Summa povinností hermetikových

Dochované doplňkové texty Lasenicovy jsou většinou anonymní a patrně představují společné dílo Lasenicových žáků. Základním textem, s nimi se zájemci o Lasenicovo dílo seznamovali nejdříve je summa povinností. Jedná se o zajímavý text shrnující základní hermetické pounaučení.

Každodenní příkazy
1. Poznej sebe sama.
2. Vládni si v rovnováze mezi fyzickým a mentálním.
3. Buď svobodným.
4. Zachovej si úctu ke svému Já.
5. Zbav se pověry.
6. Zbav se pocitu strachu.
7. Věz, že dosud trpíš nejistotou a ničím jiným.
8. Neustále si objasňuj, v čem máš měnit vztahy k relativnímu.
9. Sděluj praktické zkušenosti ostatním, prováděj jejich analýzu sám i s ostatními, raď jim a dej si od nich poradit.

Přistupuj k věcem relativním s myslí klidnou a nehnutou!
1. Vše dobře skončí!
2. Nic není náhodného!
3. Křivdy na tobě spáchané přenech Osudu, jenž s tebou ruku v ruce kráčí.
4. Psi štěkají, ale kdo by se staral o obsah psího štěkotu?
5. Vše je mája – radosti i strasti.
6. Pozor na maličkosti; dokonalost vyplývá z maličkostí, ale dokona-lost není maličkost.
7. Nauč se žádostem nejen vyhovět, ale i odmítat!
8. Přistupuj k člověku bez předsudků; respektuj jeho osobní pravdu.
9. Nauč se snášet s klidnou myslí úspěchy i neúspěchy.

Vytvářej v sobě i kolem sebe radostnou náladu!
1. Keep smiling!
2. Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem!
3. Nikomu radost neber, vládni radostí a rozšiřuj radost!
4. Radost je předchuť nirvánské blaženosti.

Prováděj hermetismus celý den!
1. Buď stále ve střehu a nepropadej zlobě, malodušnosti a obavám!
2. Posiluj víru v člověka, v jeho dobré úmysly!
3. Zklameš-li se v něm, věz, že jde o nástroj pro tvé poučení!
4. Posuzuj všechny věci ze zorného úhlu věčnosti!
5. Uvědom si všudypřítomnost Boží.

Tento anonymní text, pocházející z prostředí Lasenicovy martinistické lóže Paragawa, otiskujeme z pozůstalosti jejího člena, pana Ladislava Běhounka (22. 8. 1920 – 24. 9. 2005).


K textu Každodenních příkazů se dochovalo několik komentářů, ze kterých vyplývá, že každý aktivní člen pracovní skupiny měl za úkol vypracovat své vlastní pojetí jejich obsahu. Z těchto výkladů byl později zpracován stručný souhrn, jehož autorem je s určitou pravděpodobností Alois Sedláček (19. 7. 1905 – 1. 11. 1964).

Výklad v podobě příkazů (1961)
1. Zůstaň v každém případě nad věcmi a událostmi. (Přistupuj k vě-cem relativním s myslí klidnou a nehnutou.)
2. Ovládni pudové popudy rozumem (Lasenicova morálka). Rozumový soud vyslovit = Naprostý příkaz sebevlády.
3. Počítej s nečekanými překážkami, s odporem rozkládaného (ovládaného, přetavovaného) nitra.
4. Dej duchovnu příležitost, aby tě mohlo oplodnit:
a) mlčením,
b) tím, že najdeš dostatek času ke zklidnění mysli, za eventuálního použití pomocných vnějších prostředků (hudba, kostel, četba, rituál).
5. Měj stále na zřeteli cíl svého snažení: „Staň se, ó Veliký, synem zas dítek svých.”

Zdroj:
LASENIC, Pierre de. Hermetická iniciace martinismu: (breviář královského umění). 1. vyd. Praha: Vodnář, 2011. 90 s. Bibliotheca horev; sv. 5. ISBN 978-80-7439-019-7.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., wikipedia.org, Pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]