Invokace runových sil

Ódinův iniciační mýtus ve Starší Eddě v písni Hávamál:
„Iniciační proces šamanistického typu, při kterém zasvěcovaný projde Devíti světy Stromu světa do říše Hel, říše smrti. Zde obdrží zasvěcovaný celou moudrost run. Pak se vrátí do Midgardu.”

1. Obřad kladiva

 • Známý také jako Hamarssetning nebo Hammer rite.
 • Rituál ochrany dle E. Thorssona: zapuzení sil, které jsou zlé (ve smyslu že nejsou prospěšné jeho práci).
 • Obřad tohoto druhu lze provozovat denně. Měl by se používat ve spojení se Zahajovacím a Závěrečným rituálem (oba uvedené v Runy v praxi).
 • Obměna (hlavně zkrácení) tohoto rituálu dle J. Veselého v knize Magie pro pokročilé: „Rituál kladiva je runový ochranný rituál, opírající se o mocný egregor prezentovaný germánským bohem Thorem. Slouží k zapuzení nežádoucích duchovních sil a vlivů. Existují dvě verze, buď podle Thorssona nebo Fratera 717.”

Praxe

 • Stoupnout si čelem k severu s runovou hůlkou.
 • Vyslat všech 24 run staršího futharku v kruhu kolem sebe na úrovni solární pleteně rudou barvou, točit se podle směru hodinových ručiček:
  (Fehu, uruz, thurisaz, ansuz, raidho, kenaz, gebo, wunjo, hagalaz, naudhiz, isa, jera,eihwaz, perthro, elhaz, sowilo, tiwaz, berkano, ehwaz, mannaz, laguz, ingwaz, dagaz, othala).
  Runy by měly vytvořit úplný pás, který končí othalou vedle fehu.
 • Postavit se do pozice kříže, vizualizovat rovnoramenný kříž, který leží horizontálně na ploše run na úrovni solárního pleteně. Ramena kříže končí končí v bodech, kde protínají pás run.
 • Představit si kouli vyzařující modré světlo, která vše obklopuje. Pás run tvoří její rovník.
 • Vizualizovat vertikální osu, která beží po celé délce těla z nekonečných prostor nahoře i dole. Vnímat sílu, která se vlévá do středu těla ze všech šesti směrů.
 • Dotknout se hrudi na úrovni solární pleteně a vymrštit ji dopředu, vyznačit rudý znak kladiva na vnitřní straně koule a prozpěvovat:
 • Směrem k severu:
  Hamarr i Nordhri helga vé thetta ok hald vordh!
  (Kladivem na severu očišťuji a posvěcuji toto místo!)
 • Směrem k východu:
  Hamarr i Austri helga vé thetta ok hald vordh!
  (Kladivem na východu očišťuji a posvěcuji toto místo!)
 • Směrem k jihu:
  Hamarr i Sudhri helga vé thetta ok hald vordh!
  (Kladivem na jihu očišťuji a posvěcuji toto místo!)
 • Směrem k západu:
  Hamarr i Vestri helga vé thetta ok hald vordh!
  (Kladivem na západu očišťuji a posvěcuji toto místo!)
 • Otočit se opět k severu a pokračovat:
 • Směrem nahoru:
  Hamarr yfir mér helga vé thetta ok hald vordh!
  (Kladivem nade mnou oslavuji a udržuji toto svaté místo!)
 • Směrem dolů:
  Hamarr undir mér helga vé thetta ok hald vordh!
  (Kladivem pode mnou oslavuji a udržuji toto svaté místo!)
 • V pozici kříže:
  Hammarr helga vé thetta ok hald vordh!
  (Kladivo oslavuj a udrž toto svaté místo!)
 • Složit paže směrem ke středu těla, konečky prstů se dotýkají v oblasti solární pleteně:
  Um mik i mér Ásgard ok Midgard!
  (Okolo mne a ve mně Asgard a Midgard!)
 • Osy spojí všechna kladiva do středu a celá koule by se měla stáhnout do středu bytosti.

2. Čtení Havámal v češtině a staroseverštině

 • Poetická Edda (též Starší nebo Saemundova Edda) – sbírka eddických islandských epických mytologických a hrdinských písní, která vznikala pravděpodobně kolem 10. století ve Skandinávii a díky níž byla zachována velká část informací o severské literatuře, mytologii i historii této doby. Její součástí je báseň Hávamal.
 • Hávamal (Výroky Vysokého) je veršovaná sbírka přísloví, vložených do úst boha Ódina. Jde o jakýsi návod, jak moudře žít, o shrnutí staré germánské životní filozofie. Jedna z pasáží popisuje moc boha Ódina. Právě v této části je popsán vznik run, výroby runové sady a jejich použití.
 • Hávamal se dělí na 5 částí – zde se budeme zabývat posledními dvěmi, které se týkají právě run, Runátal a Ljóðatal.
 • Nejprve čtení v češtině nebo angličtině pro porozumění textu (text v přiložené prezentaci), strofy 138 až 164.
 • Následuje čtení ve staroseverštině (text v přiložené prezentaci). Posloucháme audio (začátek v 45 minutě) zde: https://www.youtube.com/watch?v=K3c9QMCFutA. Během poslechu se již zklidňujeme a připravujeme na invokaci.

3. Galdr runy Ansuz

 • Třikrát intonovat název Ansuz.
 • Volitelně u toho gesto runy Ansuz.

4. Invokace runových sil

 • Imaginace runy Ansuz v rudé barvě nad studnou v astrálním chrámu LUZS.
 • Sestup skrze runu studnou do podsvětí (obdobně jako Ódin sestoupil pro runovou moudrost do podsvětí).
 • Cíl: vnímání runových sil, jejich invokace v sobě, nabytí runové moudrosti,…
 • Hudba na pozadí např. https://www.youtube.com/watch?v=F67VZblDrQg

5. Runová věštba

 • Volitelně losování runy z pytlíku: otázka týkající se předchozí invokace, pokud je něco nedořešené atd.

Pro LUZS připravila v Praze 30. 1. 2021 Gabriel

Zdroje

 • THORSSON, Edred. Runy v praxi: futhark: amulety, věštění, cvičení, rituály. Překlad Veronika Glogarová. Vydání první. Olomouc: Fontána, [2016], ©2016. 207 stran. ISBN 978-80-7336-835-7.
 • KADEČKOVÁ, Helena, ed. Edda. Překlad Ladislav Heger. V této úpravě vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 491 s. ISBN 80-7203-533-9.
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Edda

5 Replies to “Invokace runových sil”

 1. Ike

  Hodně dobře Zkoušeli jste rituál kladiva v češtině versus v staroseverštině? Mně přišla ta staroseverština daleko daleko “silnější”

  • admin
   admin

   Zajímavé 🙂 My jsme se ani do češtiny nepouštěli, rovnou jsme praktikovali rituál ve staroseverštině (resp. pokusu o staroseverštinu, úplně správnou výslovnost těžko garantovat). Každopádně souhlasím, že zvolený jazyk bude mít na výsledek velký efekt. Předpokládám, že i některý ze dnešních severogermánských jazyků (v nouzi i angličtina) povede ke kvalitnějšímu zážitku než čeština, která je z lingvistického hlediska staroseverštině podstatně vzdálenější. O tom, do jaké míry výsledek to závisí na použití historicky “správného” jazyka nebo pouze na obejití vědomí použitím neznámých slov, by se asi dalo polemizovat. Díky za komentář, hodně štěstí v praxi 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *