Výroba Abramelinova oleje

Stručná historie

 • Abramelinův olej je hojně využíván v ceremoniální magii a vzniká smícháním konkrétních aromatických materiálů na rostlinné bázi.
 • Recept byl poprvé popsán v knize posvátné magie mága Abramelina. Jedná se o středověký grimoár, založený na příběhu egyptského mága jménem Abramelina, který předal svou nauku o magii Abrahamovi z Wormsu, německému Židu, o kterém se předpokládá, že žil v letech 1362-1458.
 • Soustava magie této knihy získala popularitu v 19. a 20. stol. Díky překladu Samuela Lidella Mac Gregora Matherse, Kniha posvátné magie mága Abramelina, se rozšířila v Hermetickém řádu Zlatého úsvitu (Golden Dawn) a později v mystickém systému Thelema (založeném Aleistrem Crowleym v r. 1904).
 • Recept – zřejmě upravený recept na židovský posvátný pomazávací olej z Tanakh, který je popsán v knize Exodus (30: 22-25).
 • Postupem času se původní recept upravoval, takže máme nyní k dispozici několik verzí oleje.
 • Význam oleje je světící (předměty), inspirační / otevírající (temeno hlavy, třetí oko apod). Olej dle mágů zažehne jiskru, otevře duchovní centra a pomůže mágovi lépe se napojit na vyšší sféry poznání.

Dochované recepty

Biblický olej svatého pomazání popsán v Exodu 30: 22-25 byl vytvořen z:

 • Čistá myrha (מר דרור mar deror ) 500 šekelů (asi 6 kg)
 • Sladká skořice (קינמון בשם kinnemon besem ) 250 šekelů (asi 3 kg)
 • Kaneh bosem – možná konopí – (קְנֵה-בֹשֶׂם kaneh bosm ) 250 šekelů (asi 3 kg)
 • Kasie (קדה kiddah ) 500 šekelů (asi 6 kg)
 • Olivový olej (שמן זית shemen sayith ) jeden Hin (4, 5, nebo 7 litrů dle různých zdrojů)

Tradiční recept Abramelinova oleje

 • polovina skořice – éterický olej
 • 1 díl myrha – silice
 • 1 díl calamus – silice
 • 1 díl kasie – silice
 • jedna čtvrtina z výše uvedené celkové hmotnosti olivový olej

Recept na Abramelinův olej dle francouzského rukopisu:

 • 4 části kůry skořice – prášek
 • 2 díly myrhy, jemně mletá pryskyřice
 • 1 díl calamus – sekaný kořen puškvorce, redukovaných na prášek
 • polovina z výše uvedené celkové hmotnosti olivový olej

Směs se naloží do oleje po dobu jednoho měsíce, a pak se přefiltruje a plní do lahviček. Olej nepálí kůži.

Macerovaný Abramelinův olej dle Matherse

 • 4 části kůry skořice – prášek
 • 2 díly myrhy, jemně mletá pryskyřice
 • 1 díl galangalu – krájený kořen rostliny podobné zázvoru, redukovaných na prášek
 • polovina z výše uvedené celkové hmotnosti olivový olej

Směs se naloží do oleje po dobu jednoho měsíce, a pak se přefiltruje a plní do lahviček. Olej nepálí kůži.

Crowleyho Abramelinův olej s éterickými oleji

Aleister Crowley vytvořil svou vlastní verzi Abramelinova oleje, který nazval „Olej mága Abramelina“, někdy označovaného jako „svatý olej inspirace“. Crowley rovněž použil galangal místo puškvorce a dále využíval čisté esenciální oleje.

 • 8 dílů skořice esenciální olej
 • 4 díly myrha Esenciální olej – my máme resinoid*
 • 2 díly galangal silice
 • 7 dílů olivový olej

Symbolika jednotlivých složek

 • Olivový olej – dar Minervy, moudrost Boha, Logos.
 • Skořice – představuje Tiferet, Slunce – Syn, sláva a utrpení jsou zde identické, aktivní pryncip poznání na základě životní zkušenosti.
 • Myrha – je přičítána Binah, Velké Matce, ženský pryncip, dává porozumění které plyne z rozjímání o vesmíru, pasivní pryncip poznání. Saturn.
 • Galangal – představuje jak Keter, tak Malkut, první i poslední, jedno a mnoho, protože v tomto oleji, jsou jeden. Země a vzduch. Páteř Stromu života, energie proudí bez překážek.
 • Tyto oleje dohromady představují tedy celý strom života. Deset Sephiroth jsou namíchány v rovnováze.

*Resinoidy jsou připraveny extrakcí rostlinných exsudátů (balzámy, oleo-gumové pryskyřice, pryskyřice) rozpouštědly (methanol, ethanol, toluen). Tyto produkty jsou viskózní a někdy se ředí, aby se snížila viskozita (s ftaláty nebo benzylbenzoátem). Resinoidy se používají pro jejich fixační vlastnosti.

SVĚCENÍ

 • Všechny ingredience smícháme v lahvi a pečlivě promícháme. Pak opatrně přelijeme do menších lahviček účastníků.
 • Každý si vezme do ruky hůlku a lahvičku s olejem.
 • Zaujme meditační postoj a soustředí se na stahování energií do lahvičky, čímž olej nabijeme.
 • Hůlkou můžeme naznačovat pohyb stahování, či namíříme hůlkou na lahvičku.
 • Na uhlík kápnout trochu směsi.

Míchání olejů do jedné přípravné nádoby

 1. Vlévám do této nádoby posvátný Olivový olej bohyně Minervy. Nechť Slovo započne proces výroby posvátného oleje.
 2. Vlévám Skořici, posvátnou sílu Slunce. Nechť vdechne tomuto posvátnému oleji život.
 3. Vlévám Myrhu, nechť rozvine potenciál tohoto posvátného oleje.
 4. Vlévám Galangal, nechť uvede posvátný olej a všechny jeho složky do společné jednoty.

Olej zamíchám a přeliji do malých lahviček.

Aktivace oleje

Nyní, když jsme správně naladění a dostatečně soustředění, započne aktivace samotného Oleje. Uchopte svou lahvičku s olejem do jedné ruky a do druhé ruky uchopte svou magickou hůlku. Zaujměte pohodlnou pozici, zavřete oči a silou imaginace a vlastní magické vůle vnímejte, jak olej ožívá a nabíjí se záměrem.

Lahvička s Abramelinovým olejem

OLIVOVÝ OLEJ
Uvědomte si teplou mazlavou kapalinu. Je hustá a poskytuje ideální prostředí pro další složky, které se v ní pomalu rozpustí. Je jako nadýchaná půda pro jarní semínka.

Hůlkou stahujeme sílu do lahvičky

Já (každý řekne jméno), nabíjím tento olej Slovem. Toto Slovo je Logos, moudrost Boha, která aktivuje magickou sílu tohoto oleje. Nechť se skrze mne otiskne vůle a síla Slova do tohoto magického oleje.

Soustředíme se na to, co jsme řekli, představujeme si, jak síla vůle Slova proudí z hůlky do lahvičky. Chvilku se soustřeďte na jemnou záři, která začíná lahvičku prostupovat směrem ven.

SKOŘICE
Přesuňte své vědomí ke skořici. Její sladká, štiplavě kořeněná vůně prostoupí celé naše vědomí. Uvědomte si barvu skořice. Temně rudá, až hnědá obklopí celou naši mysl. Vnímáme pouze vůni, barvu a chuť skořice. Ta se začíná pomalu spojovat s olivovým olejem. Čím více jsou spojené, tím více se lahvička rozzáří. Stále však je to slabé světlo vycházející ze středu lahvičky.

Opakujte
Já (každý řekne jméno), nabíjím tento olej sférou Shemesh. Zvu mocné bytosti Tiferetu, aby posvětily olej svou mocí. JHVH, Chashmalimové, Zebul, Raphael, Malakim, Titahion. Sestupte do tohoto oleje a nabijte jej silou vámi ovládanou. Nechť nás olej vždy přivede do vlastního středu kde sláva a utrpení jsou identické. Staniž se.

Soustředíme se na to, co jsme řekli, představujeme si, jak síla vůle Slova proudí z hůlky do lahvičky. Záře v lahvičce sílí.

MYRHA
Skořice a olej se postupně stali jedním. Přichází na řadu Myrha. Noříme se do husté, temné kapaliny jemné kořeněné vůně. Temnota nás pomalu, měkce a teple obklopuje. Noříme se do ní jako do matčina lůna, do posvátné jóni. Dostáváme se na počátek i konec věcí.

Opakujte
Já (každý řekne jméno), nabíjím tento olej sférou Shabtay. Zvu mocné bytosti Biny, aby posvětily olej svou mocí. Jehovah, Cherubíni, Tzaphkiel, Aralim. Sestupte do tohoto oleje a nabijte jej silou vámi ovládanou. Nechť nás olej vždy zavede k Velké Matce Bině a napojí nás na vlastní zdroj energie a poznání potřebné k vykonání Velkého díla. Staniž se.

Soustředíme se na to, co jsme řekli, představujeme si, jak síla vůle Slova proudí z hůlky do lahvičky. Záře v lahvičce sílí.

GALANGAL
Poslední složka se pomalu propojuje s jednotnou, konzistentní tekutinou. Vše do sebe zapadá. Vše se stává jedním. Vnímejte poslední složku světlé barvy, jak se pomalu vytrácí v celistvosti.

Opakujte
Já (každý řekne jméno), nabíjím tento olej sférami Erec a Ruach. Vzímám bytosti Keteru – Eheje, Metatron, Yehuel, nabijte tento vzácný olej svou mocí. Vzívám bytosti Země – Adonai, Michael, Sandalphon, nabijte olej i vy svou mocí. Nechť nás Vaší vůlí tento olej uvádí do jednoty se vším bytím Universa. Nechť jsme vždy napojeni na naše silné kořeny a korunou hlavy nechť energie proudí volně k nebeským sférám, ničím neblokovaná. Staniž se.

Soustředíme se na to, co jsme řekli, představujeme si, jak síla vůle Slova proudí z hůlky do lahvičky.
Soustřeďme se na silnou záři, která nyní z lahvičky sálá. Svíráme v rukách malé universum, tekutý Strom života, který nám skrze olej propůjčuje svou moc.

Opakujte
Já/My, izolujeme božské síly v tomto oleji. Nechť je nám vždy nápomocen při naší magické, duchovní i soukromé práci, posiluje naši vůli a posvěcuje vše, čeho se dotkne. Staniž se.

Nádech, výdech, konec.

Zdroj:
https://cs.qwe.wiki/wiki/Abramelin_oilddexp4attempt=1#Abramelin_oil_made_with_essential_oils
Obrázek: pixabay, archiv Lóže u Z.·.S.·.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *