Hvězdný safír (Liber XXXVI)

Thelémský obřad Hvězdný safír (HS) se poprvé objevil r. 1913 v Liber 333 (Kniha lží, kap. 36)a později i samostatně jako Liber XXXVI. Jde o thelémskou verzi Hexagramového rituálu vytvořeným členy Řádu Zlatého úsvitu.  Účel: posiluje koncentraci, odhání (vymítá) zlé síly z místnosti a z vědomí, živá ritualizovaná modlitba.

Rituál

1. Stůj vzpřímeně ve středu pomyslného kruhu, ozbrojen svým Magickým krucifixem (opatřeným mystickou růží)
2. Proveď 
znamení L.V.X.:

a. Znamení (+) (Zabitý Osiris / kříž)  

b. Znamení L  (Truchlící Isis/svastika)

c. Znamení V (Apóphis a Týfon/trojzubec)

d. Znamení X (Vzkříšený Osiris/pentagram)

(pozn.: adepti s vyšším zasvěcení zde činí místo L.V.X. pózy N.O.X. včetně zpěvného zvolání “IO PAN“)

3. Vykroč na východ, hůlkou kresli do vzduchu Hexagram ohně a říkej: “PATER ET MATER UNUS DEUS ARARITA” (pozn.: horní červený sestupný “Pater” a poté dolní modrý vzestupný “Mater”, bodnout prstem do středu a intonovat “Ararita”, níže stejné. Ruku nechat nataženou a postoupit k dalšímu směru.)

4. Postup na jih, hůlkou kresli do vzduchu Hexagram země a říkej: “MATER ET FILIUS UNUS DEUS ARARITA”

5. Postup na západ, hůlkou kresli do vzduchu Hexagram vzduchu a říkej: “FILIUS AT FILIA UNUS DEUS ARARITA”

6. Postup na sever, hůlkou kresli do vzduchu Hexagram vody a říkej: “FILIA ET PATER UNUS DEUS ARARITA”

7. Vrať se do středu, učiň vykonej Růžový kříž a říkej: “ARARITA – ARARITA – ARARITA” (postup: nakreslit do vzduchu vertikálu, horizontálu a uprostřed kruh po směru HR)

8. Učiň znamení Seta triumfujícího (Apófis) a znamení Bafometa (Mullier) a říkej: “OMNIA IN DUOS: DUO IN UNUM: UNUS IN NIHIL: HAEC NEC QUATUOR NEC OMNIA NEC DUO NEC UNUS NEC NIHIL SUNT”

9. a řekni: “GLORIA PATRI ET MATRI ET FILIO ET FILIAE ET SPIRITUI SANCTO EXTERNO ET SPIRITUI SANCTO INTERNO UT ERAT EST IERIT IN SAECULA SAECULORUM SEX IN UNO PER NOMEN SEPTEM IN UNO ARARITA”

10. zopakovat znamení L.V.X. (bod 2) a NE znamení N.O.X.!

Rozbor

Safír = Název safír pochází z řeckého slova “sappheiros” nebo “sapphirus”, které je odvozeno od hebrejského “Sappire” a znamená modrá. ” Hvězdný safír má v hloubi ukrytou hmotu ve tvaru pěticípé hvězdy. Jedná se o vzácný safír, který vás zavede do svých hlubin a otevře vaši intuici. Vnáší do mysli soustředění a pomáhá při předvídání budoucího chování jiných lidí. Soudí se o něm, že udržuje spojení s mimozemskými bytostmi.”

Bod 1:
• Magický krucifix = kříž je Falus, růže je Vagína. Možno nahradit symbolickým předměty.

Bod 2:
• L.V.X. = odkaz na mágovy ctnosti, tj. Vědět, Chtít, Odvážit se, Mlčet. Boží světlo a světlo kříže. Mýtus smrti krále Osirida rukou bratra Seta a jeho vzkříšení láskou své ženy Isidy.
• OSIRIS = i Usiris, jeden z nejdůležitějších bohů, znovuzrozen, bůh podsvětí, plodnosti, otec Hora
• ISIS = snad nejdůležitější bohyně Egypta, mateřství, oddanost, magie (byla nesilnějším mágem ve vesmíru, naučila se tajné jméno boha Ra), sestra a žena Osirise, sestra Seta, dvojče Nephtys, matka Hora (Hoor-par-kraat)
• APÓPIS = v eg. Apep, zlý démon, reprezentace temnoty a chaosu (jako protiklad světlu a řádu), největší nepřítel boha Ra, zpochybňoval vyrovnanost Ma´at
• N.O.X. = noc Pana, skryté světlo. Mystérie skrytá za pohlavním dospíváním. Autentické pózy A.A.
• Puer/Vir = skrytá/zjevná sexualita, cudnost/dychtivost; Puella/Mulier = skrytá/zjevná sexualita, panna/nevěstka

Bod 3:
• Svatý Hexagram = odkaz na heterosexuální orální sex. Červený trojúh.=klesající jazyk lásky, Horus, obětní plamen, modrý trojúh.=stoupající jazyk modlitby, oddanost, usměrněná síla
• překlad: “Otec a matka jeden bůh Ararita”
• ARARITA = אראריתא ; toto slovo se skládá z iniciál věty která znamená “Jeden je Jeho počátek: jedna je Jeho individualita: Jeho změna je jednotou.”

Bod 4:
• překlad: “Matka a syn jeden bůh Ararita”

Bod 5:
• překlad: “Syn a dcera jeden bůh Ararita”

Bod 6:
• překlad: “Dcera a otec jeden bůh Ararita”

Bod 7:
• BAFOMET = univerzální životní síla, kreativní energie, bůh Pan.
• ROSE – CROSS = růže je Nuit (nekonečně expandující bohyně nebe), kříž je Hadit (konečný smrštěný bod). Mystické spojení protikladů vedoucí k “probuzení”. Symbol “Velkého díla”.

Bod  8:
• překlad: “Všechno je ve Dvou: Dva v Jednom: Jedno v Ničem: Toto nejsou ani čtyři ani všechny ani dvě ani jedno ani nic”

Bod  9:
• překlad: “Sláva octi i matce i synu i dceři i duchu svatému venkovnímu i duchu svatému vnitřnímu, který byl je a bude na věky věků, šest v jednom prostřednictvím jména sedm v jednom, Ararita”

Zdroje:
www.thelemapedia.org/index.php/The_Star_Sapphire
www.hermetic.com/crowley/libers/lib36.html
www.hermetic.com/osiris/analysisstarsapphire.htm
www.kaaos.org/faerie/sapphire.html
www.rahoorkhuit.net/library/libers/pdf/lib_0036n1.pdf
www.geocities.ws/nu_isis/group036.html
www.thelemapedia.org/index.php/Ritual_signs
www.nakridlechandelu.cz/lecive-kameny/safir
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·. a Pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]