Raidho

Runy ve své posloupnosti představují logickou cestu. Na začátku jsme měli energii, pak formu, po nírozklad zadržený duchem, a nyní máme před sebou vpodobě Raidho pohyb ve struktuře.Rekonstruovaný název runy vsobě zahrnuje tří významy: Cestu, Vůz, Jízdu

Čte se jako české R
Starší f.– Raidho (vůz)
Mladší f. – Reidh (Jízda, vůz)
Angl. f. – Radh (Ježdění, cesta)
Armanen – Rit

V češtině se můžeme setkat se slangovým výrazem rajtovat, převzatým z němčiny, což nejdříve znamenalo jezdit na koni, později v přeneseném významu skákat, nebo třeba souložit (nějak divoce počínat).Runa Raidho znamená velké mysterium cesty, cyklický pohyb a řád. Symbolizuje plynutí času, rytmus čtyř ročních období nebo solárních svátků. Raidho je tedy jakýsi vesmírný zákon archetypálního řádu. Projevuje se v přírodních jevech, jako je každodenní pouť slunce, cykly přírody i cykly lidstva. Raidho je mystérium božského zákona, projevuje se jak nahoře, tak dole. Abychom sebe a svůj život uspořádali v kosmickém rytmu, můžeme využít energie této runy. Pomáhá nám vrátit se zpět do správného rytmu a struktury.

Runa symbolizuje pohyb, cestu k cíli a rytmus. Svou situaci nejlépe zvládneme činem a silou vůle. Jediná věc, na kterou musíme dávat pozor, je hlas vlastního já (intuice, vyšší já). Je zapotřebí poznat hlas přírody, její rytmus i rytmus svého vlastního Já a nastane správná chvíle pro čin. Když nebudeme konat v souladu s vyšším já, nevzejde nic dobrého.

Patronem runy je Forseti, bůh práva. Forseti je patronem realizace, metodiky, nalézání práva a drobných pravidelných úkonů. Runě Raidho se připisuje také dobrá rada a úsudek podle práva. Dalším aspektem runy Raidho je rituál; tedy uspořádání energie a činností podle kosmického řádu, vedoucí ke konkrétním cílům. Obecně lze říct, že tato runa je nasměrování síly podle přírodních zákonů správou cestou, která vede ke správnému výsledku.

Na talismany můžeme použít Raidho tehdy, když chceme něco uvést do souladu. S Raidho také můžeme měnit čas a přemístit se „v čase na jiné místo“. Ve Staroseverské písni Odin použil obrácené runy Raidho, aby pozměnil rytmus času:

Pátou vím píseň:
Vidím-li vržený oštěp
v zástup lidu letět,
neletí tak prudce
bych jej nezastavil
pohledem-li ho postřehnu.

Když toto podobenství přeneseme do magické oblasti, ukazuje se oštěp jako kouzlo. S Raidho můžeme měnit čas a například v rámci šamanského putování měnit realitu. Už jsme hovořili o důležitosti kosmického rytmu, ale u runy Raidho je zásadní i rytmus fyzický. Skrze rytmické činnosti a tanec můžeme vnímat osobní rytmus a splynout sním.

Raidho také souvisí s duchovním vývojem. Ten je v souladu s tradiční představou cyklu existence, vždy v kruzích, avšak také vždy stoupající či klesající ke svému cíli.

Rostlina pojící se k runě je pelyněk, strom dub, barva zářivě rudá. Kameny: Karneol, rubín, zlatý topaz, fialovo-červený ametyst atd.

Pokud hodíme při věštění tuto runu, možná, že nastal čas někam zamířit, najít svůj cíl, zkorigovat svůj směr, nebo začít s nějakou činností, která nás posunuje dál. Nebo se při věštbě může jednat i o fyzické cestování (např. když ji vytáhneme s runou fehu, nebo ehwaz). V magii nám Runa Raido pomáhá dát věci do pohybu. Amulet se spojeným znakem Raido a Algiz nás bude ochraňovat na našich cestách. Spojíte-li Runu Raido se znakem Thurisaz nebo Hagalaz, můžete naopak nějakou cestu zrušit nebo zablokovat. Cítíte-li se ztraceni a dezorientováni, můžete požádat duchy této Runy, aby vám pomohli nalézt správnou cestu.

Klíčová slova: Cesta, Rytmus, Kosmický řád, Cyklické zákony, Šamanská cesta

Magické činnosti

1.Splynutí s osobními a světovými rytmy
2.Přístup kvnitřní radě
3.Posiluje rituální schopnost a zkušenost
4.Povzbuzuje vědomí o správných a přirozených postupech
5.Dosažená spravedlnosti podle práva

Stadha: Otočíme se směrem kjihu, stojíme rovně, levou paži ohnutou vlokti, druhá ruka na kyčelní kosti, levá noha mírně nad zemí, lehce vybočená

Zdroje:
THORSSON, Edred. Runy v praxi: futhark: amulety, věštění, cvičení, rituály. Překlad Veronika Glogarová. Vydání první. Olomouc: Fontána, [2016], ©2016. 207 stran. ISBN 978-80-7336-835-7.
WARNECK, Igor. Runy: praktická kniha: uvedení do světa run. Olomouc: Fontána, 2004. 209 s. ISBN 80-7336-176-0.
Staroislandské ságy. Překlad Ladislav Heger. První vydání. Praha: Garamond, 2015. 636 stran. ISBN 978-80-7407-284-0.
KADEČKOVÁ, Helena, ed. Edda. Překlad Ladislav Heger. V této úpravě vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 491 s. ISBN 80-7203-533-9.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., pixabay, commons.wikimedia.org


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]