Buben

zřejmě nejrozšířenější hudební nástroj, který se používá v praktikách šamanů, čarodějů, kouzelníků a kněží při zacházení s posvátnem. Buben symbolizoval celý kosmos. Vytváří atmosféru koncentrace i uvolnění a umožňuje šamanovi vstup do transu. Zvuk aktivuje mozek a podle J. Achtenbergové „bubnování může vytlačit kognitivní (poznávací) vnímání a jiné senzorické stimuly z běžné reality včetně bolesti, které mohou být blokovány nebo filtrovány”. Zejména pro severní části Euroasie byl buben základním prostředkem v extatické technice šamanů. Jeho původ hledejme v předbuddhistických, možná šamanských praktikách archaických obyvatel Indie – Santalů, Bhilů či Baigů.

Obrázek: nejstarší známé vyobrazení sibiřského šamana od holanďana Nicolase Witsena z 17.století.

V mnoha buddhistických sektách se užívá bubnování nebo jiných rytmických zvuků ve všech obřadech. Ve společnosti Eskymáků, sibiřských národů, severoamerických indiánů či australských Aboridžinců a Afričanů se užívá buben v dobrých i špatných časech. Když má společenství nějaký problém, šaman bije na buben proto, aby se rozehnaly špatné vlivy, které jej zapříčinily, ale v dobách velké radosti se také bije na buben, a dobrotivé nadpřirozené síly jsou jím zvány k oslavě. Buben má tedy hlubokou symboliku a magické funkce. U sibiřských národů ho musí schválit uctívaný šaman-předek a pak mu duchové propůjčují moc: bubnování je naléhavým hlasem šamana volajícím po spojení s nadpřirozenými silami, ale také vypovídá o nemocech a utrpení lidí klanu. Bubnování podobně jako chrastění řehtačky či jiné hudební nástroje vyvolává extasi, pomáhá šamanovi létat, přivolává duchy a navozuje s nimi komunikaci čili efekt přechodu do transcendentna.

Šamani v arktických a subarktických oblastech používají bubínek či spíše tamburínu jako řehtačku k navození transu, aniž by potřebovali další podpůrné prostředky, například ->psychotropní rostliny. Tamburína je z jedné strany potažená jelení, sobí či koňskou kůží pomalovanou symboly, z druhé strany je vnitřní držadlo ve tvaru lidského těla, tzv. „tungfir asi”, „pán bubnu”, které sibiřský šaman drží v levé ruce. Čukčové pro svoje bubny používali jemnou blánu mrožího žaludku, Korjakové kůži z vlčího ocasu. Šamani Jukagirů a Jakutů k potažení paličky na bubnování používali kus své vlastní kůže z lýtka. Původně se buben během obřadu měnil v divoké zvíře, v symbolismu Jakutů a ostatních turkických a mongolských skupin už před stavoval koně. V některých výkonech tancující šaman-pták může jet na bubnu-koni a oblékat kovové sobí parohy. Buben u sibiřských národů bývá oválný ze sobí, losi či koňské kůže, u Evenků pomalovaný ptáky, hady, zvířaty či výjevy z třívrstevného kosmu spojeného Kosmickým stromem. Když šamani Tuvinců bubnují na dolní část bubnu, která představuje podsvětí, znamená to, že komunikují s Erligem, pánem zásvětí, naopak, když tlučou na horní část, mluví s Úlgenem, bohem nebes. Jejich bubny jsou plné hadích symbolů (Kosmický had).

Obrázky lze zvětšit.

Šamanské bubny Saamů byly zpravidla oválné o rozměrech okolo 22 x 18 cm až po 85 x 35 cm a patřily klanovým šamanům. Malování bubnů bylo oproti ostatním pestřejší a bohatší. Jsou zde figury lidských postav sedících v lodích či lovících v lesích nebo pasoucích soby, stromy, zvířata, jezera, hory, ohrady sobů, lyže, luky, sítě. Objevují se zde i křesťanské misie, mytologické postavy, hrobky. Kresby krví odrážejí heliocentrickou představu vesmíru, dělení kosmu na tři vrstvy, kdy nebe zaplňují astrální postavy, střední zóna reflektuje sociální vztahy mezi členy klanu a zvířecí figury v podsvětí symbolizují totemické představy společnosti.

Buben se objevuje už na paleolitických skalních kresbách. Už tehdy lidé poznali, že bubnování s určitým počtem úderů za sekundu aktivuje mozek na určité vlnové délce.

Zdroj:
ZELENÝ, Mnislav. Malá encyklopedie šamanismu. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 287 s. ISBN 978-80-7277-276-6., s.23
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., pixabay, commons.wikimedia.org


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]