72 géniů (Šem haMeforaš)

72 géniů je soubor bytostí (entit, energií, kvalit, božích emanací), se kterými prokazatelně pracoval již Abraham Abulafia v 13.století, odkazoval na ně Kicher, Agrippa, Lévi, Lenain, Kabelák a jiní. Jde o jedny z nejsilnějších bytostí, se kterými lze pracovat. Jména se vyslovují kabalisticky s přirozenými samohláskami. Pracovat se s nimi dá i klasicky pomocí západní magie, tj. invokovat, evokovat atd.

Systém 72 géniů je podrobně popsán již Agrippou z Nettensheimu (1486-1535) ve svém díle De occulta philosophia.  Athanasius Kircher (1601-1680) v Oedipus Aegyptiacus (viz obr.) považuje 72 géniů za strážce jednotlivých národů (21. Nelekael, Bohemi – Bueg).  Do své kosomologie je zahrnul též Johann Reuchlin (1455-1522). “72-násobné jméno” zmiňuje i Roger Bacon (1214-1294).

Utváření

*Jména 72 andělů či géniů jsou utvořena ze tří tajemných veršů 2. knihy Mojžíšovy 14:19-21. Každý z těchto veršů se skládá z 72 hebrejských znaků. K vytvoření 72 jmen ze tří písmen se text čte “bustrofedonem” (tj. orání pole, 1. verš od začátku do konce, 2. od konce k začátku, 3. opět od začátku do konce). 
*Ex 14, 19-21 (Studijní překlad)
19 Tu se anděl Boží, který šel před izraelským táborem, odtrhl a šel za nimi, a oblakový sloup se z jejich čela odtrhl a postavil se za ně 
20 a vešel mezi egyptský tábor a izraelský tábor; jednomu byl oblakem a temnotou a druhému osvěcoval noc. Jeden se k druhému nepřiblížil po celou noc. 
21 Mojžíš pak vztáhl ruku nad moře a Hospodin silným východním větrem rozháněl moře po celou noc a obrátil moře v souš. A Tak byly vody rozděleny.
*Tuto metodu používal Rashi (1040-1105) a byla pravděpodobně známa v celém Geonickém období (589-1038).  Poprvé byla ovšem popsána až v kabalistickém díle Sefer ha-Bahir (konec 12.st.).
*K 3-písmeným kořenům se posléze přidá “boží” koncovka Jah nebo El a vznikne “jméno”.
*Zajímavé je, že číslo 72 je důležité ve vtahu ke zvířetníku, jelikož zemská osa projde celým zvířetníkem každých 25920 let a opíše kruh, to je tzv. Platónský rok. V jednom stupni tohoto kruhu se zdrží přesně 72 let. 

Šém ha-Mforáš

*Šém = “jméno”; Foráš = “fáraš” = “odloučit, vyložit”
*Někteří okultisté (např. Eliphas Lévi) spojují těchto 72 andělů s tzv. “jménem Božím”, které je podle tradice tvořeno tvořeno 4-mi, 12-ti, 22-mi, 42-ma a hlavně 72-mi písmeny.
*Každé z hlásek hebrejské abecedy je zdrojem určitých sil. Kombinací, přemisťování a permutacemi pak kabalista formuje, řídí a směruje vytvořenou sílu.
*Zohar: “Vše lze získati Šém ha-mforášem. Tvar věci určuje číslo, váha a rzměr, písmena jsou číslicei a číslice ideami, ideie silami a síly Elohimy. Souhrn Elohihmů jest ono Přesvaté Jméno. Samo jest 1, jeho sloupy jsou 2, jeho síly 3, tvar 4, odraz 8. 24 jest trůnů moudrosti čili korun, z nichž každá ma 3 cípy. Na každém z těchto cípů jest Jméno a všech jmen je 72.”
*Jméno věci vystihuje její podstatu, tudíž i Jméno Boží zjevuje podstatu Boží, ze které pramení i všemohoucnost. Při správném použití těchto jmen dostává člověk velkou moc, pokud mu to jeho nedokonalost dovolí. Kabalistické legendy uvádějí, že “72” použil Mojžíš k přechodu Rudého moře, Šalamoun pomocí “šému” přinutil knížete démonů aby mu dal kouzelného červa Šamira (Talmud Gittín 68b), rabíni Chania a Ošaja jeho pomocí stvořili každou sobotu tele, slouží k ovládání démonů, uzdravování nemocných, odvrácení přírodních katastrof, k zabíjení nepřátel a hlavně k tvorbě a oživení Golema Dechem jímž vibruje Praslovo – Jméno Všeobsáhlého Boha.
*Mocí, významem a užitím Božích Jmen se zabývá proslulá kniha praktické kabaly Sefer Raziel haMalach.
*Dle tradice učil Raziel Adama zákony stvoření, přírody a života na zemi  i na nebi, znalosti o síle řeči, myšlenek a lidské duše a odkryl moc obsaženou ve dvaadvaceti znacích, v jejich kombinaci a významech “jmen”.  

Exodus 14: 19, 20, 21

*Original
19 וַיִּסַּ֞ע מַלְאַ֣ךְ הָאֱלֹהִ֗ים הַהֹלֵךְ֙ לִפְנֵי֙ מַחֲנֵ֣ה יִשְׂרָאֵ֔ל וַיֵּ֖לֶךְ מֵאַחֲרֵיהֶ֑ם וַיִּסַּ֞ע עַמּ֤וּד הֶֽעָנָן֙ מִפְּנֵיהֶ֔ם וַיַּֽעֲמֹ֖ד מֵאַחֲרֵיהֶֽם׃
20 וַיָּבֹ֞א בֵּ֣ין׀ מַחֲנֵ֣ה מִצְרַ֗יִם וּבֵין֙ מַחֲנֵ֣ה יִשְׂרָאֵ֔ל וַיְהִ֤י הֶֽעָנָן֙ וְהַחֹ֔שֶׁךְ וַיָּ֖אֶר אֶת־הַלָּ֑יְלָה וְלֹא־קָרַ֥ב זֶ֛ה אֶל־זֶ֖ה כָּל־הַלָּֽיְלָה׃
21 וַיֵּ֨ט מֹשֶׁ֣ה אֶת־יָדוֹ֮ עַל־הַיָּם֒ וַיֹּ֣ולֶךְ יְהוָ֣ה׀ אֶת־הַיָּם בְּר֨וּחַ קָדִ֤ים עַזָּה֙ כָּל־הַלַּ֔יְלָה וַיָּ֥שֶׂם אֶת־הַיָּ֖ם לֶחָרָבָ֑ה וַיִּבָּקְע֖וּ הַמָּֽיִם׃.

*Kralická
19 I bral se anděl Boží, kterýž byl prvé předcházel vojsko Izraelské, a šel z zadu za nimi; nebo hnul se sloup oblakový, kterýž byl před nimi, a stál z zadu za nimi.
20 A přišed mezi vojska Egyptských a vojska Izraelská, byl Egyptským oblakem a tmou, Izraelským pak osvěcoval noc, tak aby nepřiblížili se jedni k druhým přes celou noc.
21 I vztáhl Mojžíš ruku svou na moře, a Hospodin rozdělil moře větrem východním prudce vějícím přes celou noc; a učinil moře v suchost, když se rozstoupily vod

Signatury – pantakly

*Pantakly ve své nejznámější podobě zveřejnil Eliphas Lévi ve svých Klíčcích Šalamounových r. 1860 a u nás je poprvé vydal Jan Kefer v knize Theurgie magické evokace z r. 1937.  Léviho pantakly se u nás zabýval Ladislav Moučka ve své knize 72 talismanů merkurské sféry. 
*Lenain ve své Vědě kabalistické píše: “Je to plod práce a dlouhých meditací, jež mi umožnily nalézt vědu ztracenou v temnotách času. To málo, co se nám zachovalo jenom ve zlomcích, je obsaženo v dílech vzácných a z větší části netištněných. Moje bádání a bdění mě přivedlo k poznání dobrých géniů.”
*S jinými pantakly pracoval František Kabelák a Wilhelm Quintscher (Die Adonistische denurische Kabbalistik). Pantakly jsou oboustrané, tj. zahrnují i tzv. “protigénie” a jsou založeny na pentagramu.
*Další typ zveřejnil František Bardon v knize Praxe magické evokace, který se shoduje s signaturami v knize Františka Kabeláka Kniha tajemství velkého Šému.
*Pierre de Lasenic se pokusil zrekonstruovat “původní” staroegyptskou podobu pantaklů 72 géniů.

73. génius

*Prof. Jan Iglauer ve své samizdatové knize Kabalitická astrologie uvádí i 73. génia – “toho jehož jméno není radno vyslovit”. Jde o anděla smrti a posledního soudu, který se nazývá Melech ha-Mavet

72 géniů vs. goetia

* Thomas Rudd (1583-1656, anglický inženýr, matematik a hermetik. Rozpracoval Deeho Monas Hieroglyphica a prakticky se zabýval andělskou magií) je uvedl jako vyvyžovací sílu proti duchům Ars Goetie. Ruddův materiál pak dále použil Matthers pro práci v Řádu Zlatého Úsvitu.

72 géniů (Kefer)

1) Vehujah
genius ostrovtipu, vědeckých a uměleckých schopností, vyznačuje se energií. Sídlí v ohni a astrologicky vyjadřuje jeho kvality Skopec. Jeho atribut jest “Bůh nad vše vznešený” a evokujeme ho, chceme-li býti osvíceni Duchem Svatým, veršem “Et tu, Domine, susceptor meus et gloria mea et exultans caput meum”.
2) Jeliel
genius lásky a dobré mysli. Atribut jeho jest “Bůh pomocník”. Evokujeme ho, chceme-li tišiti revoluce a získati vítězství nad nepřáteli, veršem “Te autem, Domine, ne elongaveris auxilium tuum a me, ad defensionem meam conspice”
3) Sitael
genius spravedlnosti, cti a pohotovosti. Atribut je “Bůh naděje všeho stvoření”. Evokujeme ho, chceme-li získati ochrany proti úkladům lidí i zvířat, veršem: “Domine, susceptor meus es tu et refugium meum, Deus meus, sperabo in eum”
4) Elemiah
genius šťastného podnikání a námořních výprav. Atribut: “Bůh ztajený”. Evokujeme ho jako ochránu proti duševnímu utrpení a chceme-li objeviti zrádce, veršem “Converte Domine et eripe animam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam”.
5) Mahasiah
genius chápavosti a potěšení. Atribut: “Bůh záchrance”. Evokujeme ho, chceme-li získati mír, úspěch ve vysokých vědách a v theologii veršem: “Exquisivi Dominum et exaudivit me et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me”
6) Lelahel
genius slávy, lásky a štěstí. Atribut: “Bůh veleslavný”. Evokujeme ho, chceme-li získati osvícení a uzdravení těla veršem: “Psalite Domino, qui habitat in Sion; annunciate inter gentes studia ejus”
7) Achaiah
genius zdaru v namáhavých pracích. Atribut: “Bůh dobrotivý a trpělivý”. Evokujeme ho, chceme-li získati trpělivost ve studiu tajemství veršem: “Miserator et misericors Dominus, longanimis et multum misericors”
8) Kahetel
genius lásky k zemědělství a k práci. Atribut: “Bůh vzývání hodný”. Evokujeme ho, chceme-li získati úspěchu v modlitbách a požehnání Božího veršem: “Venite adoremus et procidamus et ploremus ante Dominum, qui fecit nos”
9) Aziel
genius milosrdenství, přátelství. Atribut: “Bůh milosrdný”. Evokujeme jej, chceme-li získati přízně mocných a splnění slibů, veršem: “Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiarum tuarum quae a saeculo sunt”
10) Aladiah
genius zdraví a štěstí v podnikání. Atribut: “Bůh milostivý”. Evokujeme jej, chceme-li získati jeho darů, veršem: “Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te”
11) Lauviah
genius nadání, velikosti duševní, moudrosti a proslulosti. Atribut: “Bůh velebený”. Evokujeme ho, chceme-li získati slávy plynoucí z vědění, veršem: “Vivit Dominus et benedictus Deus meus et exultatur Deus salutis meae”, a pečetí. Někteří kabbalisté doporučují jeho evokaci jako ochranu před bleskem a porážkou v boji.
12) Hahaiah
genius pokojných mravů a věštebných snů. Atribut: “Bůh útočiště”. Evokujeme ho, chceme-li získati ochrany proti nepřátelství a jeho darů, veršem: “Ut quid Domine recessisti longe: despicis in opportunitatibus, in tribulatione”
13) Jezalel
genius smíření a manželské věrnosti. Atribut: “Bůh nade vše jasný”. Evokujeme jej, chceme-li získati jeho darů, veršem: “Jubilate Deo, omnis terra, cantate et exultate et psallite”
14) Mebahel
genius práva a proslulosti právníků. Atribut: “Bůh udržovatel”. Evokujeme jej, chceme-li získati ochrany proti těm, kdož chtějí zničiti náš majetek, veršem: “Et factus est Dominus refugium pauperis, adjutor in opportunitatibus in tribulatione”
15) Hariel
genius náboženské čistoty mravů. Artibut: “Bůh stvořitel”. Evokujeme ho na pomoc proti rouhačům veršem: “Et factus est mihi Dominus meus in adjutorium spei meae”
16) Hakamiah
genius udatností, vítězství a vlády. Atribut: “Bůh vládce vesmíru”. Pomáhá proti zrádcům, k dostižení vítězství. Evokační rituál: Vyslov jeho jméno a modli se: “Všemohoucí Bože zástupů, jenž jsi stvořil a spravuješ zemi a ochraňuješ národy, prosím Tě prostřednictvím jména Hakamiah, osvoboď moji zem od nepřátel”. Pak při vzývání vyslov verš: “Domine, Deus salutis meae, in die clamavi et nocte coram te”
17) Laviah
genius hudby, básnictví, filosofie a literatury, vysokých věd a objevů. Atribut: “Bůh obdivuhodný”. Evokujeme ho po dlouhých postech, chceme-li získati jeho darů a zbaviti se duševních útrap veršem: “Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra”
18) Kaliel
genius spravedlnosti a pravdy. Atribut: “Bůh, jenž povyšuje”. Evokujeme ho pro rychlou pomoc v útrpách veršem: “Judica me Domine secundum justitiam meam et secundum innocentiam super me”
19) Leviviah
genius lásky, paměti a lidské inteligence. Atribut: “Bůh, jenž vyslyší hříšníka”. Evokujeme ho proti hříchům a pro dosáhnutí milosti Boží veršem: “Expectans expectavi Dominum et intendit mihi”
20) Pahaliah
genius náboženství a zbožnosti. Atribut: “Bůh Vykupitel”. Evokujeme ho proti nepřátelům náboženství veršem: “Domine, libera animam meam a labiis iniquis et a lingua dolosa”
21) Nelchael
genius přírodních věd a studia. Atribut: “Bůh jediný”. Evokujeme jej proti pomluvačům, čarodějům a zlým démonům veršem: “Ego autem in te speravi, Domine, dixi deus meus es tu, in manibus tuis sortes meae”
22) Jejahel
genius bohatství, obchodu a cest. Atribut: “Pravice Boha”. Chrání před ztroskotáním a bouřemi, propůjčuje nadání k obchodu. Evokuje se veršem: “Dominus custodit te: Dominus protectio tua super manum dexteram tuam”
23) Melahel
genius vod, země a léčivých rostlin. Atribut: “Bůh, osvoboditel z neštěstí”. Evokuje se, chceme-li býti bezpečni před zbraněmi a na cestách veršem: “Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum et ex hoc nunc et in saeculum”
24) Hahujah
genius ochrany a Božího milosrdenství. Atribut: “Bůh dobrotivý”. Ochraňuje před útoky zlodějů a vrahů. Evokujeme jej veršem: “Ecce occuli Domini super metuentes eum et in eis, qui sperant in misericordiam eius”
25) Nithaiah
genius skrytých věd a bílé magie. Atribut “Bůh, jenž propůjčuje moudrost”. Ochraňuje bílé magiky a evokuje se veršem: “Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: narrabo omnia mirabilia tua”
26) Haajah
genius politiky. Atribut: “Bůh skrytý”. Ochraňuje hledače pravd, diplomaty a tajné podnikání. Evokujeme jej, chceme-li vyhráti právní při, veršem: “Clamavi in toto corde meo: exaudi me Domine: justificationes tuas requiram”
27) Jerathel
genius umění, věd, spisovatelství, civilisace. Atribut: “Bůh zlé trestající”. Osvobozuje od nepřátel a pomluvačů. Evokujeme jej veršem: “Eripe me, Domine, ab homine malo; a viro iniquo eripe me”
28) Šeheiah
genius zdraví a rozumu. Atribut: “Bůh uzdravovatel”. Chrání před bleskem a bouří, ohni, zřícení domu a nemocemi. Evokujeme veršem: “Deus, ne elongaveris a me: Deus meus in auxilium meum respice”
29) Reijel
genius síly a horlivosti v pravdě. Atribut: “Bůh pomocný”. Pomáhá proti rouhačům a nepřátelům náboženství, viditelným i neviditelným nepřátelům. Evokujeme veršem: “Ecce enim, Deus adiuvat me et Dominus susceptor est animae meae”
30) Omael
genius lékařství, chemie a plození. Atribut: “Bůh trpělivý”. Pomáhá proti starostem, zoufalství a strašidlům. Evokujeme veršem: “Quoniam tu es patientia mea, Domine; Domine, spes mea a juventute mea”
31) Lekabel
genius matematiky, astronomie, geometrie, zemědělství a vegetací. Atribut: “Bůh, jenž osvěcuje”. Propůjčuje osvícení. Evokujeme veršem: “Quoniam non cognovi literaturam; introibo in potentias Domini; Domine memorabor justitiae tuae”
32) Vasariah
genius spravedlnosti, paměti, řečnictví. Atribut “Bůh spravedlivý”. Pomáhá proti těm, kdož nespravedlivě pronásledují. Evokujeme, jmenujeme-li osoby nepřátelské a pak citujeme verš: “Quia rectum est verbum Domini et opera eius in fide”
33) Jehuiah
genius objevů. Atribut: “Bůh, jenž ví vše”. Evokujeme, chceme-li vypátrati zrádce a zločince, veršem: “Dominus scit cogitationes hominum, quoniam vanae sunt”
34) Lehaiah
genius velikých činů a vnitřní modlitby. Atribut: “Bůh mírný”. Působí proti zlosti. Evokujeme veršem: “Speret Israel in Domino, ex hoc nunc usque saeculum”
35) Kevakiah
genius dědictví, darů a smíru. Atribut: “Bůh udělující radost”. Působí odpuštění těch, jimž jsme ublížili. Evokujeme tak, že jmenujeme osobu, citujeme verš: “Dilexi quoniam exaudivit Dominus vocem orationis meae”. Opakujeme denně, dokud nenastane usmíření
36) Menadel
genius dobrého jména. “Bůh vzýváníhodný”. Genia evokujeme, chceme-li udržeti své existenční postavení, uniknouti ze zajetí a ujíti pomluvám, veršem: “Domine, dilexi decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae”
37) Aniel
genius věd a umění, zjevení přírodních tajemství, inspirace filosofické. Atribut: “Bůh ctností”. Evokujeme, chceme-li dosíci jeho darů, zvítěziti a osvoboditi město od obležení, veršem: “Deus virtutum, converte nos et ostende faciem tuam et salvi erimus”
38) Haamiah
genius bohabojnosti. Atribut: “Bůh, naděje pozemšťanů”. Působí proti lži, zbraním, divé zvěři a pekelným duchům. Evokujeme, chceme-li dosíci všech pokladů nebe a země, veršem: “Quoniam tu es, Domine, spes mea; altissimum posuisti refugium tuum”
39) Rehael
genius zdraví, dlouhého života, otcovské a dětinné lásky. Atribut: “Bůh, k hříšníkům milosrdný”. Evokujeme jej, chceme-li dosíci uzdravení, veršem: “Audivit Dominus et miseritus est mei: Dominus factus est meus auditor”
40) Jejazel
genius útěchy a vysvobození. Atribut: “Bůh radující se”. Působí osvobození zajatých, dosažení útěchy a zbavení od nepřátel, ovládá osvětu. Evokujeme veršem: “Ut quid Domine repellis orationem meam, avertis faciem tuam a me?”
41) Hahahel
genius křesťanství, energie, oběti. Atribut: “Bůh trojjediný”. Působí proti rouhačům a pomluvačům. Evokujeme veršem: “Domine libera animam meam a labiis iniquis et lingua dolosa”
42) Mikael
genius politiky a diplomatického nadání. Atribut: “Dům Boží”. Ochraňuje na cestách a odkrývá spiknutí. Evokujeme veršem: “Deus custodit te ab omni malo: custodiat animam tuam Dominus”
43) Veubiah
genius vojenství a válečné slávy. Atribut: “Pán a vládce”. Evokujeme, chceme-li zvítěziti v bitvě a zlomiti otroctví, veršem: “Et ego ad te, Domine, clamavi et mane oratio mea praevenit te”
44) Jelahiah
genius cestování a strategie. Atribut: “Bůh Věčný”. Působí ochranu úřadů, výhru sporů, úspěch v podnikání, vyznamenání statečnosti. Evokujeme veršem: “Voluntaria oris mei bene placita fac, Domine, et iudica tua doce me”
45) Sealiah
genius obratnosti a vegetací. Atribut: “Pohybovatel”. Působí povýšení padlých a ponížení zlovolných. Evokujeme veršem: “Si dicebam: motus est pes meus; misericordia tua, Domine, adiuvabat me”
46) Ariel
genius skrytých pokladů, tajemství a snů. Atribut: “Bůh Zjevovatel”. Vzýváme ho, chceme-li vzdáti Bohu díky aneb dosíci zjevení budoucnosti, veršem: “Suavit Dominus universos et miserationes eius super omnia opera ejus”
47) Asliah
genius spravedlnosti. Atribut: “Bůh Spravedlivý a Pravdu Zjevující”. Evokujeme jej, chceme-li pozdvihnouti mysl k Bohu a dosíci jeho darů duchovních, veršem: “Quam magnificata sunt opera tua, Domine! Omnia in sapientia, impleta est terra possessione tua”
48) Mihael
genius plození a lásky. Atribut: “Bůh Otec”. Ochraňuje manželskou věrnost, zjevuje budoucnost. Evokujeme veršem: “Notum fecit Dominus salutare suum, in conspectu gentium revelavit iustitiam suam”
49) Vehuel
genius pokoje. Atribut: “Bůh veliký a Vznešený”. Chrání před zoufalstvím. Evokujeme veršem: “Magnus Dominus et laudabilis nimis et magnitudinis eius non est finis”
50) Daniel
genius výkonnosti. Atribut: “Znamení milosrdenství”. Evokujeme, chceme-li dosíci útěchy a milosti Boží, veršem: “Miserator est misericors Dominus, longaminis et misericors”
51) Hahasiah
genius tajemství a hermetismu. Atribut : “Bůh skrytý”. Evokujeme jej, chceme-li odhaliti mysteria, veršem: “Sit gloria Domini in saeculum; laetabitur Dominus in operibus suis”
52) Imamiah
genius svobody. Atribut: “Bůh nade vše vznešený”. Evokujeme chceme-li se ubrániti nepřátelům a získati ochrany genia na cestách a v zajetí veršem: “Confitebor, Dominum, secundum justitiam eius et psallam nomini Domini altissimi”
53) Nanael
genius vysoké vědy. Atribut: “Bůh, jenž pokořuje pyšné”. Evokujeme veršem: “Cognovi Domine quia aequitas iudicia tua et in virtute tua humiliasti me”
54) Nithael
genius slávy a života. Atribut: “Král nebe”. Ochraňuje vládce a uděluje dlouhý věk a milost Boží. Evokujeme veršem: “Dominus in coelo paravit sedem suam: et regnum ipsius omnibus dominabitur”
55) Mebaiah
genius mravnosti a náboženství. Atribut: “Bůh věčný”. Udílí útěchu a plodnost. Evokujeme veršem: “Tu autem, Domine, in aeternum permaneas et memoriale tuum in generationem”
56) Poiei
genius majetku a filosofie. Atribut: “Bůh vesmír udržující”. Pomáhá v lidských potřebách. Evokujeme veršem: “Allevat Dominus omnes, qui coruunt, et erigit omnes elisos”
57) Nemamiah
genius energie a boje. Atribut: “Bůh nejvýše chvályhodný”. Evokujeme, chceme-li vysvoboditi zajaté a míti úspěch veršem: “Qui timent Dominum, speraverunt in Domino; audiutor eorum et protector eorum est”
58) Jejalel
genius zdraví a udatnosti. Atribut: “Bůh, jenž vyslyší pokolení”. Evokujeme veršm: “Et anima turbuta est valde; sed tu Domine usque quo”
59) Harahel
genius pokladů a podnikavosti. Atribut: “Bůh vševědoucí”. Pomáhá proti neplodnosti a činí děti poslušnými. Evokujeme veršem: “A solis ortu usque ad occasum, laudabile nomen Domini”
60) Mizrael
genius ctnosti a rozumu. Atribut: “Bůh, jenž pomáhá potlačeným”. Evokujeme, chceme-li léčiti duševní nemoce, veršem: “Justus Dominus in omnibus viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis”
61) Umabel
genius přátelství, cest a spokojenosti. Atribut: “Bůh nad vše vznešený”. Evokujeme, chceme-li získati přátelství, veršem: “Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum”
62) Jahahel
genius klidu, ctnosti a moudrosti. Atribut: “Nejvyšší bytost”. Evokujeme, chceme-li získati moudrosti a pokoje, veršem: “Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum”
63) Anianuel
genius rozumu a křesťanství. Atribut: “Bůh nekonečně dobrý”. Evokujeme proti nehodám a nemocím a pro zdar náboženské propagandy veršem: “Servite Domino in timore; et exaltate ei cum tremore”
64) Mehiel
genius vědy a řečnictví. Atribut: “Bůh udržovatel věcí”. Evokujeme proti nepředvídaným protivenstvím a pro získání slávy veršem: “Ecce, oculi Domini super metuentes eum: et in eis, qui sperant super misericordiam eius”
65) Damabiah
genius užitečného podnikání. Atribut: “Bůh, studnice moudrosti”. Chrání před čarodějstvím a propůjčuje moudrost a zdar v podnikání. Evokujeme veršem: “Convertere, Domine, et usque qua? Et deprecibilis esto super servos tuos”
66) Manakel
genius snů. Atribut: “Bůh ochraňující všechny věci”. Evokujeme, chceme-li Boha usmířiti, veršem: “Ne derelinquas me, Domine; Deus meus, ne discesseris a me”
67) Eiael
genius duchovního osvícení. Atribut: “Bůh, útěcha člověka”. Uděluje moudrost a útěchu v bojích života. Evokujeme veršem: “Delectare in Domino et dabit tibi petitiones cordis tui”
68) Habuiah
genius plodnosti. Atribut: “Bůh dárce”. Evokujeme, chceme-li získati a udržeti zdraví, veršem: “Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius”
69) Rochel
genius práva a slávy. Atribut: “Bůh vševidoucí”. Evokujeme, chceme-li získati ztracené neb ukradené předměty a vypátrati zločince veršm: “Dominus pars hereditatis meae et et calicis mei; tu es, qui restitues hereditatem meam mihi”
70) Jabamiah
genius přírodních jevů. Atribut: “Slovo tvořící”. Uděluje síli, genialitu a tvoří veleduchy filosofie. Evokujeme veršem: “Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi”
71) Haiel
genius statečnosti a ochrany. Atribut: “Bůh, Pán světa”. Jeho pomocí přemáháme zlo a získáváme svobody. Evokujeme veršem: “Confitebor Domino nimis in ore meo et in medio multorum laudabo eum”
72) Mumiah
genius mysterií. Atribut: “Alfa-Omega”. Udílí zdar v každém podniku a propůjčuje sílu proti hrůzám smrti. Evokujeme vyslovením Jména Božího Alfa-Omega a veršem: “Converte, anima mea, in requiem tuam: quia Dominus benefecit tibi”

Zdroje a odkazy:
EISENBERG, Isaac. Sefer Raziel haMalach: praktická teurgie a mystika kabalistická. Praha: Trigon, 1990. 91 s. Ametyst. ISBN 80-900077-3-2.
ELIÁŠ, Oldřich. Úvod do magie. Praha: Trigon, [1992]. 118 s. Ametyst. ISBN 80-85320-25-8.
KABELÁK, František. Kniha tajemství velikého šému: dodatek ke kabalistickému zasvěcení: první kniha kabalistických schémat. 1., opr. vyd. Brno: Horus, 1998. 283 s. Modrý západ Slunce. ISBN 80-901884-5-1.
KEFER, Jan. Theurgie magické evokace. Praha: Trigon, 1991. 102 s., [4] s. Ametyst. ISBN 80-85320-15-0.
MOUČKA, Ladislav. 72 talismanů merkurské sféry. Praha: Půdorys, 1998. 72 s. ISBN 80-86018-09-1.
VESELÝ, Josef. Příručka vysoké magie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2007. 800 s. ISBN 978-80-86226-75-0.
Sefer Raziel haMalach – originál viz http://www.hebrewbooks.org/
Iglauer, Jan – Kabbalistická astrologie (samizdat)
Quintscher, Rah Omir – Die Adonistische denurische Kabbalistik, tj. BARDON, František. Praxe magické evokace: návod k vyvolávání bytostí ze sfér, jež nás obklopují. Překlad Otilie Votavová. 3. vyd. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 1998. 267, [156] s. ISBN 80-86183-03-3.
Dee, John – Monas Hieroglyphica (1564)
Stephen Skinner & David Rankine – Gateway of Magic (Golden Hoard Press, 2005)
www.luzs.cz; en.wikipedia.org/wiki/Shemhamphorasch; www.lamedwaw.org/36/sem-ha-mforas; www.davar3.net; www.grimoar.cz; 
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·. a Pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]