Magické články


 • 72 géniů (Šem haMeforaš)

  72 géniů je soubor bytostí (entit, energií, kvalit, božích emanací), se kterými prokazatelně pracoval již Abraham Abulafia v 13.století, odkazoval na ně Kicher, Agrippa, Lévi, Lenain, Kabelák a jiní. Jde […]

 • Černé slunce

  Tajemné Černé slunce … talisman, archetyp, signatura či klíč? Černé slunce je známé již od starověku. Černé slunce uctíval i řád SS – Thule. Původ symbolu sahá až k počátkům […]

 • Současné diskurzivní koridory magie

  Níže reprodukuji zajímavou tabulku sestavenou Jozefem Karikou a poskytující dobrý základ-přehled ke studiu. Upozorňuji, že pro magickou celistvost a jistého postmoderně-magického “neulpívání” by měl mít současný hermetik povědomí a přehled […]

 • Čtyři filosofické koncepty magie

  Na magii se lze dívat z vícero pohledů (modelů). Ani jeden z těchto pohledů není lepší či horší. Magie odráží psychiku a vývoj člověka, proto například převažoval ve středověku model […]

 • Faustova promluva k žáku magického umění

  Kdo z žáků chce se zabývati těmi duchy, musí především pečlivě zkoumati, může-li míti z toho užitek, neboť jinak bude jeho námaha zcela zbytečná. Proto voláš-li ducha, musíš vždy věděti, […]

 • Fr. Kabelák o faustovské magii

  V uplynulých dvaceti letech, které jsem věnoval studiu kabbaly a magie, přál jsem si vždy nalézti magický rukopis, který by nebyl pouhou snůškou goetie a pověr. A tak jsem získal […]


Nadcházející události