Rituál Nav (invokace předků)

Autorský rituál pro kontakt se svým přímým příbuzným rodové linie sloužící k posílení a navázání bližšího vztahu, zodpovězení osobních otázek a získání ochrany pro běžný život. Vlastní předek je jednou z nejmocnějších bytostí. Duch (nebo co to je) zemřelého vaší rodové linie je na své potomky napojen automaticky, ale pouze iniciativa živého vzájemný vztah posílí a nabije. V mnoha kulturách světa je “magie předků” silnější než cokoliv jiného – a právem! Rituál byl několikrát s úspěchem prováděn členy Lóže u Z.·.S.·. Autorský rituál Lóže u Z.·.S.·. ( © Autor: Dóv).

ÚČEL 

*Vstup do podsvětní říše Nav a vyvolání svého předka.
*Napojení na silnou rodovou linii.
*Posílení vztahu se svými předky a zodpovězení osobních otázek.
*Vytvoření osobního ochranného ducha.

VYBAVENÍ

– Oltář: černá svíce, hromádka kostí a jedna lebka, větší kámen, fotky předků
– kadidelnice a kuřidlo (jalovec, pelyněk, jmelí)
– šátek na oči a špunty do uší
– rituální nápoj Bezový likér (Medovina)
– zvonek ♫

RITUÁL
0. PŘÍPRAVY


*Rituál probíhá v listopadových dnech nebo v den narození či úmrtí předka.
*Kněz nachystá oltář, zapálí svíci a požádá všechny účastníky, aby tam umístili fotku svého předka, se kterým si přejí komunikovat.
*Kněz zapálí čajovou svíčku pod kadidelnici a umístí na ní vhodné kuřidlo (a dostatek).
*Každý účastník si nachystá k ruce šátek, který poté umístí na oči (možno též špunty do uší).
*Veškeré očistné a vymítací rituály jsou během tohoto zakázané.
*Do říše Nav se vstupuje skrz studnu v Astrálním chrámu.
*Kněžka obsluhuje zvonek.

1. ÚVODNÍ SLOVO NA CESTU

*Všichni účastníci se postupně napijí ze společného rituálního nápoje.
*Kněžka zazvoní na zvonek.                                      
*A kněz promluví k účastníkům:                                
“Do říše Nav vstoupíme skrze studnu v našem Astrálním chrámu. Použijte tajné sigilum pro vstup do chrámu a poté skočte do hluboké a černé studně. Na jejím dně vás čeká rozlehlá jeskyně s mnoha chodbami všemi směry. Volejte přímo duši svého předka nebo požádejte boha Roda či některého z bohů podsvětní říše, zavolejte Jepseriho nebo váš osobní totem. Až uslyšíte zvonek, vraťte se zpět.”

2. ZAKLÍNÁNÍ BOHŮ MRTVÝCH

*Kněz řekne: “Chyťme se všichni za ruce, učiňme kruh.”
*Až všichni spojí ruce, tak zvolá:
“Jestliže do podsvětí sestoupit chceš,
vezmi si k srdci mou radu!
Šat čistý na sebe neber,
jinak jak na cizince budou na tebe křičet!
Olejem vonným z misky se nemaž,
jinak se shromáždí k tobě, jakmile ucítí jej!
Nevrážej do země oštěp,
jinak tě obklopí ti, kteří oštěpem raněni budou!
Netřímej hůl ve své ruce,
jinak se duchové mrtvých před tebou třásti budou!
Sandály neobouvej na své nohy
a netrop v podsvětí hluk!
Ženu svou , kterous miloval, nelíbej,
ženu svou, k níž jsi nenávist choval, nebij!
Syna svého, kteréhos miloval, nelíbej,
syna svého, k němuž jsi nenávist choval, nebij!
Jinak by tě popadl podsvětní nářek.”
 *Kněžka zazvoní na zvonek.                                        ♫
*A kněz pak řekne: “Opakujte nyní všichni po mně:
“My, živí z Lóže u zeleného slunce, sedící zde v kruhu, žádáme vás, bohové mrtvých a říše Nav – říše Pod světem, otevřete svou bránu a dovolte nám vstoupit, abychom zde vyhledali duše svých předků.”
“Mocí mi svěřenou volám Ereškigal a Nergal,
mocí mi svěřenou volám Anubis, Osiris a Neftys,
mocí mi svěřenou volám Hádes, Persefoné, Hekaté a Tantos,
mocí mi svěřenou volám Hel a Freja,
mocí mi svěřenou volám Veles, Triglav a Mora,
mocí mi svěřenou volám Aita a Orkus,
mocí mi svěřenou volám Azrael a Atymor!
Vyplňte vůli mou a bránu své říše otevřete!
“Volám též boha předků! Rode, Rode, Rode! Mocný rode, jenž vládneš Stromu života a smrti, nalezni v říši mrtvých duši, kterou volám a přiveď ji ke mně!”
*Kněžka zazvoní na zvonek.                                        ♫

3.NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

*Pak řekne: “Každý z vás, si nyní vezme do ruky fotografii svého mrtvého předka a bude na ní upřeně hledět a v duchu si říkat jeho/její jméno. Řeknu vám, až bude čas skončit.”
*Každý se dívá na svou fotografii. Kněz odměří intuitivně správný čas (cca 5-10 min.) a dá pokyn kněžce.
*Kněžka zazvoní na zvonek.                                        
“Položte fotky zpět na oltář a zavažte si oči šátkem. “
(v tuto chvíli může též ještě doplnit kuřidlo)

4. VSTUP DO ŘÍŠE NAV

*Kněz řekne: “Nyní se odeberte na cestu do podsvětní říše Nav. Cestu zpět započněte až uslyšíte zvuk zvonku.”
*(kdo má špunty do uší, nyní si je vloží)
*Všichni se odeberou na cestu do říše Nav, kněz i kněžka také.

5. NÁVRAT

*Kněz sám určuje délku setrvání v říši Nav. Jako signál pro návrat poslouží zvonek.
*Kněžka zazvoní na zvonek – účastníci ví, že se mají pomalu navracet zpět.                                                  
*Po návratu si účastnící sdělují své vize.

Obrázek: pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události