Evokace Botise

Účelů evokace bylo několik. Předně, zjistit a zaznamenat podobu a oblast působnosti této entity, o které se toho v Goetii zrovna moc nedozvíte. 17. démon Botis je tam charakterizován jako Prezident a Hrabě vládnoucí 60 legiím duší. Při evokaci se objeví jako velká a agresivní zmije. Je-li mu přikázáno, přemění se do lidské postavy. Jeho hlava je však znetvořena dvěma rohy a cenícími zuby. V ruce dřímá zářící meč nebo šavli. Zná věci z minulosti a události budoucí. Dokáže usmířit znepřátelené osoby. Podstata Merkur a Mars, Panna, 2. dekan, Země, Rtuť, Železo. Tolik Goetie.

Na první pohled je vidět, že kompetence jsou značně vágní a shodují se z mnoha dalšími démony tohoto systému. Spíše to působí dojmem, jako by autor (autoři?) zkrátka nevěděli a něco mu připlácli. Proto jsem byl také požádán, abych ho vyvolal, vyzpovídal a popřípadě tuto charakteristiku upravil. A pokud u něj zjistím nějaké zajímavé schopnosti, rozhodně jsem se nebránil tomu, abych je využil, popřípadě se od něj něco naučil.
Další důvod byl v souvislosti s minule nastíněným projektem. Nejenom, že jsem ho chtěl provázat s prstenem a nechat ho přísahat poslušnost, také jsem chtěl vědět, jak se bude k této situaci stavět a co mi řekne k mým šancím na úspěch vůči jeho kamarádům. Takže tady vstupuje do hry i řekněme iniciační faktor.
Zajímavé je, že Goetie neobsahuje samotnou adaptační přípravu na evokaci (nebo ji alespoň nemám k dispozici), pouze k posvěcení pomůcek. Postupoval jsem tedy dle planetárních analogií, což byl další zádrhel. U Botise jsou u různých zdrojů uvedeny rozdílné korespondence. Nakonec jsem vybral marticko – merkurské analogie, což zřejmě ovlivnilo i konečnou podobu a podstatu entity. Odpovídá to i některým teoriím o podstatě démonů – tím jakou cestou se vydáme při evokaci, ovlivňujeme jejich podobu a schopnosti se kterými se nám zjeví. Zjednodušeně řečeno, pokud bych se soustředil na například venušskou stránku Botise, zjevil by se mi trochu jiný démon s trochu rozdílnými kompetencemi. Když se nad tím člověk trochu zamyslí, dává nám to zajímavé možnosti „upravování“ si démonů (ale i géniů) k podobě, jakou zrovna potřebujeme, ve smyslu lehkého dolazení jejich schopností žádaným zaměřením.

Adaptace

Trvala zhruba 3 týdny a byla zaměřená zcela na oblast Marta a Merkura s akcentováním spíše jejich negativního pólu (vyvolávám přeci jenom démona, že). Botis má v hiearchii Goetie celkem nízké umístění, přesto se opatrnost vyplácí, navíc to byla má první evokace podle tohoto systému. A co si budeme povídat, i ten nejnižší démon umí být pěkně nebezpečný, pokud se k němu nepřistupuje s dostatečným respektem.Co se týče synchroních jevů, bylo jich akorát dost na to, abych se ujistil, že postupuji správně. I když toho hmyzu, který se kolem mě v posledním týdnu hemžil bylo trochu moc, zvláště vos. Uvidíme, jak to budou zvládat v zimě, pokud budu stále pokračovat.

Příprava rituálu

Vycházel jsem samozřejmě z obsahu Goetie. Kruh i trojúhelník zjevů jsem nakreslil a popsal podle nákresů na podlahu posvěcenou křídou (pouze jsem vynechal vybarvování), posvětil nové svíce a připravil jsem si pentagram, který jsem vzhledem k svému zvyku vykonávat rituály nahý po očištění obtisknul na prsa. Nakreslit ho zrcadlově byl trochu problém, ale naštěstí není tak složitý. Botisův znak jsem patřičně nabil potřebnými kvalitami a umístil doprostřed trojúhelníku. Připravil jsem si potřebná vzývání a donucování a mohl jsem začít. Datum rituálu jsem stanovil na pátek 11.8. v odpoledních hodinách, abych se příliš neprotivil alespoň časovým údajům z Goetie.

Průběh rituálu

Rituální očista, obnova a nabití kruhu a trojúhelníku, nabití znaku, impregnace místnosti, připravení magické dýky, kdyby bylo náhodou potřeba. Krátká meditace a přechod do změněného stavu vědomí a mohl jsem začít recitovat první Zaklínání. Už po prvním vyslovení jeho jména jsem měl pocit, že se v trojúhelníku začíná něco dít. Čekal jsem zmiji (nebo zkrátka nějakého hada), ale teď jsem měl spíše pocit, že se hýbe kousek podlahy kolem znaku. To bylo ale taky jediné, čeho jsem docílil při prvním přečtení Zaklínání I. Teprve po třetím opakování, když už jsem chtěl přejít na Zaklínání II, se změnil celý prostor vevnitř trojúhelníku. Nebyl tam žádný had, spíše to vypadalo jako by se převalovala celá část podlahy, přesto působila stále pevným dojmem. Nejvíc to připomínalo celé klubko hadů, ale pevně propojené a spojené mezi sebou – jako jednolitá masa bez mezer v barvě podlahy, jenom trochu lesklejší.
Zarecitoval jsem Oslovení ducha. Na zjev přede mnou to nemělo žádný vliv, ale „cítil“ jsem odpověď ve smyslu „dej jí pryč“. Pochopil jsem, že myslí sošku Bastet na oltáři za mnou a odpověděl jsem, že to není možné, protože se právě nacházíme v prostoru, který je jí trvale zasvěcen. Následoval menší úvodní „rozhovor“, který probíhal (z jeho strany) čistě v mé hlavě a já odpovídal nahlas. V kostce se jednalo o odpírání poslušnosti a zkoušení mé autority. Umoudřil se, až když jsem mu vysvětlil, že znám jména a symboly, kterým podléhá a znám i způsoby, jak ho potrestat jestli se nepromění a nebude se mnou komunikovat rozumným způsobem. Nejvíc asi zapůsobila pohrůžka málo známou praktikou, kterou mi svěřila jedna solární inteligence – při ní se jistým způsobem upraví jméno cíle a prováže se s jménem dotyčného solárního génia.  Když mi později prozradil svou oblast působnosti, tak se ani nedivím, že to na něj zapůsobilo.Pak došlo k prolnutí – stav, který se občas při evokaci stává při změně podoby entity. Velice zjednodušeně řečeno, v jednu chvíli vypadá takhle a najednou úplně jinak, přičemž nejde postřehnout, kdy došlo ke změně. Důležité bylo, že na sebe vzal lidskou (nebo přibližně lidskou) podobu a je tedy ochotný komunikovat. Zarecitoval jsem Přivítání ducha.

Botis se mi zjevil v podobě ne příliš přitažlivého muže. Na čele měl skutečně něco jako rohy, ale vypadalo to spíše jako dva široké výrůstky na lebce pod kůží, vytvářející dohromady trojúhelníkový tvar. Hlavu měl plešatou se zvláštními červenými skvrnkami, které vypadaly jako podráždění kůže nebo možná ekzém. Oči měl celou dobu přivřené a když mluvil, byly vidět špičaté přední zuby, podobné hadím. Na sobě měl jakýsi lesklý splývavý plášť s kovově šedivým zabarvením, který ale přesto vypadal lehce organicky. Celkově působil se vším všudy dost hadím dojmem. V ruce držel zvlněný meč, který byl už od pohledu tupý (což zrovna nevypovídá nic pozitivního o jeho schopnostech) a překvapivě nezářil, pouze se lehce kovově blýskal. Bylo očividné, že se nejedná o funkční zbraň, ale spíše o znak nebo symbol postavení.Rozhovor neprobíhal snadno, Botis byl celou dobu neklidný, snažil se provokovat a zcela zjevně mě rozhodit.
Na otázku o jeho kompetencích jsem se dozvěděl, že se především zabývá mystériem lidského jména ve smyslu ovlivňování. Za prvé tu jde o přímé ovlivnění prostřednictvím osobního jména člověka. Každý člověk má údajně mnoho jmen, která se k němu vztahují – nějak je znám v práci, nějak mu říká manželka, jinak přátelé, pokud se zabývá magií, tak tu máme magické jméno atd. Jedno z těchto jmen je člověku nejbližší (což se v průběhu života mění) a jeho prostřednictvím se dá i kontrolovat a ovlivňovat, s čímž může Botis pomoci. Jistým rituálem se dá s použitím tohoto „osobního“ jména ovlivňovat přímo psychika, city a povaha člověka. Stejně tak, pokud v osobním kontaktu použijeme toto jméno a máme za sebou podporu Botise, měl by si nás okamžitě oblíbit a otevřít se nám jako například nejbližšímu členu rodiny.
Další způsob je ovlivňování ostatních ve vztahu k určitému člověku. Zde jde také o jméno, nebo spíše řečeno o nálepku nebo označení. Konkrétní příklad – pokud rozhlásím o jisté dívce, že je promiskuitní děvka a přiměji ostatní tomu uvěřit, začnou se podle toho k dotyčné chovat, bez ohledu na její skutečnou povahu. Tím sem jí dal jistou nálepku. Botis toto dokáže zařídit velice precizním způsobem. Dokáže tedy změnit vnímání určité osoby jejím okolím a tím může vytvořit i zpětnou vazbu (pokud té dívce bude dávat okolí dost dlouho najevo, že je pro ně děvka, tak se tak nakonec může začít skutečně chovat). Tady ovšem záleží na povaze konkrétního člověka.

Je to samozřejmě možné použít i pozitivně, ve smyslu ovlivnění názoru ostatních na některou osobu v dobrém („nejlepší milenec na světě“). Vlastně schopnost ovládat pomluvy, vyvolat je a zase zastavit, což je tak zhruba celá oblast Botisových schopností. Jeho služby jsem ovšem nevyužil – nepracuje zadarmo a jeho požadavky jsou vzhledem k provedené práci absurdní. Ještě mi tvrdil, že dokáže propůjčit schopnost výmluvnosti a jazykové nadání, ale tady už jedním dechem dodával, že pro to je třeba udělat trochu víc a že já stejně nejsem vhodný kandidát. To byla zcela zjevná provokace, abych se začal víc zajímat a měl snahu mu dokázat, že vhodný kandidát jsem, na což jsem se ovšem nenachytal. Bylo jasné, že další věc o která by začal mluvit, by byla nějaké forma paktu.
Když jsem mu předestřel svůj dlouhodobý goetický projekt, neměl z toho moc radost. Okamžitě začal tvrdit, že žádný z Králů ani Vévodů se takto spoutat nenechá a dohromady s ostatními už vůbec ne. Po určité době ale zdráhavě na můj prsten přísahal poslušnost a souhlasil, že přijde, pokud ho náležitě zavolám. Většinu věcí, co mi sdělil, mi i dovolil publikovat.Nakonec jsem ho propustil a počkal, až úplně odejde, což chvíli trvalo.

Vyhodnocení

Zjistil jsem vše, co jsem potřeboval, ale překvapila mě obtížnost jednání. Nejsem zvyklý, že by entity takto zkoušeli mojí autoritu (po řekněme prvním oťukání) a celou dobu se mě snažili vyvézt z konceptu. Celkově je Botis nepříliš užitečný démon, který si za svoje služby řekne o daleko větší protislužby. Nemůžu samozřejmě vyloučit, že je chyba na mé straně a nedostatečných schopnostech – možná by se zkušenějším evokatérem jednal lépe.Zajímavé těžkosti nastaly se záznamem těchto událostí – hned po evokaci jsem si napsal hrubou osnovu, ale nebyl jsem pořád schopný se donutit k sepsání této zprávy. Celou dobu, co to píšu, musím bojovat se silnou nechutí. Navíc mi zhruba v polovině textu (při popisu podoby entity) zamrzl asi na půl hodiny počítač – kdybych to nepsal online, tak bych o celý text přišel (mám problém si vzpomenout na pravidelné ukládání, tady se to děje automaticky). Zatím jsem nepřišel na důvod, proč to tak je.

Autor: Setmann 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události