XXXII. Letní filosofická škola

Kdy:
1. 7. 2022 – 10. 7. 2022 celý den
2022-07-01T00:00:00+02:00
2022-07-11T00:00:00+02:00
Kde:
Velké Losiny
Náklady:
Zdarma

Vážení přátelé a příznivci Letní filosofické školy,
XXXII. ročník se uskuteční opět ve Velkých Losinách od pátku 1. do neděle 10. července nad tématem Spravedlnost, pravda, láska.
Program:

Pátek 1. 7. Filosofi e v dějinách a současnosti
garant Pavel Floss
Pavel Floss: Úvodní slovo ke 32. LFŠ
Václav Němec: Život v pravdě nebo život ve světle pravdy?
Vztah člověka k pravdě u Jana Patočky, Václava Havla
a Ladislava Hejdánka
Michael Hauser: Současná fi losofi e pravd a křesťanství:
Badiou a materialistický Bůh
Břetislav Horyna: SPRAVEDLNOST. Až příliš živí dvojníci jedné
imaginární veličiny
•Filosofi e pro děti s Jiřím Bartoníkem

Sobota 2. 7. Filosofi e v dějinách a současnosti
garant Pavel Floss
Tomáš Nejeschleba: Renesanční metafyzika lásky
a Campanellovo Sluneční město
Jan Halák: Zrození a život citu
Filip Outrata: Láska, pravda a (informační) válka

Neděle 3. 7. Filosofi e v dějinách a současnosti
garant Pavel Floss a Otakar Bureš
Eduard Fiedler: Trinitární transcendentálie: Spravedlnost,
láska a pravda v Augustinově De Trinitate
Martin Žemla: Rosikruciánská utopie. Christianopolis
J. V. Andreaeho a projekty universální reformy
Jan Svoboda: Racionalita v etiopském myšlení jako předpoklad
spravedlivé společnosti
Evžen Stehura: Středověké kořeny právního státu

Pondělí 4. 7. Sociální a politická fi losofi e
garant Otakar Bureš
Hynek Kaplan: Já za to nemůžu, například třídím odpad
Ľubica Kobová: Sloboda a rozum v románe
Mary Wollstonecraft Maria
Jakub Ort: Proti svobodě? Feministická kritika obrazů emancipace
Petr Rohel: Poznámky o fi losofi i českých dějin Jana Tesaře

Úterý 5. 7. Sociální a politická fi losofi e
garant Otakar Bureš
Pavel Barša: Spravedlnost a láska jako etické alternativy
Petr Agha: Liberální utopie a populistická imaginace
Jan Bierhanzl: Katolický marxismus Louise Althussera
•Panelová diskuze bloku sociální a politické fi losofi e

Středa 6. 7. Filosofi e a umění
garant Otakar Bureš a Dalimil Ševčík
Sylva Fischerová: Řečová pravda neboli koncept alétheia
u Homéra a jak mu rozumět
Ondřej Dadejík: Kolik stromů dělá les?
Dalimil Ševčík: Hudba a porozumění
•Hovory k sobě s Martinem Matuštíkem

Čtvrtek 7. 7. Filosofi e a věda
garant Jan Makovský
Martin Škára: Pravda a dostatečný důvod
Zuzana Haniková: Pluralismus v základech matematiky
Viktor Vajda: The Cultural Turn in Contemporary Social Sciences
•Filmové eseje Václava Hapla s Petrem Slintákem

Pátek 8. 7. Filosofi e a věda
garant Jan Makovský
Antonín Macháč: Evoluce rozmanitosti života
Petr Tureček: Proč zvítězí nenávist a láska nad pravdou a lží
Jan Frei: „Neboť zákon lásky člověku káže dávat – a brát?“
O jedné polemice minulého století

Sobota 9. 7. Náboženství a spiritualita
garant Jiří Motl
Lukáš de la Vega Nosek: Číst Korán jako fi losofi cký text?
Miroslav Dočkal: Je spravedlnost pojmem individuální etiky?
Jiří Michalík: Mysterium conjuctionis: metafory lásky v alchymii
Matyáš Müller: Blíž sobě, světu a Bohu: pojem esence
v biosyntetické psychoterapii
Zuzana Marie Kostičová: Religionistika a bolestná otázka
pravdy v náboženství