Hvězdný rubín (Liber XXV)

Thelémský obřad Hvězdný rubín (The Star Ruby) byl poprvé uveřejněn roku 1913 v Crowleho Liber 333 (“Book of Lies”). V komentáři Therion uvádí, že jde o zdokonalený malý pentagramový rituál (MPR) a o oficiální obřad řádu A.A. Na rozdíl od MPR se zde vzývají thelémské, neoplatónské a raně-křesťanské entity a je ve starořečtině. Analýzou thelémských zdrojů a kabalou se zjistilo, že jde o velmi pečlivě vypracovaný vymítací rituál!

Rituál

1. Obrácen k východu, uprostřed kruhu, se zhluboka zhluboka nadechni, zavři ústa pravým ukazováčkem přitisknutým na spodní ret.
– Potom švihni rukou prudce dolů a dozadu za záda, silou vypuď vzduch z plic výdechem s výkřikem: ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΟΣ [APO PANTOS KAKODAIMONOS].
2. Tím samým ukazováčkem se dotkni čela, řka ΣΟΙ [SOI]; svého údu, řka Ω ΦΑΛΛΕ [O FALLE]; pravého ramene, řka ΙΣΧΥΡΟΣ [ISKCHUROS]; levého ramene, řka ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ [EUKCHARISTOS]. Poté sepni své ruce, propleť prsty a zvolej ΙΑΩ [IAO].
3. Vykroč na východ. Přímo na čele mocně vizualizuj pentagram. Zvedni ruce k očím a vrhni je před sebe, prováděje znamení Hórovo a zahřmi ΘΗΡΙΟΝ [TERION]. Stáhni ruku zpět ve znamení Hór-pa-kraatově.
4. Jdi v kruhu na sever, zopakuj znamení, řekni však NUIT.
5. Jdi v kruhu na západ, zopakuj znamení, šeptni však ΒΑΒΑLΟΝ.
6. Jdi v kruhu na jih, zopakuj to, zabuč však HADIT.
7. Dokonči kruh cestou proti směru hodinových ručiček, ukroč zpět do středu kruhu a v chvalozpěvu nechť se nese tvůj hlas se slovy ΙΩ ΠΑΝ [IO PAN], spolu s každým znamením N.O.X.
8. Rozpaž, napodobujíc podobu Tau a řekni potichu, ale zřetelně:

ΠΡΟ ΜΟ ΥΙΓΓΕΣ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΑΙ ΕΠΙ ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΟΧΕΣ ΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΑΙΜΟΝΣ ΦΛΕΓΕΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙ ΜΟΥΟ ΑΣΤΕΡ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕΚΑΙ ΕΝ ΤΗΙ ΣΤΗΛΗΙ Ο ΑΣΤΕΡ ΤΩN ΕΞ ΕΣΤHΚΕ.
[PRO MO YINGES OPISÓ MÚ TELETARCHÉAI EPI DEXIA SYNOCHES EPARISTERA DAIMONS FLEGEI GAR PERI MÚO ASTER TÓN PENTEKAI EN TÉI STÉLÉI O ASTER TÓN EX ESTÉKE.].
9. Zopakuj kabalistický kříž, jenž je popsán výše a skonči, jak jsi začal.

Rituál (s komentářem)

1. Obrácen k východu, uprostřed kruhu, se zhluboka zhluboka zhluboka nadechni, zavři ústa pravým ukazováčkem přitisknutým na spodní ret. Potom švihni rukou prudce dolů a dozadu za záda, silou vypuď vzduch z plic výdechem s výkřikem:ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΟΣ [APO PANTOS KAKODAIMONOS].(Pryč s vámi, zlí duchové.).

2. Tím samým ukazováčkem se dotkni:
– čela, řka ΣΟΙ [SOI] (Tvůj)
(Na rituálech prováděných pro Youtube je vloženo ještě gesto, při kterém se před tím, než se ukazováček dotkne čela pozdvihne paže přímo nad hlavu až k úplnému napřažení a pomalu přejde k dotyku na čele. Patrně to vychází z tradice předávání, která se dá vysledovat až ke Crowleymu, který ji zřejmě takto též prováděl.)
– svého údu (klitorisu), řka Ω ΦΑΛΛΕ [O FALLE] ({O} Falus);
– pravého ramene, řka ΙΣΧΥΡΟΣ [ISKCHUROS] (Mocný)
– levého ramene, řka ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ [EUKCHARISTOS] (Posvátný)
– Poté sepni své ruce, propleť prsty a zvolej ΙΑΩ [IAO] (Písmenná formule Boha).
(Na videích na Youtube je vidět, že ruce se sepnou natažené volně před hrudí na délku paží, a prsty se postupně proplétají, až se jsou plně propletené a volně přitištěné dlaněmi na solar plexus, lokty podél těla.)

3. Vykroč na východ. Přímo na čele mocně vizualizuj pentagram. Zvedni ruce k očím a vrhni je před sebe, prováděje znamení Hórovo a zahřmi (zakřič) ΘΗΡΙΟΝ [TERION] (Velká Bestie 666). Stáhni ruku zpět ve znamení Hór-pa-kraatově.
(Zde se ruce nezvednou před oči, jak by se mohlo z překladu zdát, ale volně zatnuté v pěst se prsty dopředu hranou dlaně volně přiloží téměř k vnějším koutkům očí. Ruce se pak vrhnou vpřed navzájem rovnoběžně ve výšce hrudníku s nataženými prsty. Tělo se mírně nakloní dopředu, jak následuje ruce vržené kupředu.)

4. Jdi v kruhu na sever, zopakuj znamení, řekni však NUIT.
5. Jdi v kruhu na západ, zopakuj znamení, šeptni však ΒΑΒΑLΟΝ.
6. Jdi v kruhu na jih, zopakuj to, zabuč (hluboký hlas) však HADIT.
7. Dokonči kruh cestou proti směru hodinových ručiček, ukroč zpět do středu kruhu a ve chvalozpěvu (zpěvně a oslavně) nechť se nese tvůj hlas se slovy ΙΩ ΠΑΝ [IO PAN] (oslava boha Pana), spolu s každým znamením N.O.X.
(V Liber 333 (Kniha lží, 1913), tj. 1.verze HR jsou světové strany dedikovány jinak. V=zahřmi ΧΑΟΣ (Chaos), S=zakřič ΒΑΒΑΛΟΝ (Babalon), Z=řekni ΕΡΩΣ (Eros), J=zabuč ΨΥΧΗ (Psyché))
Zpěvný přednes zvolání [IO PAN] se opakuje při provedení každého znamení N.O.X. 

Znamení Hóra (Vstupujícího)

Znamení Hór-pa-kraatovo (Ticho)

Znamení N.O.X.:
Puer (chlapec)

Vir (Muž)

Puella (dívka)

Mulier (žena)

Mater triumphans (Radující se Isis)

8. Rozpaž, napodobujíc podobu Tau a řekni potichu, ale zřetelně: ΠΡΟ ΜΟ ΥΙΥΓΓΕΣ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΑΙ ΕΠΙ ΔΕΞΙΑ ΣΥΝΟΧΕΣ ΕΠΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΑΙΜΟΝΣ ΦΛΕΓΕΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙ ΜΟΥΟ ΑΣΤΕΡ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕΚΑΙ ΕΝ ΤΗΙ ΣΤΗΛΗΙ Ο ΑΣΤΕΡ ΤΩN ΕΞ ΕΣΤHΚΕ
[PRO MO YINGES OPISÓ MÚ TELETARCHÉAI EPI DEXIA SYNOCHES EPARISTERA DAIMONS FLEGEI GAR PERI MÚO ASTER TÓN PENTEKAI EN TÉI STÉLÉI O ASTER TÓN EX ESTÉKE].
(Přede mnou Iyungové, za mnou Teletarchové, po mé pravici Sýnóchové, po mé levici mocnosti, neboť okolo mne plane pěticípá hvězda a na pilíři stojí šesticípá hvězda.)

Znamení Tau

9. Zopakuj kabalistický kříž, jenž je popsán výše
To znamená:
Pravým ukazováčkem se dotkni čela, řka ΣΟΙ [SOI]; svého údu, řka ΩΦΑΛΛΕ [O FALLE]; pravého ramene, řka ΙΣΧΥΡΟΣ [ISKCHUROS]; levého ramene, řka ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ [EUKCHARISTOS]. Poté sepni své ruce, propleť prsty a zvolej ΙΑΩ [IAO].
a skonči, jak jsi začal.
Tedy:
Obrácen k východu, uprostřed kruhu, se zhluboka zhluboka zhluboka nadechni, zavři ústa pravým ukazováčkem přitisknutým na spodní ret. Potom švihni rukou prudce dolů a dozadu za záda, silou vypuď vzduch z plic výdechem s výkřikem:ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΟΣ [APO PANTOS KAKODAIMONOS].

Krátký rozbor

Historie: Thelémský obřad Hvězdný rubín (HR) byl poprvé publikován r 1913 v Liber 333 (Kniha lží) pod titulem KHΦAΛE KE (kap.25). Druhá, částečně upravená verze, byla napsána o dekádu později, po vyhnání z Thelémského opatství. Knižně vyšla až v Liber 4/kap.III (Magick in Theory and Practice) roku 1929. Samostatně vyšel HR jako Liber XXV roku 1930.

Účel: posiluje koncentraci, odhání (vymítá) zlé síly z místnosti a z vědomí, živá ritualizovaná modlitba, vylepšený Malý pent.rit. (MPR)

Rozdíl HR x MPR: úvodní exorcismus, upravený kabal.kříž, řečtina, pentagramy vizualizované, jiná “boží” jména (řecko-chaldejsko-egyptské), proti směru ručiček (po směr = koloběh času a slunce; proti směr = cesta k duchovnímu prapočátku), peán k Panovi, pózy NOX

• ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΟΣ = “úplně pryč zlí duchové” (kako-zlý; agáto-dobrý); Daimonos=vykonavatelé B.impulsu; géniové, entity apod.
• ΣΟΙ = “do tebe, tvůj”, 280=Sandalfon (arch.Malkutu) manifest. v Keteru; anděl strážce
• Ω ΦΑΛΛΕ = “ó falus”, 1369=37×37=Jechida יחידה, tj.Jednota vědomí Keteru v Malchutu; + obnovující se tvořivá síla, zdroj univerz. Života; muž-žen jednota [O (ženský) FALLE (mužský)], O=Omega=symbol pro KTEIS (ž.pohl.org.); symb.plodivé síly
• ΣΟΙ → Ω ΦΑΛΛΕ = manifestace strážce; Ω ΦΑΛΛΕ → ΣΟΙ = tvořivá jednota
• ΙΣΧΥΡΟΣ = “silný, mocný”, Gevura, mocná akce
• ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ = “milostný, posvátný”, Chesed, silná reakce
• ΙΣΧΥΡΟΣ → ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ = síla akce pro reakce; ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ → ΙΣΧΥΡΟΣ = energie reakce pro akci
• ΙΑΩ = písemná formule Boží, mantra Tiferet – balance středu, mocné světlo vznikající spojením 4 stran kříže
• ΘΗΡΙΟΝ = “šelma”, energie a manifestace Chaosu
• (ΧΑΟΣ) = “chaos”, Chochma, prapřirozenost, prazdroj, otevřená prázdnota, entropie, nezrozený nehynoucí
Z Chaosu povstala Zem ΓΑΙΑ a Láska ΕΡΩΣ stejně jako Propast ΤΑΡΤΑΟΣ a Temnota EPEBΟΣ a Noc NYΞ; starořecké schéma stvoření
• NUIT = “Nut” – bohyně oblohy nad světem Geb, nekonečný prostor, expanze, kontinuita života
• ΒΑΒΑLΟΝ = nevěstka Boží, mocná čarodějka, chtíč ducha, dcera Nuit, milenka všeho, paní Noci, jednota s mnohým, panna věčnosti, ohnivá žena, nevěsta Chaosu na šelmě, Šechina
• (ΕΡΩΣ) = “erós”, láska/touha, duchovní sjednocení (obnovení) rozděleného
• HADIT = Bůh Hór-Behdetty, ∞ malý nedělitelný nesmrtelný bod, počátek i konec, přežívá ∞ Nuit
• (ΨΥΧΗ) =”psyché”, duše mága konajícího Opus Magnum, princezna Malchutu
• ΙΩ ΠΑΝ = “zdrávas Pan”, invokace
• ΠΑΝ = “Všechno”, vládce lesa, noci, tajemství; symbol univerzálna a přírody; spojení Capra+Homo=odkaz ke kořenům, síla přirozenosti
• N.O.X. = “Noc Pana”, skryté světlo, mystérium skryté za pohlavním dospíváním; pózy jsou autentické  A.·.A.·.; pořadí Puella-N-O-X-Mater rozproudí energii z kořenové do korunní čakry, tj.hada kundalíni
• ΘΗΡΙΟΝ+ ΒΑΒΑLΟΝ=Božská jiskra, Pravá Vůle, ― linie V-Z
• HADIT+ NUIT=realizace do reality, sestup semene, ― linie S-J
Střed kříže = osvícený člověk, Dítě hvězd, Pan
• ΥΙΓΓΕΣ = “Ti, kteří započali božský kreativní impuls”, spouštěči, víření, tvořivý imp.; Chaldejská inteligence (princip) (1)
• ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΑΙ = “Ti, kteří zdokonalují božský kreativní impuls”; CH.i.
• ΣΥΝΟΧΕΣ = “držet pohromadě”, “ti, kteří udržují božský kr.imp.”; Ch.i.
• ΔΑΙΜΟΝΣ = “Ti, kteří vykonávají božský kr.imp.”; neutrální duchové, géniové, entity apod.; Kako=zlí, Agáto=dobří; negativní duch slova Démon až mnohem později vlivem křesťanů
• ΣΤΗΛΗΙ = “stéla”, pilíř, sloup, monument; stéla odhalení

1) Chaldea, Chaldaea nebo Kaldea (z řeckého Χαλδαία, Chaldaia; akkadsky māt Kaśdim, Hebrejsky כשדים) bylo helénské jméno pro jižní část Babylonie, která se osamostatnila pod vládou Chaldejců. 8.-6.stol.př.n.l. Peršané uznávali Chaldejce jako mistry písma a četby, v mytologii, magii a čarodějnictví.

Mandala rubínu

– 1. kruh (zvenku) = HR verze II;  Liber 4/III (Magick in Theory and Practice), Liber XXV (1929/30)
– 2. kruh = HR verze I.; Liber 333 (1913)
– 3. kruh = pózy N.O.X.
– 4. kruh = elementy
– střed = Zdrávas Pan

Ukázky

Zdroje:
www.thelema.cz/liber-xxv-star-ruby/
Eosphoros (Slovenský časopis venovaný okultným vedám, roč.I, č. 3, 2014)
An Analysis of The Star Ruby ritual (by Frater A.L. with gratitude to Frater C.L.)
www.thelemapedia.org/index.php/The_Star_Ruby
www.kaaos.org/faerie/starruby.html
www.sacred-texts.com/oto/index.htm

youtube.org
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·. a PixabayNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Dub
8
So
10:00 LXXXIX. LUZS Jihlava v “Nasypané...
LXXXIX. LUZS Jihlava v “Nasypané...
Dub 8 @ 10:00 – 17:00
PROGRAM (vstup pouze pro členy lóže!): – Úvodní rituál (vede Dóv a Tabris) – Organizační okénko – Sdílení (výsledky individuální praxe, knihy apod.) – Astrologické okénko (vede Charikló) – Literatura[...]
Dub
14
celý den Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Dub 14 – Dub 16 celý den
Tradiční Ekologické dny Olomouc Program bude doplněn. https://slunakov.cz/ekologicke-dny-olomouc/