Megalitická invokace

Autorský rituál s úspěchem provedený na místě významné megalitické památky v Čechách. Upozorňuji, že tento rituál je velmi závislý na místě a čase konání a není pro slabší povahy. Autorský rituál Lóže u Z.·.S.·. (© Autor: Dóv).

ÚČEL

*Napojení na dávné obyvatele.
*Vize minulosti se záměrem zjistit účel a využití konkrétního místa (megalitické památky).
*Nabití místa lidskou energií (aktivace).
*Uctění místa i jejich stavitele.

VYBAVENÍ

*Rituál se koná daleko od civilizace a proto se vybavení omezí na naprosté minimum.
– čelovka na čtení textu
– čajové svíčky (6x)
– vonné tyčinky
– osobní silový předmět
– hudební nástroj (grumle)
– obětní kamínky
– něco na sezení (karimatka, mikina apod.)

0. PŘÍPRAVA

*Rituál se odehrává na místě megalitické památky (kamenné řady, menhiry apod.)
*Před rituálem (24h) nesmí nikdo z účastníků pít alkohol.
*Rituál konat nejlépe (ne nutně) na keltské svátky, tj. Samhain (1.11.), Meán Geimhridh (21.12. zimní slunovrat), Imbolc (1.2. hromnice), Meán Earraigh (21.3. jarní rovnodennost), Beltaine (1.5.), Meán Samhraidh (21.6. letní slunovrat), Lugnasad (1.8.), Meán Fómhair (21.9. podzimní rovnodennost).
*Rituál probíhá v noci na místě zvoleném knězem.
*Účastníci jsou oblečeni civilně, tj. jakkoliv.

1. ZAHÁJENÍ

*Účastníci se pod vedením kněze sejdou ve vhodnou dobu na daném místě a rozestoupí se do kruhu. Každý má připraven svůj obětní kamínek.
*Kněz vytyčí pomocí svíček světové strany a též směr východu slunce zimního slunovratu a západu slunce letního slunovratu. Tj. 6 svic.
*Kněz si stoupne doprostřed kruhu. Pokud je rituál konán u menhiru, pak je uprostřed menhir a účastníci kolem něj.
*Kněz zahájí rituál zapálením svíček a vonných tyčinek.

2. VOLÁNÍ

*Kněz říká česky:
1. My lidé tohoto věku jsme se sešli zde v naději otevření závoje dvou věků.
2. Máme hlubokou úctu a respekt k tomuto místu, k vám dávní obyvatelé i k mocné Matce Přírodě.
3. Jsme poutníci po zamrzlé řece času, krví spojeni s národy které tu žily a tělem se zemí na které stojíme.
4. Chtěli bychom poodhalit tajemství tohoto místa, spatřit dávné děje a snad se i podílet na probuzení věcí pod povrchem
5. Voláme na pomoc sílu slunce a života, sílu plodnosti a smrti, sílu země a pohybu, dále našeho patrona Jepseriho a také naše přímé předky z podsvětí.
6. Místo oběti nabízíme část naší životní síly (symbolizované kamenem). Za to žádáme vize dávnověku a klíč k tomuto místu.
7. Staniž se tak!

*Kněz řekne: „Nyní opakujte po mně.“ a říká znovu celý text, kromě bodu 7. a lidé opakují.
*Po 6.tém bodu kněz řekne: „Doneste postupně každý svůj obětní kámen doprostřed kruhu a řekněte přitom „Staniž se tak!“. Lidé postupně chodí a snášejí kameny. Každý se vrací na své místo.
*Kněz poté řekne: „Teď si všichni sedněte, zavřete oči a chytněte se za ruce. Provedu vyvolávání dávných ve staré velštině. Až skončím, můžete se pustit a každý si prožít své vize. Až uslyšíte tento zvuk (a dnkne na grumli), můžete se vrátit zpět.“
*Kněz volá ve staré velštině:
1. Roedd pobl o’r oedran hwn yn casglu yma yn y gobaith o agor llen y ddau fyd
2. Mae gennym barch a pharch dwfn at y lle hwn, at drigolion hynafol chi a’r natur bwerus
3. Rydym yn bererinion ar yr afon amser rhewedig, gwaed yn gysylltiedig â’r bobl a oedd yn byw yma a’r corff gyda’r tir yr ydym yn sefyll arno.
4. Hoffem ddatgelu cyfrinachau’r lle hwn, gweld digwyddiadau hynafol ac efallai cymryd rhan yn y gwaith o ddeffro pethau o dan yr wyneb.
5. Rydym yn galw ar bŵer haul a bywyd, pŵer ffrwythlondeb a marwolaeth, pŵer y ddaear a symudiad, ein noddwr Jepseri, a’n cyndeidiau uniongyrchol yn yr isfyd.
6. Yn lle aberthu rydym yn cynnig rhan o’n grym bywyd a’n gweledigaethau galw am hen amser a’r allwedd i’r lle hwn.
7. Dod mor!
fon.: 1. rojd pobl or ojdran hun en kasglu ema en a goba o agor šen a dau vyd.
2. maj genym barch a farch dun at y še hůn at drigolion hynyfol ki ar natur verus.
3. rydym en bereníjon ar yr avon amser revedíg vajd en geseltjedig ar bob a ojd en buv yma ar korf gyda tír yrdym sefyl arno.
4. hofem dakelu kyfrinachar še hun veld digudydaj hynyfol ak efešaj kymryd an e gvas o defro petau dan erujneb.
5. rydym en galu ar buer hajl a buvyd puer frujtlondeb a marvolajt puer a dajar a symídjad en nodur Jepseri, ajn kendídjau junjyrcholen er isfyd.
6. en še abertu rydyn en kynig ran on grym buvyd an veldykjetu oamhen amser ar ašved ir še hun.
7. dódmor
*Účastníci sedí nehnutě a pozorují obrazy či prožívají své vize.
*Kněz po nějaké době (15-30min) vydá tón k ukončení.

3. PROPUŠTĚNÍ

*Až se všichni navrátí do tohoto času i prostoru, tak kněz zvolá:
“Ó dávní obyvatelé tohoto místa! Děkuji vám, že jste uposlechli mého volání! Odejděte v pokoji do říše Annwvn (čti Anún) a vaši bohové nechť vás provázejí. Mír buď mezi vámi a námi.
*A kněz zvolá 3x „Heddwch fyddo gyda chwi!“
 (fon.: Heduch mydo gedach ví. tj. Mír s vámi.)
*A mocný hlasem zvolá:
“Uzavírám tímto svou mocí bránu do zásvětí a končím rituál!”                                                                                                   

5. UKONČENÍ

*Účastníci si sdělují své vize a kruh je rozpuštěn.

Obrázky: pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]