Rituelní modlitba S.E.S.

S.E.S. = Société égyptienne secréte (Egyptská tajná společnost) – vnější název řádu, který se esotemě nazýval “Hakasutech” = Město Sethovo. Pravděpodobně jediný řád, který navazoval přímo na staroegyptský hermetismus. Byl založen r. 1840 Muhammedem ben Neftherim v Káhiře. Uchazečům o členství ukládal velmi tvrdé zkoušky a nesměl mít víc než 84 členů (12 členů v každém ze sedmi stupňů zasvěcení). Řád měl centrum v Egyptě a filiální lóži v Londýně. Členem tohoto řádu byl významný český hermetik Petr Kohout (Pierre de Lasenic).

“Sešli jsme se, abychom našli cestu k naplnění Duchem.
 Prosme a bude nám dáno.
 
Věčná a svrchovaná Moci, Ty, jež jsi Otcem v Zákoně a Matkou v Přírodě,
naplň nás Duchem věčnosti pro svatou myšlenku návratu v Tebe.
 
–+++–
 
Cesta věčnosti vede časem a život přírody tají všechna kouzla božího tvoření.
 Ona je branou, která se milostivě otevírá těm, kteří ji velebí.
 Prosme a bude nám dáno.
 
Přírodo, Kniho, v níž o Tobě samé je psáno a v níž se učí čísti žáci Tvojí moudrosti,
 naše oči hledí na Tebe, neboť od Tebe vše pochází,
 Tobě patří a k Tobě se jednou navrátí.
 
Otevři milostivě svá tajemství,
 abychom uskutečnili myšlenku synovství božího.
 
On jest, který jest, a jím stává se člověk ústy božími.
 Prosme a bude nám dáno.
 
Věčný a svrchovaný Pane, Ty, jenž slibuješ, že kdykoli tři sejdou se ve jménu Tvém,
 Ty přebýváš mezi nimi a žehnáš jim,
 dej nám sílu, abychom na cestě vytrvali.
 
–+++–
 
[ VLOŽENÁ SOUKROMÁ MODLITBA LASENICOVA:
 Pane, já skládám celé svoje já jako oběť do plamene Mlčení,
 jímž Ty planeš v člověku.
 Dej Pane, ať světlem oběti živa jest víra v Tebe jediného v člověku,
 neboť trvalé vědomí Tvé svaté přítomnosti v ohnisku probuzené
 soudnosti člověka je nevyčerpatelným pramenem Vědění, Síly a Krásy,
 kterým Ty žehnáš Myšlenku, Slovo, Čin i Moudrost člověka.]
 
–+++–
 
Věčná a svrchovaná Moci, dárkyně všeho dobra a milosti,
 Ty, jež slibuješ, že kdykoliv tři shromáždí se ve jménu Tvém,
 Jsi uprostřed nich a žehnáš jim, sjednocujeme se v Tobě,
prosíme Tě o požehnání našemu úsilí,
 abychom Tě shledávali ve všem,
 abychom Ti sloužili, jak zasluhuje Tvá svatost,
 a aby veškeré naše činy byly odrazem Tvé slávy.
 
Prosíme Tě, jehož nazýváme Velikým Stavitelem Universa,
 buď vůdcem našich myslí a srdcem skrze Tvého syna stvořeného,
 abychom mohli vstoupiti do slávy Tvé záře.
 
A až skončí naše pozemská pouť a naše zkoušky pominou,
 prosíme, aby Tvoje Milost přijala nás ve svém svatém duchu,
 na prahu chrámu Věčného míru.
 Amen!”


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]