Kenaz

Některé runy jsou hůře rekonstruovatelné než jiné, a je to případ právě runy kenaz/kaunnaz. Srovnatelná runa mladšího futharku se nazývá ssev.kaun – vřed. Druhá z rekonstrukcí vychází ze staroangl.cén, což znamená pochodeň, a z toho se také odvozuje rekonstruované protogermánské *kēnaz ve stejném významu.

Čte se jako české K
Starší f. – kenaz (pochodeň)
Mladší f. – kaun (bolest, zánět)
Angl. f. – cén(pochodeň)
Armanen – ka

Thorsson zastává názor, že každá runa mohla mít až tři různé významy. Ovšem vřed a pochodeň zas až tak odlišné být nemusí. Když vezmeme v úvahu, že vřed značí zanícené a rudé místo na kůži, může to být bodem k pochopení, co to má společného se žhnoucí pochodní, stejně tak, jako že je možné použít pochodně k dezinfekci zanícených ran. Během kremace se také tělo válečníka, mnohdy pokryté i hnisajícími ránami, stalo takovou symbolickou pochodní v rámci procesu poslední transformace. Stejně tak se i nemoci či horečky občas považují za určitý druh transformace. Runa Kenaz tedy symbolizuje pochodeň, jakožto transformaci a zpracovanou energii, která nám má sloužit.

Dříve se vyráběly smolné louče, ještě, než nastala zima, bylo potřeba obstarat a vyrobit zdroj světla a tepla. Tahle práce vyžadovala určitý um a úsilí. V našich podmínkách už nemusíme svítit loučemi, proto bychom se spíše měli zaměřit na to, co louče reprezentuje. Může to být tedy světlo ve tmě (vysvětlení nějaké záležitosti, pochopení vnitřních pochodů – osvětlení věcí z podvědomí, pochodeň jako ochrana, pochodeň jako kultivovaný nástroj). U runy Kenaz je dobré zamyslet se nad transformací zdrojů, které jsme získali. Měli bychom se naučit zpracovat zdroje, ovládat své schopnosti a zaměřit je správným směrem. Je to tedy světlo (oheň), které je ovládnuté člověkem a získané skrze určité zkoušky. Na rozdíl od první runy Fehu, která je surovější a archetypálnější, zde jde o kontrolovanou, zpracovanou energii, která nám má sloužit. Na metafyzické rovině reprezentuje obnovu a transformaci. Ovládnutí ohně je spojeno s mystériem umění nebo řemeslem, schopností kreativně vnášet světlo do okolní temnoty. Jednoduše řečeno – vše, čeho jsme nabyli, bychom měli umět i využít v praxi. Měli bychom umět manifestovat svůj záměr, abychom se mohli realizovat. Kenaz je tedy schopnost a vůle vyrábět a tvořit. Je to runa umělců, řemeslníků, ale i technických aspektů magie. Kenaz je znalost propojená se schopností.

Staroanglická Runová báseň, ve které se říká:
„Pochodeň poznáme podle jejího plamene, který osvětluje a svítí, kdekoli se sejdou ušlechtilé duše.“,
nám také sděluje, že Runa Kenaz symbolizuje i osvíceného a jasného ducha a přátelské teplo lidského společenství. Kenaz tedy představuje nikoli pouze opravdový oheň,ale také vnitřní plamen, kterým hoří lidé, jež jsou pro něco zapáleni. Touto symbolickou pochodní může být nějaká významná idea a sdílená moudrost, o kterou je třeba pečovat, a kterou je také možno jako pochodeň předávat.

Dalším významem této runy je to, čemu se říká sexuální plamen, a proto je její patronkou krásná, svůdná a zároveň moudrá bohyně Freya. Podle mýtů nebylo boha, obra, trpaslíka nebo lidského muže, který by po Freye nezatoužil. Ve vztazích tedy runa symbolizuje vášeň a sexuální pud a ve výkladu záleží na dalších runách vedle Kenaz (může symbolizovat i spalující žárlivost nebo posedlost).

Takže nezapomínat, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán ( to platí i u živlu ohně v rámci magie – kdy je mág zaměřen pouze na úspěch, moc, rychlost, nehledí kolem sebe v širších souvislostech).

Rostlina pojící se k runě je růže, strom borovice, barva zlatá. Kameny: citrín, ohnivý opál, zlatý topaz, jantar, beryl.

Když se runa objeví ve výkladu může znamenat nějaké osvícení, či zasvěcení (v otázkách duchovních). Dále může znamenat, že bude do nějaké záležitosti vneseno světlo a my něco pochopíme. V otázkách vztahů symbolizuje velkou vášeň, nebo žárlivost. Dále transformaci, která nás posune k novým úkolům a cílům. Příliv nové energie. Kennaz lze použít, když potřebujeme dodat elán, zahřát, nebo společně srunou Isa na léčbu vředů a horečky či k ochraně.

Klíčová slova: transformace, ovládaná energie, vůle tvořit, sexuální pud, přeměna, kreativita

Magické činnosti

1. Posílení schopností ve všech sférách
2. Tvůrčí inspirace
3. Činnost obnovy
4. Sexuální láska

Stadha: Stojíme rovně, pravé paže směřuje nahoru, dlaní k zemi. Levá paže dolů, dlaní k zemi.

Zdroje:
THORSSON, Edred. Runy v praxi: futhark: amulety, věštění, cvičení, rituály. Překlad Veronika Glogarová. Vydání první. Olomouc: Fontána, [2016], ©2016. 207 stran. ISBN 978-80-7336-835-7.
WARNECK, Igor. Runy: praktická kniha: uvedení do světa run. Olomouc: Fontána, 2004. 209 s. ISBN 80-7336-176-0.
Staroislandské ságy. Překlad Ladislav Heger. První vydání. Praha: Garamond, 2015. 636 stran. ISBN 978-80-7407-284-0.
KADEČKOVÁ, Helena, ed. Edda. Překlad Ladislav Heger. V této úpravě vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 491 s. ISBN 80-7203-533-9.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., pixabay, commons.wikimedia.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *