Osobnosti


 • Olympiodoros (5. stol.)

  Alexandrijský neo-platonik a významný alchymista řeckého původu, autor komentáře ke královskému umění, který je snad totožný s komentátorem Platónových spisů. Zdroj:NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon magie. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Ivo […]

 • Kunckel (1630-1703)

  Německý alchymista, který se proslavil také jako sklář (Kunckelovo rubínové sklo), autor díla Philosophiez chemica (1694). Odpůrce Paracelsova učení o třech základních alchymistických principech, které ovšem chápal fyzicky. Zdroj:NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon […]

 • Morienus (7. stol.)

  Pověstný arabský alchymista, zaměňovaný někdy s italským lékařem téhož jména. Autor traktátu De transmutatione metallisum, který je obsažen v díle Artis auriferae (1572). (Morienus: A testament of alchemy, přel. a […]

 • Drebbel, Cornelius (1572-1633)

  Holandský alchymista a vynálezce. Také on prošel rudolfinskou Prahou. Zařadil jsem ho do této práce pro souvislost s alchymistou Sendivojem. Drebbel v roce 1620 sestrojil první ponorku, kterou předvedl před […]

 • Dorneus, Gerardus (16. stol.)

  Dom Gerhardt. Německý lékař a alchymista, jeden z předchůdců tzv. spirituální alchymie, následovník Paracelsův, autor slovníku jeho termínů (Dictionarium Paracelsi, 1584) a komentáře k jeho spisu Archidoxa magica (Commenta-rium in Paracelsi […]

 • Fictuld, Hermann (18. stol.)

  Vlastním jménem Johann Heinrich Schmidt (14.ledna 1700 – 1777) Německý alchymista, který byl patrně ve styku s rosekruciány, autor řady významných pojednání shrnutých ve sbírce Hermann Fictulds Chymische Schrifter*… (1734), […]

 • Villa Nova, Arnaldus De (1235-1312)

  Arnold z Villanovy (latinsky Arnoldus de Villa Nova či Villanovanus, katalánsky Arnau de Vilanova, vlastním jménem Arnoldo Bachuone, 1235/1240 — 1311 na moři u Janova) byl lékař, diplomat a podle […]

 • Max Karl Ernst Ludwig Planck

  S odstupem doby vyniká dílo a osobnost Maxe Plancka snad ještě více než v době jeho vrcholné vědecké a vědecko-organizační aktivity. (*23 . 4. 1858 v Kielu; + 4. 10. […]