a obě jeho díla (Le mystère des cathédrales, 1926, a Les demeures philosophâtes, 2 sv., 1929) byla znovu vydávána. (Čes.: Tajemství katedrál 1933.)


(údajně Julien Champagne; podle některých zdrojů narozen 23. ledna 1887 v Paříži a zemřěl 26. srpna 1932)

– známý alchymista a spisovatel esoterických děl
– ve 20. století byl jedním z mála alchymistů, okolo nichž se točilo mnoho legend a pověstí
– jeho pravá identita, kterou skrýval pod svým pseudonynem zůstávala dlouhou dobu v tajnosti
– Podle jiných autorů Fulcanelliho životopisná data nejsou dosud známa, dodnes se neví, kdo se pod tímto pseudonymem skrýval.

S jistotou lze pouze konstatovat, že jde o autora dvou pozoruhodných knih – Tajemství katedrál a Příbytky filozofů. Po jejich vydání se odmlčel, uchýlil se do ústraní a změnil prý i svůj vzhled, jak mu to přikazoval morální kodex zasvěcenců. Fulcanelli ve svých dílech přibližuje nebo naznačuje a poukazuje na hlubší význam středověkého stavitelství – katedrály – hlubší význam přikládá mimo jiné i půdorysu katedrál a jejich směrové orientaci  Černé Madony – vysvětluje jako pozůstatek kultu egyptské bohyně Isis a tmavá plě´t podle Fulcanelliho symbolizuje prvotní zemi, z níž povstal celý svět, prvotní materii – základ Velkého Díla
 Popis hermetických symbolů na vybraných stavbách

Fulcanelli se zabývá i principem tzv. mluvené kabaly – podle něj je třeba k pochopení smyslu určitých slov vycházet z jejich fonetické stránky a nikoliv z toho, z jakých kořenů jsou odvozena. Fulcanelliho dílem se jako červená nit vine apel na morální vlastnosti Adeptů Velkého Díla.


M. Nakonečný ( Lexikon magie) uvádí – Jean Julien Fulcanelli ( 1887 – 1932) byl slavný, ale neznámý francouzský alchymista. Údajně znal tajemství kamene mudrců a tím i transmutace kovů ve zlato, kterou před několika svědky v Paříži údajně provedl. Mezi jeho žáky patřily např. E. Canseliet aj. Boucher.
Fulcanelli byl neprávem ztotožňován s malířem J.J. Champagnem, ale také s alchymistou F. Jolivet-Castelotem. V roce 1932 prý záhandě zmizel, ale J. Bergier byl přesvědčen, že muž, který ho roku 1937 žádal, aby varoval prof. A. Helbronnera před nebezpečím experimentů se štěpením uranu, byl Fulcanelli. Proto po druhé světové válce nesmírně vzrostla jeho popularita a obě jeho díla byla znovu vydávána.


A jiný zdroj uvádí opět trochu odlišné údaje:
Fulcanelli, který je naším současníkem, používá k trnasmutaci směs skládající se z jedné poloviny kamene mudrců a z jedné poloviny zlata. Fulcanelli dokázal proměnit olovo ve stejné množství zlata a překvapivě i deset deka srříbra v téměř deset deka uranu, to vše v roce 1937. Tvrdil, že kámen mudrců připravil z železitého pyritu a sirníku železa. Podrobnosti pochopitelně neuvedl.

Zdroj:
NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon magie. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Ivo Železný, 2001. 398 s. ISBN 80-237-3612-4.

http://opatstvi.magick.cz/index.php?id=105&co=celej
Magazín Koktejl, červen 1997, Jitka Bendová
Obrázek: Wikipedia, archiv Lóže u Z.·.S.·.