Rituál Krug

Velký přírodní rituál uctívající přírodu a její bytosti, očišťující člověka a probouzející do “nekaždodenní skutečnosti”. Rituál několikrát s velkým úspěchem prováděn členy Lóže u Z.·.S.·. Autorský rituál Lóže u Z.·.S.·. (© Autor: Dóv).

ÚČEL 

*Uctění původních (pravěk., pohan., přírod.) božstev a bytostí.
*Uctění předků vyznávající “staré” náboženství a napojení na prastarý egregor a tradici této země.
*Vnitřní očista a probuzení spících smyslů.
*Přesun vědomí z “kulturní” části mozku (předsudky, pravidla, normy, stud..) do části “divoké” (instinkty, pudy, emoce, atavismy).
*Napojení na Zemi a komunikace s bytostmi lesa, země, rostlin a zvířat.
*”Oživení” krajiny a Génia Loci dle původního významu.
*Otevření dveří do Faerické říše (tj. světa “za zrcadlem, pod bezem, v hoře či ve stromu”).

VYBAVENÍ

společné:
– kotlík pro vaření na ohni, naběračka
– pánev na pálení kuřidla, lopatka na uhlíky
– kuřidlo sbírané: Pelyněk černobýl, Jalovec nebo jedlová pryskyřice
– velké ptačí pero pro očistu kouřem
– barvy na tělo (okr, popel s vodou apod.) a nádoba
– ledová voda ve větší nádobě a hrnek (na polévání)
– zvířecí lebka
– zvířecí roh na pití
– šamanský buben a hrkálky
– ručně namalovaný symbol “spojení”
– čerstvá kůra z Černého bezu (sbíraná)
– čerstvý Popenec břečťanovitý (sbíraný)
– čerstvé Březové větvičky (sbírané)
– čerstvé Kopřivy (sbírané)
– dostatek dřeva na oheň
osobní:
– větší deka či přikrývka
– svítilna (nejlépe čelní s červeným světlem – pro zvěř neviditelná)

*Živlové předměty:
– ptačí pera
– místní kameny
– miska s vodou
– svíce či kus hořícího dřeva
– další předměty, které si sami nasbírají účastníci rituálu dle svého uvážení

*Obětiny:
– společné: tabák (hrst), mouka, sůl, vlastnoručně upečený chléb, pivo, sladké mléko, jablka
– další obětiny jednotlivých účastníků (intuitivně)

RITUÁL

*Min 3 dny před rituálem je nutné zachovat půst masa, alkoholu, tabáku a sexu. Dále je třeba vyvarovat se silných emocí jako je hněv, strach, stres a pokud to lze, mnoho nemluvit a pobývat více v samotě a v přírodě.
*Rituál začíná již během dne, kdy účastníci jdou do přírody, sbírají rituální předměty a myslí na nadcházející rituál.
*Každý z účastníků si nasbírá předměty korespondující se čtyřmi živly a světovými stranami (V-vzduch, J-oheň, Z-země, S-voda).
*Dále si každý vyrobí na hlavu věnec z rostlin jemu blízkých, základem ovšem musí být u všech Popenec břečťanovitý.
*Kněz jako jediný též nasbírá kůru Černého bezu pro rituální nápoj (loupaná odspoda nahoru) a kuřidlo dle možností (Pelyněk, Jalovec, Jedl.pryskyřice).
*Samotný rituál nutno vykonávat po setmění, nejlépe mezi 22.00 – 24.00.
*Oltářem jsou samotná těla jednotlivých účastníků, kteří stojí v Krugu (nebo polo-Krugu) kolem ohně a drží se za ruce (není podmínkou) a Matka Země.
*Celý rituál vede kněz (šaman) a zvolená kněžka.
*Účastníci jsou po celou dobu rituálu nazí.

0. PŘÍPRAVA

*Kněz rozdělá oheň v čistém ohništi a připraví prostor, tj. vymezí Krug (s ohledem a využitím přirozených podmínek místa a krajiny).
*Kněz určí světové strany a místa pro umístění rituálních předmětů (vytvoří např. kruhy z šišek, či klacíků, nebo na místo položí placatý kámen).
*Kněz umístí na oheň nádobu a začne vařit Bezovou kůru.
*Kněžka umístí na viditelné místo symbol “spojení”.
*Kněžka připraví na stůl veškeré potřebné obětiny (přelije/přesype do vhodných nádob).
*Účastníci si mezitím připravují věnce, hudební nástroje a živlové předměty. Také si nachystají poblíž svou deku (přikrývku).
*Kněz a kněžka po celou dobu asistují, zodpovídají případné otázky a uvolňují atmosféru plno očekávání.
*Po přípravě kněz zvolá: “Ukončete své přípravy, započneme rituál!” a účastníci sejdou na volném prostranství.
*Kněz řekne: “Provedeme Kemst Nattúrunni”
*Kněz provádí příslušné pohyby a ostatní opakují.
*Celá “sestava” se provede alespoň 3x – pro spojení s říší podzemní, zemskou a nebeskou.

1. PŘEDSTOUPENÍ

*Účastníci se poté libovolně rozmístí do vymezeného Krugu nebo kolem ohně, každý si donese svůj “věnec”, nástroje, živlové předměty a obětiny (položí za sebe).
*Kněz řekne: “Započal rituál Krugu! Svlečte ze sebe všechno oblečení i ozdoby! Bubnujte, chřestěte, zpívejte, tancujte a obcházejte v Krugu oheň!”, sám se vysvleče a začne rytmicky bubnovat a obcházet kolem ohně.
*Účastníci, kteří mají svůj šamanský nástroj, tj. buben či hrkálku, se přidávají a obchází kruh v opačném směru než kněz (není podmínkou).
*Jakmile kněz uzná za vhodné (lépe po delší době), přestane bubnovat, ostatní ho následují a vrátí se na svá místa v Krugu.

2. OTEVŘENÍ PROSTORU

*Kněz stojící uprostřed Krugu vztáhne ruce v adoraci a řekne: “Mocní duchové tohoto místa a bytosti Živé Přírody – rostlin, tvorstva i skal, přijměte tuto oběť a přijďte mezi nás. (A vhodí do ohně dostatečné množství tabáku.) Mocná Přírodo, jsme z tebe, pro tebe a v tobě.” políbí zemi a zařve: “TEČIHILA!”
*Kněz řekne: “Držme se za ruce a zpívejme všichni.”
*Kněžka k tomu hraje na flétnu, stojící mezi ostatními (není podmínkou).
 
“Země je mým tělem,
Voda mou krví,
Vzduch je mým dechem,
A Oheň mou duší.
Země má Země,
Země má Země,
cítím jak buší,
tvé srdce ve mně.”
 
(zpěv se libovolně dlouho opakuje, min. 3x)
(*Nebo kněz bubnuje a zpívají všichni.)

3. UCTĚNÍ STRAN A ŽIVLŮ

*Kněz řekne: “Teď uctíme jednotlivé strany a živly.”
*Kněz se otočí k VÝCHODU a řekne: “WIJÓH IJANPATA! Volám bytosti vzduchu a počasí, striboga, pochvisty, burje i vjuge, vichry, mrazy, větrnice, meluzíny, vili oblakinje i jagy. Přijměte tuto oběť:”
a položí na východě (nebo rozhodí do vzduchu) mouku a sůl.
*Kněz řekne: “Umístěte své obětiny.”
*Ostatní účastníci své oběti položí na dané místo.
*Kněz se otočí na ZÁPAD a řekne: ” WIJÓH PEJATA! Volám bytosti hor a skal, duchy hor, podzemní hady, gorzony, kovlady a runy, gorjaniny, labuse, obry asilky a svjatogory. Přijměte tuto oběť:”
a zahrabe (nebo položí do rozsedliny ve skále) na západě chléb a pivo.
*Kněz řekne: “Umístěte své obětiny.”
*Ostatní účastníci své oběti položí na dané místo.
*Kněz se otočí na JIH a řekne: “ITÓKAGATA! Volám bytosti ohňů divokých i domácích, svaroga, zmeky, rarachy, plivníky, dymy, bludičky, draky zmiulany i žarpticy. Přijměte tuto oběť:”
a vloží do ohně chléb a sladké mléko.
*Kněz řekne: “Umístěte své obětiny.”
*Ostatní účastníci své oběti položí na dané místo.
*Kněz jde k vodě (a nebo se otočí na SEVER) a řekne: “WAZÍJATA! Volám bytosti řek, jezer a studánek, vily, rusalky, mavky, vodjaniky, bereginje, ančutky i bolotjanyky. Přijměte tuto oběť:”
a zanechá na břehu řeky chléb a jablko.
*Kněz řekne: “Umístěte své obětiny.”
*Ostatní účastníci své oběti položí na dané místo.

4. UCTĚNÍ PŘEDKŮ A MATKY ZEMĚ

*Kněz řekne: “Nyní uctíme naše předky a Matku Zemi.”
*Kněz a kněžka dohromady (dvojhlasem) říkají: “Naší mocí propojujeme krev s krví, životy živých s životy mrtvých! Děkujeme celé linii předků – zvířat, šamanů, gwyddů a druidů, galdrů a seidů, volchvů a vračů, čarodějů a věštců, bylinkářů a léčitelů, kněžích a mágů, našich dědů a babiček, že jste nám předali své znalosti a jste zde s námi.”
*Kněz řekne: “Opakujte nyní po mně:” a po částech zopakuje předchozí text a ostatní opakují.
*Kněz poté obchází kolem ohně a říká: “A tobě Matko země patří naše tělo i duch, děkujeme, že na tobě můžeme žít.”
*Kněz i kněžka políbí Zemí a poté kněz zařve: “MAKÁ UNČÍ – MAKÁ INÁ!”

5. PROBUZENÍ PLODIVÉ SÍLY

*Kněz začne obcházet kruh účastníků a dle svého výběru přiřadí každé ženě jednoho muže tak, že stojí mírně rozkročeni čelem k sobě, drží se za ruce a dívají se jeden druhému do očí.
*Kněz se svojí partnerkou stojí uprostřed tak, aby je všichni viděli
*Kněz řekne: “Probudíme sílu, která je hybatelem vesmíru. Je nutno naplno prožít každý pohyb, dotek, vůni i pocit. Nespěchejte. Ženy jsou krásné, smyslné a vlhké. Muži jsou silní, odvážní a velcí. Poprvé předvedeme pohyby my, poté již každá dvojice sama.”
 a začnou pomalu provádět pohyby, které budou ostatní po nich poté opakovat.
*Muž pustí ženiny ruce a položí je na její spánky a začne říkat: “Jsi krásná, smyslná a vlhká.” – toto opakuje stále dokola a přitom začne oběma rukama najednou velmi pomalu hladit celý ženin “obrys” v tomto pořadí: spánky – krk – vnější strana paží a rukou – vnitřní strana rukou a paží – bok hrudi – pas – boky – zadek – vnější strany nohou dolů -vnitřní strany nohou na horu – (kteis) – venušin pahorek (mužovi ruce se poprvé spojí) – břicho – solar – obě ňadra – krk – a opět spánky.
(po celou dobu opakuje “Jsi krásná, smyslná a vlhká.”)
*Po dokončení celého obrysu ženu políbí na ústa (ruce má stále na jejích spáncích) a nakonec ženu obejme tak, aby se dotýkala co největší plocha jejich těl.
*Rozdělí se a opět se chytnou za ruce a stojí čelem k sobě a dívají se jeden druhému zpříma do očí.
*Role se vymění.
* Žena pustí mužovy ruce a položí je na jeho spánky a začne říkat: “Jsi silný, odvážný a velký.” – toto opakuje stále dokola a přitom začne oběma rukama najednou velmi pomalu hladit celý mužův “obrys” v tomto pořadí: spánky – krk – vnější strana paží a rukou – vnitřní strana rukou a paží – bok hrudi -pas – boky – zadek – vnější strany nohou dolů – vnitřní strany nohou na horu – (falos) – venušin pahorek (ženiny ruce se poprvé spojí) – břicho – solar – hrudník – krk – a opět spánky.
(po celou dobu opakuje ” Jsi silný, odvážný a velký.”)
*Po dokončení celého obrysu muže políbí smyslně (fr.) na ústa (ruce má stále na jeho spáncích) a nakonec muže obejme tak, aby se dotýkala co největší plocha jejich těl.
*Rozdělí se a opět se chytnou za ruce a stojí čelem k sobě a dívají se jeden druhému zpříma do očí.
*Pohyby začnou provádět ostatní účastníci, kněz s kněžkou následují účastníky a celý cyklus provádí společně s nimi.

6. OČISTA VODOU

*Po ukončení mohou účastníci zůstat na svých místech nebo mohou znovu utvořit kruh.
*Kněz řekne: “Nyní vás očistíme vodou. “
*Z nachystané nádoby s ledovou vodou nabere kněz dostatečné množství a poleje kněz kněžce hlavu, hruď i záda.
*Oba se vymění a kněžka poleje vodou kněze.
*Kněz se kněžce ukloní a začne předvolávat jednotlivé účastníky do středu Krugu, kde je očistí vodou. Kněz ženy, kněžka muže.

7. OČISTA KOUŘEM

*Po dokončení kruhu kněžka odloží nádobu s vodou.
*Kněz řekne: “Nyní vás očistíme posvátným kouřem.”
*Kněz nabere lopatkou z ohně žhavé uhlíky na vykuřovací pánev a přidá dostatečné množství natě Pelyňku (nebo větviček Jalovce či jedl. pryskyřice).
*Kněz pomocí pera a kouře z pánve očistí od hlavy k patě a zezadu od paty k hlavě kněžku kouřem.
*Oba se vymění a kněžka očistí kněze.
*Kněz se kněžce ukloní a začne předvolávat jednotlivé účastníky do středu Krugu, kde je očistí kouřem. Kněz ženy, kněžka muže.

8. KRESBA A POSVÁTNÝ NÁPOJ

*Kněz řekne: “Teď propojíme naše těla s tělem Země, abychom otevřeli dveře všem bytostem, které s námi budou chtít komunikovat.”
*Kněžka mezitím vyrobí z popele a vody dostatek černého barviva.
*Kněz řekne: “Otočte se každý opět ke svému partnerovi. Navzájem si nakreslíte na hruď symbol spojení a jméno. Prvně muž ženě a pak žena muži. Jméno na hruď a velký symbol na střed těla. Intuitivně můžete symbol nakreslit i na jiné části těla. Barva je společná a nachystaná zde.” a kněžka donese do středu nádobu s černou barvou.
“Po dokončení dostane každý napít z posvátného nápoje.”
*Začíná kněžka, která nakreslí knězi jeho jméno (vlastní či magické) a symbol na hruď a břicho, poté kněz kněžce. Poté společně nalijí nápoj do zvířecího rohu a oba se postupně napijí.
*Ostatní po sobě postupně malují a kněz obchází páry, které mají symboly hotové a dává jim napít. Kněžka asistuje.

9. “PROBUZENÍ”

*Po dokončení přikáže kněz: “Všichni se nyní otočte zády ke mně a sedněte si na zem!”
*Všichni se otočí a posadí. Kněžka vezme do ruky nachystaný svazek z březového proutí a kopřiv.
*Kněz řekne: “Tímto posledním činem dojde k prolomení tenké hranice mezi naším světem a světem přírodních bytostí – Faerické říše. Věnujte pozornost tomu, co teď řeknu. Po vykonání toho, co má být vykonáno si každý vezme svou nachystanou přikrývku (pokud je zima může se obléct od pasu dolů, horní část těla se symbolem musí zůstat neoblečená) a sám odejde co nejhlouběji do lesa, kde si najde strom, pod který si sedne a naváže kontakt s bytostmi lesa. Zpět můžete až uslyšíte zvuk mého bubnu. NE dříve! I kdybyste měli strach, byla vám zima či nevolno, nesmíte odejít dřívě než uslyšíte zvuk mého bubnu. Je to velmi důležité! Buďte stateční, silní a hrdí! (ať nezklamete celou linii našich předků).
Prosím tedy kněžku aby začala.”
*Kněz započne bubnovat stálým zvukem.
*Kněžka započne akt – každého účastníka švihne velmi silně křížem přes záda nachystaným svazkem  (začíná těmi, kteří jsou ji nejblíže, tj. odzadu).
*Účastníci si prožívají své emoce a postupně odcházejí.
*Až odejde poslední účastník, vykoná kněžka akt na knězi a kněz na kněžce a také odejdou do ústraní.

10. NÁVRAT Z FAERICKÉ ŘÍŠE

*Až kněz uzná za vhodné, ne ovšem dříve než za jednu hodinu začne silně bubnovat.
*Ostatní se pomalu vracejí
(Někteří možná selhali v boji se “strážcem prahu” a nespojili se s démony lesa a přišli z lesa dříve.)
*Po návratu všech kněz řekne: “Provedeme Kemst Nattúrunni a ukončíme rituál Krugu.”
*Všichni společně provedou sestavu (stačí 1x).
*Účastníci poté sdílí své vize, pocity, sdělení a jiné zkušenosti z Faerické říše. Není to ovšem podmínkou. Přece jenom jde o soukromou a osobní cestu.
*Kněz políbí kněžku a uvolní atmosféru smíchem.
*Všichni účastníci nyní započnou dlouho-očekávanou hostinu. Jídlem, pitím, hudbou, zpěvem a smíchem se NEsmí šetřit!

Foto z rituálu konaného v červnu 2017

Obrázky: pixabay; foto: archiv Lóže u Z.·.S.·.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]