Rituál Růžového kříže

Rituál růžového kříže je základním ochranným rituálem. Zatímco cvičení Středního sloupu auru harmonizuje, rituál Růžového kříže ji uzavírá cizím vlivům. Menší zažehnávací pentagramový rituál magika sice také ochraňuje, ale zároveň upozorňuje astrální bytosti na operatérovu existenci. Pokud si magik tento rituál dobře osvojí, je výborným metnálním cvičením. 

Použití

1. Chrání operatérovu auru a uzavírají cizím vlivům.
2. Rozšiřuje vědomí a je proto dobrou přípravou k meditaci. Také uklidňuje a posiluje.
3. Lze jej použít i na podporu jiných osob. V takovém případě se imaginuje astrální obraz dotyčné osoby uprostřed kruhu a operatér provádí tento rituál imaginačně v astrálu.
4. Slouží jako obrana proti vtíravým a rušivým myšlenkám jiných lidí i proti útokům astrálních bytostí.

Postup

1. Zapalte vonnou tyčinku (nejlépe ze santalového dřeva), jděte s ní do jihovýchodní části kruhu a vepište tyčinkou do vzduchu kříž a kruh, jak je vyznačeno na obrázku. Horní konec kříže má být kousek nad vaší hlavou, dolní konec kousek pod vaším solárním plexem. Vodorovné rameno budiž proporční. Podržte tyčinku na průsečíku ramen kříže a intonujte jméno JEHOŠUA.
2. S paží napřaženou ve stejné výši a s tyčinkou v ruce jděte do jihozápadní části kruhu, vyznačte tam stejný kříž a kruh a intonujte totéž jméno.
3. Stejným způsobem přejděte do severozápadní části kruhu a celý postup zopakujte.
4. Přejděte do severovýchodní části kruhu a učiňte totéž.
5. Vraťte se do jihovýchodní části kruhu, čímž jej celý uzavřete, a dotkněte se tyčinkou středu prvního kříže.
6. Pozdvihněte tyčinku nad hlavu, jděte směrem k severozápadu až do středu kruhu. Uprostřed se zastavte, vyznačte tyčinkou nad svou hlavou kříž a kruh a intonujte jméno.
7. S pozdviženou tyčinkou pokračujte k severozápadu a dotkněte se středu severozápadního kříže.
8. Obraťte se a jděte znovu k jihovýchodu, ale tyčinku tentokrát držte těsně nad podlahou. Uprostřed se zastavte a vyznačte nad podlahou kříž a kruh. Intonujte jméno.
9. S tyčinkou u podlahy pokračujte k jihovýchodní straně kruhu a dotkněte se středu jihovýchodního kříže.
10. S tyčinkou v napřažené paži přejděte do jihozápadního konce kruhu.
11. Pozdvihněte tyčinku a jděte směrem k severovýchodu. Uprostřed kruhu se zastavte a dotkněte se středu horního kříže.
12. Pokračujte k severovýchodnímu konci kruhu a dotkněte se tyčinkou středu severovýchodního kříže.
13. S tyčinkou u podlahy jděte směrem k jihozápadu. Uprostřed kruhu se zastavte a dotkněte se středu dolního kříže.
14. Pokračujte k jihozápadu a dotkněte se středu jihozápadního kříže.
15. Jděte k severozápadu a dotkněte se středu severozápadního kříže.
16. Jděte k severovýchodu a dotkněte se středu severovýchodního kříže.
17. Jděte k jihovýchodu a dotkněte se středu jihovýchodního kříže, čímž uzavřete kruh.
18. Vyznačte ve vzduchu znovu kříž a kruh, jenže větší. Intonujte jména JEHOŠUA (svislá linie) a JEHOVAŠA (vodorovná linie).
19. Vraťte se do středu kruhu a vizualizujte kolem sebe všech šest křížů jako síť.
20. Celý rituál je vhodné uzavřít analýzou jména INRI.

Analýza INRI

Rozpažte paže do podoby kříže (póza zabitého Osirise) a řekněte: JOD, NUN, REŠ, JOD.
Levou paži nechte upaženou, pravou paži vzpažte, hlavu nakloňte k L rameni (póza truchlící Isis) a řekněte: PANNA, ISIS, VELKÁ MATKA
Zdvihněte paže do podoby písmene V (póza Apópise a Týfóna) a řekněte: ŠTÍR, APÓPIS, NIČITEL.
Zkřižte paže na prsou do tvaru písmene X, skloňte hlavu (póza vzkříšeného, povstávajícího Osirise) a řekněte: SLUNCE, OSIRIS, ZABITÝ A POVSTÁVAJÍCÍ. 
Zvolna zdvihejte paže se slovy: ISIS, APÓPIS, OSIRIS.
Když jste vzpažili, zdvihněte hlavu a pohlédněte vzhůru jakoby ke slunci a řekněte: I – A – O. 
Opakujte znamení LVX se slovy: L – V – X, LUX – SVĚTLO. 
Zkřižte paže na prsou, skloňte hlavu a řekněte: SVĚTLO KŘÍŽE.

Regardieho plánek, podle něhož se operatér musí pohybovat (aby nezabloudil). 

Zdroj: VESELÝ, Josef. Magie. 3. vyd. Praha: Vodnář, 2008. 608 s. ISBN 978-80-86226-89-7.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·. a Pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *