Lesní a polní bytosti Slovanů

Zprávy o uctívání lesních bytostí jsou velmi staré. Staré prameny mluví o uctívání stromů, ve skutečnosti nešlo o kult stromů jako takových, nýbrž o kult duchovních bytostí, které v určitých stromech nebo hájích přebývaly.

LESNÍ

     LEŠIJ (Lesnik, Lesovik)
Hlavní lesní bytost a vládce lesa a magie (podobně jako řecký Pan). Lešij žije osamotě v hlubokých lesích, odlehlých loukách a divočině. Chrání lesní zvěř a ptactvo, zejména medvěda, který je jeho strážcem. Umí se měnit ve strom nebo zvíře . V lese může být velký jako strom, na loukách velikosti trávy. 
Zpodobňován jako mužík porostlý chlupy se zelenými vlasy a vousy, dlouhými zahnutéými drápy. 
Jeho přítomnost a pohyb v lese zvěstuje šum a chvění stromů, ozvěny a vichřice. Rád bloudí po lese, houpe se ve větvích, hvízdá a vysedává na vyvýšených místech nebo skalách. Pokud bojuje s jiným Lesoviky nebo s nepřátelskými vodními duchy ozývá se praskot větví, lomoz padajících stromů nebo odlamovaných balvanů. 
Povaha Lešije je nebezpečná a nevypočitatelná. Střeží své lesní království a trestá neuctivé narušitele. Používá tajemnost lesa, aby v člověku probudil nevědomé obsahy (strachy) a rozbil tak jeho osobnost. Mnoho lidí se po setkání s lesními bytostmi zbláznilo. Může naučit kouzla nebo vyvolat psychické poruchy. 
Lovci a pastýři putující lesem se ho bojí, proto mu přináší jako oběť chléb se solí nebo první ulovené zvíře.
     VILA (Lesní panna, Ženka, Wórawa)
Krásné dívky v zeleném lehkém rouchu se zlatými nebo zelenými vlasy a s věncem květin na hlavě. Večer, když v přírodě vše utichne, zjevují se na mýtinách, kde tancují a zpívají. Kdo vstoupí do jejich kruhu, zemře. Stejná bytost jako VILY. Více viz VILY (živel VODA).
     DIV (Divý muž, Divji mož, Čatež, Hejkal)
Divoký lesní démon přebývající na stromech nebo v hluboké jámě v lese. Zpodobňován jako postava porostlá mechem nebo zvířecí srstí, s kapradinami ve vlasech. V lese často honí zvěř. Projevuje se houkáním nebo hýkáním. Pronásleduje a unáší mladé ženy, svádí osamělé poutníky z cesty a škodí lesníkům. 
     DIVA (Divoženka, Džiwje žona, Divje Devojka, Boginka)
Démonická bytost, podobná víle, obývající vody nebo lesy. Zlá, divoká a ošklivá stvoření, nedbale oblečená, s velkými prsy, často částečně porostlá chlupy. Je velmi silná a neumí dobře mluvit. Napadá a unáší mladé lidi a děti.
     JEZINKA (Gorne jedze)
Démonská lidožravá víla žijící v jeskyních. Umí se proměnit do jakékoliv podoby aby nalákaly lidi, které uspávají a vylupují očí.
     ZRUT/OZRUT, BORUTA, ŠERAVA
Diví ohromní lidé, přebývající v pustinách a horách. Tělo mají porostlé chlupy. Lidem prý neškodí, přicházejí k pastýřům ohřát se u ohně. Mají ovšem obrovskou sílu a pokud je někdo dráždí, toho zabijí.
     SIMARGL (Símurg, Sejmarekl, Senmurv)
Tajemná bytost chránící všechny rostliny. Zjevuje se v podobě okřídleného psa. Jméno má íránský základ.
     ZALTYS
Mytický had ležící stočený u kořenů stromu života.

POLNÍ

*Většina z těchto bytostí patří mezi polní víly, rusalky či mavky, jež pečují o úrodu a stáda, tančí v obilí, kde zanechávají po sobě stopy v podobě kruhů s bujnějším porostem. Po žních jim patří jako obětina poslední klasy.
     POLEVOJ (Polevik, Bělun, Žithola)
Bytost z obilných polí, jehož velikost se řídí velikostí obilí. K lidem se chová přátelsky, pomáhá při žních a obdarovává ty, jenž se s ním spřátelí.
     ŽITHOLA (Kosířka, Žitná bába)
Bytost střežící obilné pole. Se srpem v ruce usekává hlavy těm, kdo škodí poli.

Zdroj:
PLESINGER, Tomáš. Svět Slovanů. 1. vyd. Jihlava: Nakladatelství Plesinger, 2017. 58 s. soukromý tisk
Obrázky: pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]