Léviho básně

Dvě krásné básně od (podle) Eliphase Léviho. 

ELIPHAS LÉVI – VYZNÁNÍ KRÁLE ŠALAMOUNA

„Mocnosti království, buďte pod mou pravou nohou a v mé pravici! 
Slávo a Věčnosti dotkněte se mých ramen a veďte mne po cestách vítězství! 
Milosrdenství a Spravedlnosti, buďte rovnováhou a leskem mého života!
Inteligence a Moudrosti, korunujte mne! 
Duchové Malkuthu, provázejte mne mezi dvěma sloupy, podpírající celou stavbu chrámu!
Andělé Necahu a Hodu, upevněte mne na krychli Jesodu!
Ó Gedulael ! Ó Gevurael ! Ó Tiferet!
Binael, buď mojí láskou! 
Ruach Chochmael, buď mým světlem! 
Buď, čím jsi a čím budeš, ó Keteriel! 
Išim, buďte při mně ve jménu Šadaj! 
Cherubím, buďte mnou silou ve jménu Adonaj! 
Bnej-Elohim, buďte mými bratry ve jménu syna a moci Cevaoth!
Elohim, bojujte za mne ve jménu Tetragrammaton! 
Malachim, ochraňujte mne ve jménu JHVH! 
Serafim, osvěťte mne září ve jménu Elvoh! 
Chašmalim, osvěťte mne září Eloa a Šechiny! 
Aralim, jednejte! Ofanim, otáčejte se a vydávejte záři! 
Chajot ha Kadoš, křičte, mluvte, řvěte, mumlejte:
Kadoš, Kadoš, Kadoš! 
Šadaj, Adonaj, Jodchavá, Eieazereie! 
Halelu-Já, Halelu-Já, Halelu-Já, Amen.

ELIPHAS LÉVI – MÁG

Ó, Pane, zbav mne strachu z temnot pekelných! 
Mou duši, prosím, osvoboď od larev záhrobních! 
Do koutů jejich děsivých já vkročím bez váhání: 
Ať před zákony světla a před vůlí mou se sklání.

Ó, noci, tobě poroučím, ať klenba tvá se třpytí! 
Ty vyjdi, slunce, vyjdi jen! Ať luna čistě svítí! 
Do koutů jejich děsivých já vkročím bez váhání: 
Ať před zákony světla a před vůlí mou se sklání.

Tváře jejich i postav tvar tak cizí, strašné jsou. 
Já tyto ďábly v anděly chci změnit mocí svou. 
Ty běsy, jež jména nemají, oslovím bez váhání: 
Ať před zákony světla a před vůlí mou se sklání.

Jak přízraky, mdlé fantomy je spatřím okem svým, 
Nádheru jejich bývalou jen já jim vrátit smím; 
Třeba až na sám pekla kraj se vrhnu bez váhání: 
Ať před zákony světla a před vůlí mou se sklání.’

*Jedná se o Léviho verzi starého chvalozpěvu. Podle anglického překladu ze sbírky The Equinox, Vol. I (1), Lond přetisk Weiser Books, York Beach, 2006, str. 109.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]