Malý pentagramový rituál

Menší zažehnávací pentagramový rituál (Lesser banishing ritual of the pentagram, LBRP) je asi celosvětově nejrozšířenější rituál vůbec. Byl vyvinut řádem Golden Dawn někdy na začátku 20. století (možná na konci 19. stol.). Dnes se odtud rozšířil do všech možných magických směrů a v ceremoniální magii je tím nejzákladnějším, co se má neofyt naučit (B. Rowe nazval svoji práci o LBRP “The Essential Skills of Magick”).

*MPR ale popisuje již Eliphas Lévi: “Znamení kříže, přijaté křesťany, nepřísluší výhradně jim. Je právě tak kabalistické a představuje protiklady i rovnováhu čtveřice elementů. …původně byly dva způsoby jak jej činit, nebo přinejmenším dvě velmi rozdílné formule pro jeho charakterizování: jedna vyhrazená kněžím a zasvěcencům, druhá pro neofyty a nezasvěcené. Tak například zasvěcenec vkládaje ruku na čelo pravil: Tobě, pak dodal: přísluší, a vkládaje ruku na hruď: království; pak na levé rameno: spravedlnost; potom na pravé rameno: milosrdenství. Potom sepjal obě ruce, dodávaje: ve stvořitelských cyklech. Tibi sunt Malchut et Geburah (Gevura) et Chesed per aeonas – toť ono naprosto a výsostně kabalistické znamení kříže, jehož úplnou ztrátu v bojující a oficielní církvi způsobily profanace gnosticismu.” (E. Lévi: Dogma a rituál. Trigon 2000, str. 196.)

Fyzická a astrální pláň dle Papuse:

VÝZNAM MPR (k čemu všemu tedy slouží?)

1. Posílení magikovy integrity (tj. posílení vůle a oslabení nežádoucích nebo obsedantních myšlenek či pudů)
2. Trénink vizualizačních schopností
3. Příprava k astrální projekci (provedení dvojníkem v astrálu)
4. Exorcismus místa (vyčištění od nevhodných energií, vyrovnání vlivů…)
5. Nabití místa živly
6. Otevření rituálního díla (vstup do “nekaždodenní skutečnosti”)
Menší pentagramový rituál má v magii mnohostranné použití a dobrý magik jej musí skutečně mistrovsky ovládat.

Části MPR

0. před započením čelem k V+vizual./vyznač. mag. kruh
1. kabalistický kříž
2. vepsání pentagramů
3. invokace archandělů
4. kabalistický kříž

Rituál

1, KABALISTICKÝ KŘÍŽ
*Stát čelem k východu, nohy u sebe, zklidněný dech a myšlenky, přímý pohled do nekonečna…

Praxe
*Zvednout pravou ruku nad hlavu + představit si, jak z výšin sestupuje k naší ruce světlo (Boží jiskra)
*Dotknout se čela (spojit světlo z naší ruky s 3.okem) + říct “ATA” (tvoje je)
*Pomalu přesouvat ruku dolů podél těla + představa světelné linie, kterou svou rukou zanecháváme
*Dotknout se pupku (nebo přirození) + říct “MALCHUT” (království)
*Dotknout se pravého ramene + říct “VEGEVURA” (a moc)
*Pomalu přesouvat ruku k levému rameni + představa světelné linie, kterou svou rukou zanecháváme
*Dotknout se levého ramene + říct “VEGEDULA” (a sláva)
*Rozpažit obě ruce + soustředit se na hotový světelný kříž, který jsme tahy své ruky vytvořili (z nebe k nohám a zprava doleva)
*Ruce zkřížit na prsou + říct “LE ÓLAM AMEN” (navěky Amen) a vizualizovat uprostřed svého těla růži

2, VEPSÁNÍ PENTAGRAMŮ
*Linie se vepisují do vzduchu před sebou nataženou R paží jedním tahem buď mag. dýkou, hůlkou nebo nataženým ukazováčkem a prostředníčkem.
*Pentagramy se kreslí ve velikosti cca od čela ke stehnům v barvě bílé nebo analogicky k živlu.
*Dýchat by se mělo synchronně s vykreslováním, tedy: nádech=nahoru, výdech=dolů, zadržení=vodorovný tah.
*Pro exorcismus a ochranu se používá zažehnávací pentagram země. Dle potřeby lze samozřejmě používat libovolně invokační či zažehnávací pentagramy ostatních živlů.

Praxe
*Otočen na Východ nakreslit před sebe do vzduchu pentagram
*Energicky bodnout doprostřed pentagramu + říct: “JOD HE VAV HE” + vizualizovat rozzáření (rozsvícení) pentagramu modrou barvou (vzduch) (možno pociťovat lehkost vzduchu)
*Ruku stále nataženou před sebe a otočit se k Jihu a nakreslit před sebe do vzduchu pentagram
* Energicky bodnout doprostřed pentagramu + říct: “ADONAJ” + vizualizovat rozzáření (rozsvícení) pentagramu červenou barvou (oheň) (možno pociťovat žár ohně)
*Otočit se k Západu a nakreslit před sebe do vzduchu pentagram
*Energicky bodnout doprostřed pentagramu + říct: “EHEJE” + vizualizovat rozzáření (rozsvícení) pentagramu černou barvou (země) (možno pociťovat tíhu země)
*Otočit se k Severu a nakreslit před sebe do vzduchu pentagram
* Energicky bodnout doprostřed pentagramu + říct: “AGLA” + vizualizovat rozzáření (rozsvícení) pentagramu zelenou barvou (voda) (možno pociťovat chlad vody)
*Se stále nataženou rukou dokončit kruh otočením na Východ + vizualizovat, že jsou všechny pentagramy propojené světelnou linií, kterou zanechala natažená ruka při každém pootočení.

3, INVOKACE (VOLÁNÍ) ARCHANDĚLŮ
*Čelem stále k Východu rozpažit obě ruce do tvaru kříže
*Říct (lepší vyzpívávat):
“PŘEDE MNOU RAFAEL” + vizualizovat anděla v modrém rouchu nesoucí v ruce meč.
“ZA MNOU URIEL” + vizualizovat anděla v černém rouchu nesoucí v ruce pantakl.
“PO MÉ PRAVICI MICHAEL” + vizualizovat anděla s červeným rouchem nesoucí v ruce hořící hůl nebo meč.
“PO MÉ LEVICI GABRIEL” + vizualizovat anděla s modrozeleným rouchem nesoucí v ruce pohár.
*Po dokončení si představit, jak všichni čtyři andělé stojí kolem.
*Říct: “OKOLE MNE PLANOU PENTAGRAMU A NADE MNOU ZÁŘÍ ŠESTICÍPÁ HVĚZDA” + vizualizovat hexagram vznášející se nad hlavou.
(možno i v orig.HE: אתה מלכות וגבורה וגדולה לעולם אמן יהוה אהיה אגלא מלפני רפאל מאחורי גבריאל מימיני מיכאל משמאלי אוריאל מסביבי בערים מגנים שלומו ועל ראשי אורה מגן דוד.)

4, KABALISTICKÝ KŘÍŽ
*Opakovat bod 1,

Ukázka

Zdroje:
http://thelema.magick.cz/index.php?id=23&co=celej
http://www.luciferius.org/index.php?id=12&n=satansky-pentagramovy-ritual
http://okultismus.mysteria.cz/index2.php?m=002lbrp
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_banishing_ritual_of_the_pentagram
http://www.thelemapedia.org/index.php/Lesser_Ritual_of_the_Pentagram
http://www.sacred-texts.com/bos/bos026.htm
http://www.philhine.org.uk/writings/rit_banishintro.html
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·. a Pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Dub
8
So
10:00 LXXXIX. LUZS Jihlava v “Nasypané...
LXXXIX. LUZS Jihlava v “Nasypané...
Dub 8 @ 10:00 – 17:00
PROGRAM (vstup pouze pro členy lóže!): – Úvodní rituál (vede Dóv a Tabris) – Organizační okénko – Sdílení (výsledky individuální praxe, knihy apod.) – Astrologické okénko (vede Charikló) – Literatura[...]
Dub
14
celý den Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Dub 14 – Dub 16 celý den
Tradiční Ekologické dny Olomouc Program bude doplněn. https://slunakov.cz/ekologicke-dny-olomouc/