Divinační cvičení s tarotem

Na úvod něco málo o přístupu k výkladu, o prostoru a úvodnímu rituálu.

POSVÁTNÝ PROSTOR

Karty se dají vykládat kdykoliv a kdekoliv, pro úspěšný výklad je však dobré vytrhnout se s profánní atmosféry a prostoru. Není nutné mít přímo k výkladu určený tajemný kout s tlumeným světlem a starožitným nábytkem, i když by to bylo ideální . Postačí mít například hedvábný šátek, který je kartám zasvěcen. Kam šátek rozložíte, tam náhle vzniká posvátný prostor pro orákulum. Výklad by měl probíhat v tichém a soukromém prostředí, kde se aktéři cítí v bezpečí. Prostor lze také očistit vykuřovadly (pryskyřice, pelyněk, bílá šalvěj…).

ÚVODNÍ RITUÁL

Před výkladem je dobré se naladit, očistit mysl od přebytečných myšlenek a otevřít mysl inspiraci. Vykládající tak může učinit pomocí meditace, nebo krátké modlitby, která pomůže otevřít pomyslné dveře mezi světským a posvátným, kdy je vykládající pouze prostředník mezi tázajícím a svrchovanou moudrostí.

Buď požehnáno zrcadlení karet přede mnou.
Ať vidím, co má být viděno,
ať chápu, co má být chápáno,
ať odhalím, co má být odkryto.
Odpovědi už mám,
nechť se mi znovu vybaví.
Buď požehnáno

CROWLEYHO PŘÍSAHA NAPSANÁ BĚHEM MEDITACE ÚSVITU

Aiwazi! požehnej mé věrnosti k Tobě!, mé vůli, kterou inspiruje tajné símě jemného, svobodného, stvořitelského Ohně!
Uhněť celé mé tělo podle svého, vraťmi radostné dětství, které je vlastní božské, čarovné Zemi!
Rozpusť mé vytržení ve svém vlastním, posvátná řež, díky které chytíme a usmíříme Duši Vody!
Naplň mého ducha zářící, vroucnou a skvostnou myšlenkou na vytříbenost Jediného, vrženou k Nule, ke Slovu Vzduchu!
Především ať se moje, svatebním poutem svázaná, kvintesenciální trest osvobodí od já a shledá, že to Jáství se spojilo s Duchem Jsoucna.

OČISTA KARETNÍHO BALÍČKU

Po delší době užívání jednoho karetního balíčku se může zdát, že vám chodí zvláštní, zmatené odpovědi, které nedávají smysl, nebo jsou extrémně negativní atd… Někdy je chyba v otázkách, nebo v nepochopení sdělení. V určitých případech to však může znamenat, že jsou karty důsledkem častého používání zatíženy těžkými tématy, které se skrze karty řeší. Proto je dobré jim jednou za čas poskytnout očistu. Tento krátký očistný rituál můžete provádět po každém náročném výkladu, nebo pokaždé, když to budete cítit. Není nutné to dělat pořád.

  • Uchopíme karetní balíček a zamícháme jej s prosbou, aby se nám ukázaly tři karty, které na sobě nesou/reprezentují znečištění celého balíčku.
  • Položíme balíček a rozdělíme ho na tři hromádky. Z každé hromádky sejměte jednu kartu. Tyto tři karty nesou zatížení vašeho balíčku. Zbylé karty můžete opět složit do jednoho balíčku.
  • Vezměte tyto tři karty do (levé) ruky a soustřeďte se na ně. Snaže se vnímat vše, co se na nich usadilo. Může to vypadat jako šedý, nepropustný povlak, nebo jako plíseň, mazut… Tento povlak začněte druhou (pravou) rukou odhazovat. Představujte si, jak tu špínu nabíráte a s každým odhozením se karty jedna po druhé očišťují, až jsou zcela čisté a září jasným bílým světlem.
  • Po ukončení očisty vmíchejte tyto tři karty mezi ostatní a představte si, jak světlo z těchto karet přechází na celý balíček.

DIVINAČNÍ TRANS A DŮVĚŘOVÁNÍ INTUICI – CVIČENÍ

Divinační trans spočívá především v klidném sledování symbolů. Základem je však imaginace, bez které se vykládají pouhé obecné významy symbolů karet. Imaginaci musíte nechat nekontrolovatelně působit a důvěřovat tomu, co se objeví. Vykládající by se měl školit nejen ve znalosti jazyka symbolů, ale i v umění intuice a imaginace. A k tomu je určeno následující cvičení. Doporučujeme provádět cvičení s tarotovým balíčkem, který nemáte nastudovaný a neznáte jej tak dobře, jako balíček, se kterým pracujete pravidelně.

  • Utvořte dvojice, či trojice. Jeden tahá kartu, druhý vykládá.
  • Ten, co tahá kartu, si vymyslí zcela jednoduchou otázku, kterou řekne vykládajícímu. Nemělo by se jednat o klíčové téma, které si žádá větší pozornost.
  • Vykládající dá tazateli zamíchat balíček a vyzve ho, aby si vytáhl jednu kartu a myslel u toho na svou otázku.
  • Tazatel tak učiní a kartu, kterou si vytáhne, podá vykládajícímu.
  • Vykládající se pokusí danou kartu vyložit na základě intuice. To znamená, že nad ní netráví moc času a neanalyzuje symboly, nýbrž si kartu v klidu prohlédne, nechá ji na sebe působit a řekne co nejjednodušeji výklad. Ideálně co ho napadlo jako první.
  • Pak se role vymění

I kdyby vaše odpověď nesouvisela k teoretickým popisem karty, v tomto cvičení jde převážně o důvěru ve vaši intuici a pokud jí budete naslouchat správně, vaše odpověď nebude špatná.

Zdroj:
CROWLEY, Aleister. Kniha Thothova: krátký esej o tarotu Egypťanů. 1. české vyd. Brno: Horus, 1994. 315 s. Zlatý Úsvit. ISBN 80-900228-8-X.
Obrázek: Pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]