Uruz

Název runy znamená pratur, nebo také zubr.

  • Runa Uruz se čte jako U.
  • Starší f. – Uruz
  • Mladší f. – Úr
  • Angl. f. – Úr
  • Armanen – Ur

Název runy znamená pratur, nebo také zubr. Původní pragermánský název je spojen také s výrazem úran – což znamená déšť, mžení. Ideografická interpretace runy Uruz jsou právě buďto rohy tura, nebo padající déšť. Uruz je matkou projevování, v mytologii ji představuje velká kráva Audhumla. Ta byla sama stvořena z padajícího jíní, které vzniklo, když se oheň světa setkal s ledem světa. Společně s ní byl stvořen praobr Ymir. Obr se živil mlékem krávy Audhumly, která olizovalo slaný led z ojíjených kamenů, ze kterých vylízala první bytost – Buriho (děd Odina). Tento akt je prvotním manifestem tvořivosti, vitality a síly, která dává život (v keltských mýtech – pes, který olizuje člověka, tím ho přivede k životu). Olizování můžeme chápat jako prastarou zvířecí magii, kterou lze oživovat či uzdravovat. Audhumlu můžeme chápat jako oživující princip přírody (Lovelock Gája).

Uruz je tvůrčí síla, nikoliv tvoření samo o sobě. Díky své tvůrčí síle, je Uruz runou symbolizující moudrost a učení, jako vzor uchovávané tradice, která pramení z přirozeného řádu.

Uruz je také spojen s tělesností, ale i pevností našeho odhodlání, tvrdohlavostí a vůlí.Vitální aspekt této runy se často používá k léčbě, rekonvalescenci. Je to runa vitální síly a potence.Germáni nahlíželi na pratura jako na zuřivou a nezkrocenou sílu. Protiklad ochočenému dobytku.Caesar píše, že u germánů mladí muži lovily pratura, aby ukázali svou sílu a vysloužili si úctu ve společenství.

Zároveň tato runa přináší zajímavou otázku dvojího aspektu síly. Někdy přílišná nepoddajnost může zabránit hodné adaptaci na nové podmínky, jako se např. stalo již vyhynulému evropskému druhu pratura Bos taurus primingenius (13. století vyhynul).

Runa se pojí k bohu Thorovi. Podle některých zdrojů je zasvěcena bohu Vidarovi.Runu je dobré použít v době, kdy potřebujete něčeho dosáhnout a čelíte překážkám, potřebujete dodat sílu a vytrvalost.Runa Uruz často představuje těžkou překážku, která nám stojí v cestě za uskutečněním našeho cíle. Objeví-li se v našem výkladu, musíme počítat s tím, že budeme muset napnout síly, abychom dosáhli toho, za čím jdeme. Podaří-li se nám ve zkoušce obstát, vyslouží nám to mezi lidmi respekt a naše pozice se upevní.

V magii můžeme Uruz použit při rituálech, které mají dodat odvahu, sílu a také tělesné zdraví. Runa Uruz posiluje zejména kosti a svaly. Hodí se k očarovávání vody, kterou pijeme jako posilující napoj během rekonvalescence po chřipkách apod.

V pozitivním smyslu můžeme Uruz použít jako posilující znak na ochranný amulet, ve smyslu negativním můžeme s její pomocí klást překážky do cesty našich protivníků.

Klíčová slova: Vitální síla, Zdraví, Archetypální vzorce, Moudrost

Stadhá (runová pozice):

Hlava směřuje k východu, ohneme se v pase, záda jsou rovná a souběžně s podlahou paže a špičky prstů ukazují k zemi. Můžeme zkoušet i jiné obměny, například položit ruce až k zemi.¨

Magická činnost této runy:

  • Tvoření a formování okolností skrze vůli a inspiraci
  • Uzdravování a udržování dobrého zdraví
  • Nositel šťastných okolností
  • Uskutečnění kauzality

Zdroje:
THORSSON, Edred. Runy v praxi: futhark: amulety, věštění, cvičení, rituály. Překlad Veronika Glogarová. Vydání první. Olomouc: Fontána, [2016], ©2016. 207 stran. ISBN 978-80-7336-835-7.
WARNECK, Igor. Runy: praktická kniha: uvedení do světa run. Olomouc: Fontána, 2004. 209 s. ISBN 80-7336-176-0.
Staroislandské ságy. Překlad Ladislav Heger. První vydání. Praha: Garamond, 2015. 636 stran. ISBN 978-80-7407-284-0.
KADEČKOVÁ, Helena, ed. Edda. Překlad Ladislav Heger. V této úpravě vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 491 s. ISBN 80-7203-533-9.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., pixabay, commons.wikimedia.org


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]