Divinace

V rámci praxe Lóže u Z.·.S.·. se intenzivně věnujeme rozličným divinačním metodám a astrologii. Studium symbolů, procvičování intuice a zapojování věšteckých metod do rituální práce považujeme za neoddělitelnou součást magické praxe.

Původně se do skupiny divinačních metod řadila pouze astrologie a věštění z přírodních jevů. Věštění pomocí věšteckých nástrojů (karty, křišťálová koule apod) se řadí do oboru mantie. V novodobém okultismu se však již mezi divinací a mantikou nerozlišuje.

Divinační schopnosti je třeba rozvíjet a procvičovat, proto se v rámci Lóže u Z.·.S.·. věnujeme studiu symbolů a divinačních technik, které rozvíjejí schopnost číst znamení orákula. Rovněž se zabýváme vytvářením zcela vlastních divinačních metod, nebo se snažíme o rekonstrukci těch dávno zapomenutých. Schopnosti věštit dále rozvíjíme praktickým svičením, aktivací šišinky, nebo vzájemným věštěním v rámci setkání členů LuZS a analýzou výkladů.

Mezi divinační metody praktikované členy Lóže u Z.·.S.·. řadíme: astrologii, tarot, čtení z run, ogham, zírání do křišťálové koule, práce s magickým zrcadlem a s virgulí. Při rituálech pohanského charakteru věštíme z letu ptáků, z vosku, nebo například z korun stromů.

Astrologie je jednou z hlavních studijních směrů Lóže u Z.·.S.·.. Spolu s magií a alchymií je astrologie jednou ze tří základních hermetických věd a má k oběma jmenovaným důležitý vztah. Je také rovněž jedním z nejrozšířenějších oborů hermetismu, i když často velmi zjednodušeně. Vzhledem k praktickému zaměření Lóže u Z.·.S.·. se astrologií zabýváme do hloubky a zkoumáme důležité korespondence pro rituální a jinou praxi.

Tarot považujeme rovněž za klíčovou divinační techniku důležitou pro naše působení. Hlavní pozornost při studiu byla věnována převážně již tradičním tarotovým balíčkům, jako je Lasenicův tarot, Marseilleský tarot, Rider waite tarot a Crowleyho tarot. Mimo to se zajímáme i o nevšední tarotové balíčky a ve sbírce členů Lóže u Z.·.S.·. jsou již desítky různých tarotů. Některé z nich se tradičně používají při zvláštních setkáních.

Jelikož jsme Svobodná a Otevřená Lóže Studentů a Adeptů Věd Hermetických, tak nelpíme pouze na tradičním používání divinačních nástrojů, ale stále se rozvíjíme a objevujeme nové cesty, jak s divinačními metodami a nástroji pracovat.

Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·. a Pixabay