Alleau, René (1917-2013)

Francouzský filozof a historik hermetismu, zejména alchymie, žák E. Canselieta. Vystudoval filozofii a dějiny vědy, byl žákem Gastona Bachelarda. Po 2. světové válce pracoval v Africe na řadě průmyslových staveb.

Zde se setkal s tradicemi místních kmenů, africkým šamanismem a tradicí tajných bratrstev, což ho silně ovlivnilo. Počátkem 50. let se vrátil do Francie, kde se začal více věnovat studiu evropského hermetismu, zejména alchymie. Těmto tématům pak věnoval řadu knih.

Krom dějin hermetismu a tajných společenství se pokusil vytvořit i obecnou teorii symbolů (O povaze symbolů, Věda symbolů). V češtině jeho díla vydává zejména nakladatelství Malvern, řadu ukázek publikoval též surrealistický časopis Analogon.

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Alleau
Obrázek: databazeknih.cz, archiv Lóže u Z.·.S.·.