Tajemno


  • Inkviziční protokol ve věci kacířské r. 1762

    Protokol inkviziční ve věci kacířství v děkanátu jihlavském u sedmnácti farníků brtnických, z kacířství dílem podezřelých, dílem usvědčených, se seznamem zakázaných knih, které byly od vyšetřovaných přineseny. Níže naleznete zkrácený záznam procesu […]

  • Záhadná zahrada MuDr. Leopolda Fritza

    V roce 1849 zakoupil doktor Fritz ve veřejné dražbě za 1 300 zlatých pozemek (původně jezuitskou zahradu) se zahradním domkem, obehnaný vysokou zdí. Vybudoval zde úžasnou zahradu, kterou později odkázal […]