Rituál Invokace keltů

Rituál konající se na místě působení keltského národa. Slouží k astrálnímu kontaktu se starými entitami za účelem nahlédnutí do minulosti daného místa. Rituál je volnou adaptací rituálu “Invokace keltů” publikované v knize J. Veselého (viz zdroje).

ÚČEL
*Napojení na dávné obyvatele konkrétních míst a egregor.

VYBAVENÍ

– provaz na kruh (délka = 16m, tj. průměr kruhu cca 5m)
– voda s yzopem na očistu
– vhodné obětiny (dobré pivo, maso apod.)
– symbolické předměty na oltář
– lampa na čtení
– červené hřbitovní svíčky (4x)
– vhodné kuřidlo (jmelí, ztvrdlá smůla, dubové listí) + kadidelnice či pánev
– magický meč, dýka, nůž
– osobní ochranný nekřestanský předmět z přírodnin
– ratolesti ze stromů, dubová větev, jmelí
– hudební nástroj keltský (karnyx, roh, trubka, dudy …); ♫-♫-♫ = krátká melodie

0. PŘÍPRAVA

* Rituál se odehrává na místě pravděpodobné působnosti keltské populace (nejlépe posvátná místa, oppida apod.)
*Rituál nejlépe provést na tzv. keltské svátky, tj. Samhain (1.11.), Meán Geimhridh (21.12. zimní slunovrat), Imbolc (1.2. hromnice), Meán Earraigh (21.3. jarní rovnodennost), Beltaine (1.5.), Meán Samhraidh (21.6. letní slunovrat), Lugnasad (1.8.), Meán Fómhair (21.9. podzimní rovnodennost).
*Oltářem je vhodný velký kámen, na který se poté položí symbolické předměty (dubová větvička, kameny, lebka apod.) a obětiny (prozatím uzavřené).
*Před rituálem je vhodné rozdělat velký oheň kolem kterého budoucí účastníci sedí a meditují nad nadcházejícím rituálem.
*Každý z účastníků si v okolí rituál vyhlédne strom, který je mu blízký a uřízne z něj ratolest, kterou poté bude mít během rituálu v ruce. Kněz mimo toto bude mít v druhé ruce ještě meč či dýku.
*Rituál probíhá za oltářem, který je směrem na západ (není podmínkou) v kruhu z provazu. Kněz stojí v čele, ostatní účastníci za ním po obvodu kruhu. Všichni jsou nazí, či oblečení v kůžích či kožešinách, na těle uhlem z ohně nakreslené keltské ornamenty. Kněz odříkává proslovy (čeština a skotská gaelština), ministrant svítí a obstarává kadidelnici.

1. ZAHÁJENÍ

*Účastníci se svléknou do naha a navzájem se očistí vodou s yzopem a přitom kněz říká:
“Adsperges me, Domine, hyssopo et mundabor, lavabis me, et super nivem dealabor.”
*Poté jeden druhému uhlem z ohně nakreslí doprostřed hrudi keltský ornament. Každý účastník má kolem krku osobní “ochranný” amulet vyrobený z přírodnin (bez křesťanských konotací).
*Účastníci zůstanou nazí nebo se obléknou do kůži, kožešin nebo bílého roucha a nachystají kruh a oltář (tj. předměty, kadidelnice vč. uhlíků, atd.), zapálí svíčky do 4 světových stran kruhu.
*Každý z účastníků si provede v soukromí svůj vlastní ochranný rituál (např. Malý pentagramový apod.)
*Ve vhodnou dobu (nejlépe kolem půlnoci) kněz řekne:
“Započněme rituál Keltů!”
*Účastníci s ratolestí vstoupí do kruhu a chytnou se za ruce, kněz je uprostřed.
*Kněz říká:
“Teutates, a ghleidheadh dhuinn!
Taranis, an dara cuid cuideachadh dhuinn!
Esus, gar cumail suas!
Epona, beannaichibh an soirbheas ar n-obair!”
(Teutatesi, stůj při nás! Taranisi, buď nám nápomocen! Esusi, podporuj nás! Epono, požehnej zdaru našeho díla!)                                              

♫-♫-♫

*Kněz pokyne a ministrant uskuteční oběť (např. polije oltář speciálním pivem) a zapálí kuřidla. Během toho kněz říká:
“Beannachdan seann luchd-àiteachaidh seo àite. Gabh seo ìobairt tighinn a-mach nam Faileas.”
(Buďte pozdraveni dávní obyvatelé tohoto místa. Přijměte tuto oběť a vyjděte ze stínů.)
*A mocný hlasem zvolá:
“Otevírám tímto svou mocí bránu do zásvětí.”

♫-♫-♫

2. UZAVŘENÍ PROSTORU A MODLITBA

*Kněz vzpaží ruku s posvátnou dýkou a se všemi účastníky začnou obcházet kruh  ve směru hodinových ručiček.
*Na východě se kněz zastaví a říká:
“Svatý jsi, Nepojmenovatelný! Svatý jsi, nesmírný a mocný! Tvůrče Světla a Temnoty!  Střez náš  magický kruh a nedovol žádnému zlému a nečistému duchu, aby do něj vnikl. Mocí posvěcené dýky uzavírám a pečetím tento prostor před všemi nepříznivými vlivy a zvu všechny bytosti, které chtějí být našemu Dílu prospěšné.”
*Účastníci pokračují v obcházení (třeba i několikrát) a ve vhodnou chvíli zastaví kněz na západě a říká:
” Ó druidové, vy mocní kněží dávných věků! Slyšte můj hlas! Volám vás při zlaté ratolesti, která je vaším odznakem! Volám vás při posvátných jabloních, rostoucích na ostrově Avalonu, z nichž každá symbolizuje jednu cestu zasvěcení! Volám vás při čtyřech vašich posvátných předmětech: míse, meči, kotli a kopí! Slyšte mé volání! V  našich žilách koluje keltská krev a uctíváme stejnou Přírodu! Proto vás volám v tento velký den a prosím vás, abyste byli příznivi našemu záměru a nechali nás nahlédnout do minulosti, umožnili nám spatřit dávné obyvatele tohoto místa, a pomohli nám odkrýt zdroj podivné síly pojící se s tímto temným místem. Ó vy mocní! Při svatém Grálu, vyslyšte moji prosbu!”

♫-♫-♫

3.INVOKACE

*Účastníci stojí v kruhu, otočeni směrem k západu, kněz je v čele a vzývá a ministrant doplňuje kuřidlo.
*Po každé větě se účastníci pokloní.
” Ó Bójové, dávní obyvatelé tohoto místa! Volám vás! Zjevte se nám! Chceme s vaší pomocí odkrýt zdroj podivné síly pojící se s tímto temným místem! Volám vás! Zjevte se nám! (úklon)
Volám vás ve jménu Taranise – Slunečníka, trojhlavého boha ohně, hromu a blesku. Při jeho mlatu, při jeho kolu s osmi loukotěmi, zjevte se nám! (úklon)
Volám vás ve jménu Teutatese – Měsíčníka, boha vody a krále kmene, který naučil lidi řemeslům, obchodu a lékařství. Při posvátné zlaté ratolesti, která je jeho symbolem, zjevte se nám! (úklon)
Volám vás ve jménu Esuse – Větrníka, boha vzduchu a světla, boha stromů a podsvětí. Při býku a kanci, při třech jeřábech, kteří jej provázejí, zjevte se nám! (úklon)
Volám vás ve jménu Epony, bohyně země, ochránkyně jezdců a pocestných, průvodkyně lidí toužících vstoupit do světa bohů. Při jejím bílém koni, zjevte se nám! (úklon)
Volám vás ve jménu Cernuna, boha plodnosti, obnovy a hojnosti, který je průvodcem na cestě do říše mrtvých. Při jeho jelením paroží, zjevte se nám! (úklon)
Volám vás ve jménu Luga, boha slunce a znovuzrození, oděného ve zlaté zbroji, který přemohl obra Balora. Při hejnu černých havranů, kteří jej prová­zejí, zjevte se nám! (úklon)
Volám vás ve jménu Ogmia, boha výmluvnosti, který uděluje dar slova. Při řetězech, které vycházejí z jeho úst, zjevte se nám! (úklon)
Volám vás ve jménu Dagdy, dobrého boha v podobě břichatého obra. Při kladivu, které třímá v ruce, zjevte se nám! (úklon)
Volám vás ve jménu Belena a Belisamy, boha rozumu a bohyně moudrosti. Volám vás ve jménu Sucella a Nantosuelty, boha piva a bohyně úlů. Zjevte se nám! (úklon)
Volám vás ve jménu Artaiose, boha v podobě medvěda, Damony, bohyně v podobě krávy, Dany, bohyně v podobě orla, Cichol Gri Cen-Chose, boha v podobě hada. Zjevte se nám! (úklon)
Volám vás ve jménu Arduiny, bohyně lovu, Manopose, boha věčného mládí, Partholona, boha moře, Amairgina, boha přírody.  Zjevte se nám! (úklon)
Ve jménu Albiorixe, Tontiorise, Caturixe a Nemetony: zjevte se nám!” (úklon)
*Účastníci vztáhnou ruce před sebe (pozice vzývání) a kněz pokračuje:
“Ó Bojové, dávní obyvatelé tohoto místa! Volám vás mocnými jmény vašich bohů a heroů: Ladhra, Bile, Mile, CennCruach, Arawn, Beli, Pwyll, Lir, Elatha, Llyr, Bran, Dylan Eil Ton, Cichuil Cen Chos, Eriu, Bodb, Teutates, Rudiobos, Epona, Partholon, Marc macDela, Nera, Finn, Domnu, Macha, Medb, Amairgin, Pryderi, Rhiannon, Sirona, Rudraige, Balor, Goibniu, Eithnui, Morrigan, Evnissyen, Govanon, Cernunos, Medin, Nemed, Ossian, Gwawl, Gwyn, Esus, Arduina, Nuada, Tethra, Conchobar, Ailill, Bress, Taranis, Dagda, Midir, Math, Lug, Manannan, Manawyddan, Llew, Sucellus, Grannus, Borvo, Dian Cecht, Cian, Coirpre, Don, Gwydyon, Nantosuelta, Dana, Dechtire, Arianrod, Keridwen, Ogmios, Ogma, Aengus, CuChulainn, Grown Pebyr, Albiorix, Manopos, Tontioris, Caturix, Pater. Zjevte se nám!” (úklon)
*Kněz mocným 3x hlasem zvolá:
“Ghairm mi thu ann an ainm dhiathan agad! Nochdadh dhuinn!
Ghairm mi thu ann an ainm dhiathan agad! Nochdadh dhuinn!
Ghairm mi thu ann an ainm dhiathan agad! Nochdadh dhuinn!”
(3x: Volám vás ve jménu všech vašich bohů! Zjevte se nám!)
*Účastníci stojí (či sedí) nehnutě a pozorují obrazy či prožívají své vize.

4. PROPUŠTĚNÍ

*Čelem stále k západu kněz říká:
“Ó Bójové, dávní obyvatelé tohoto místa! Děkuji vám, že jste uposlechli mého volání! Loučím se s vámi a propouštím vás. Odejděte v pokoji do svých sídel v neviditelnu a vaši bohové nechť vás provázejí. Mír buď mezi vámi a námi.
Sìth maille riut! Sìth maille riut! Sìth maille riut!” (3x: Mír s vámi!)
*A mocný hlasem zvolá:
“Uzavírám tímto svou mocí bránu do zásvětí a končím rituál Keltů!”

♫-♫-♫                                                                             

5. UKONČENÍ

*Každý z účastníků si polohlasem či v duchu odříká svou vlastní modlitbu a kruh je rozpuštěn.

Zdroj:
VESELÝ, Josef. Magie. 3. vyd. Praha: Vodnář, 2008. 608 s. ISBN 978-80-86226-89-7.
Obrázky: pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]