Oktomantický rituál

Jde o posloupný banishing založený na osmi paprscích chaosféry, aspektech magického sebevyjádření ukazujících osm různých oblastí magické aktivity (pro podrobnější výklad tohoto tématu nahlédněte do Liber Kaos od Petera J. Carolla). Sledujte posloupnost v diagramu. Za směr čisté (ryzí) magie může být pokládán východ.

Praxe

Zvolený banishing lze provádět jako denní praxi buď po probuzení, nebo než se ukládáme k spánku. Měli bychom jej použít pro otevření či uzavření jakékoliv magické činnosti. Časem zjistíme, že rituál můžeme provádět téměř ve stavu autopilota a s ním spojené pocity se objeví bez jakéhokoliv vědomé snahy. Jako povzbuzující znamení bychom měli vnímat, když se nám začne o banishingu zdát. Kdykoliv se mi zdá o banishingu, je to vždy o tom prvním, který jsem se naučil (Menší pentagramový rituál Zlatého úsvitu), i když jsem za ta léta rozvinul mnoho svých osobních banishingu.

Rituál

1. Začněte tak, že směřujete tváří k východu, ruce podél těla, hlava lehce zvednutá nahoru, dýchejte pomalu a pravidelně. Vyčistěte svou mysl od všech myšlenek. Pozvedněte pravou paži a zároveň se nadechněte, na chvíli zadržte dech a pak ruku opět s výdechem přesuňte podél osy vašeho těla. Přitom si vizualizujte paprsek bílého světla, jak prochází vaším tělem od hlavy až k chodidlům.
2. Otočte hlavu směrem doleva a vymrštěte levou paži levým směrem, pak se otočte doprava a natáhněte pravou paži, čímž vytvoříte obrys taoistického kříže. Nadechněte se, zadržte dech a vydechněte, vizualizujte si paprsek bílého světla, jak prochází vaším tělem zleva doprava.
3. Pak spolu s nádechem pohybujte pažemi podél těla a natáhněte je před
sebe. Ruce by měly být na úrovni hrudi. Vydechněte a, kolem vašeho
těla vizualizujte kruh světla.
4. Znovu se nadechněte, ruce pomalu přibližujte k tělu a překřižte je na hrudi. Vydechněte a vizualizujte si kouli bílého světla, jak se kolem vás zvětšuje. Vnímejte, jak jste naplnění energií a zároveň zklidnění a připraveni na další práci.

Tento moment uzavírá první část banishingu a slouží k zaměření pozornosti na vlastní mysl těla a ke koncentraci na vnitřní stavy.

URČENÍ OSMI SMĚRŮ MAGIE

5. S prvním paprskem se nadechněte a při výdechu luskněte prsty nebo tleskněte rukama, vizualizujte si hromoklín chaosu, blesk, (nebo dordje), jak vrhá světlo kupředu, a proneste:
„Čistá magie”, a udělejte příslušné gesto, které vymrštíte vpřed. Pokračujte, dokud nevytyčíte všech osm paprsků:
–    magie smrti,
–    magie prosperity,
–    magie lásky,
–    magie ega,
–    sexuální magie,
–    magie intelektu,
–    magie války.
Tato část slouží k určení osmi směrů vymezujících posvátný prostor, jež umísťují magika doprostřed.
6. Poté, stále otočeni směrem k východu, zvedněte paže v gestu invokace a proneste:
„Toto jsou mé zbraně
vyjádření mé vůle,
držím je jemně,
stojím připravený ve středu
a okolní vesmír tančí pro mé potěšení.”
7. Pro uzavření rituálu proveďte tuto část ještě jednou, ale s každým nádechem si vizualizujte, jak se k vám blesk vrací.

Aby vaše počínání mělo silnější účinek, může mít každý paprsek svou specifickou barvu. Každý z nich se také může stát chaosférou nebo formou služebné entity, jež pro vás zastupuje konkrétní sílu. Chcete-li s tímto banishingem experimentovat, měli byste jej co nejvíce přizpůsobit svým potřebám.
Konečným prohlášením dává magik sám sobě na vědomí (a komukoliv dalšímu, kdo poslouchá), že on stojí ve středu svého magického univerza.
Jako počáteční bod jakéhokoliv rituálu, který zahrnuje práci se směry, si magikové zvolí jeden směr jako „metafyzický” východ. Pro mě je zpravidla „metafyzickým východem” (když pracuji v místnosti) jakákoliv stěna, kde je okno.

Zdroj: HINE, Phil. Prachaos: manuál magie chaosu. 1. české vyd. Praha: Vodnář, 2008. 242 s. ISBN 978-80-86226-88-0.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·. a Pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *