Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný “jedině a absolutně správný” recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. 

Volba génia (bytosti)

Prvním krokem je samozřejmě volba správného génia. Při prvním kontaktu by to měl být genius korespondující s nativním horoskopem operatéra. Tj. zvolit buď dle dne narození (např. 12.11.=22.genius Jejajel) nebo dle postavení slunce v době narození (12.11.=20-25štír = 47.genius Asaliah). Poté zvolit analogicky hodinu kontaktu.

Mentální kontakt

Pro navázání kontaktu potřebujeme jeho signaturu, kuřidlo a vyvolávací text. Signaturu nakreslíme na kruh papíru cca 20cm v průměru, kuřidlo zvolíme planetární a postupujeme následovně:
1, Umýt se s mentálním soustředěním, že voda odnáší všechny negace a případné překážky.
2, Zapálit kuřidlo s představou, že místnost naplněná kuřidlem je vhodná a umožnující kontakt.
3, Zaujmeme pohodlnou pozici (vleže, v sedě apod.) a soustředíme se pohledem na signaturu. Oči zavřeme a snažíme si jí přesně vybavit vnitřním zrakem. Otevřeme oči a opakujeme dokud si nejsme jistí, že si signaturu umíme z paměti se zavřenýma očima přesně promítnout.
4, Upřeně hledíme na signaturu (nebo si jí intenzivně představujeme) a zároveň proneseme nahlas a zřetelně evokační text. Většinou se pronáší vícekrát podle planetárních korespondencí (např. sluneční 6x, saturnské 3x apod.).
5, Následně by měl nastat změněný stav vědomí a kontakt s géniem.
6, Poděkování a rozloučení.
7, Návrat do normálního stavu vědomí pomocí vůle (odeznívá pomalu).

Astrálního kontakt

1.-3. viz výše
4. Imaginovat černé dveře na nichž je promítnutá bílá pečeť volaného génia. Bílá je univerzální, ale lze do dveří vyrýt ohnivě, barevně i jinak, opět podle korespondencí.
5. Pomalu otevírat dveře, za nimiž se začíná objevovat bílá hustá mlha.
6. Promítnout pečeť do oné mlhy a rychle skočit dovnitř (pokud se provede dobře, ocitneme se rovnou ve sféře volaného génia).
Astrální kontakt na rozdíl od mentálního má vizuální charakter. Vidíme rovnou přímo bytost či různé symbolické výjevy (většinou korespondující s kompetencemi génia). 
7. Kontakt a komunikace s géniem (v případě pocitu nebezpečí imaginovat pentagram a koncentrovat na boží jméno Adonaj, popř. osobní ochranné znaky.)
8. Návrat pomocí vůle. 

Astrální kontakt pomocí “bran”

Dobrým způsobem je také proniknutí do sféry pomocí symbolů brány. Pokud symboly brány neznáme, můžeme je buď “stáhnout” z astrálu pomocí intuice (a umu), nebo požádat génia příslušné sféry, aby nám symbol ukázal (většina z nich jsou poměrně sdílní). Níže několik symbolů bran podle J. Veselého. Brány jsou vhodné pro průzkum jednotlivých sfér bez nutnosti kontaktu s jednotlivými bytostmi. Bytost v dané sféře lze jednoduše přivolat imaginováním její signatury a opakováním jejího jména.

1, Umýt se s mentálním soustředěním, že voda odnáší všechny negace a případné překážky.
2, Zapálit kuřidlo s představou, že místnost naplněná kuřidlem je vhodná a umožnující kontakt.
3, Zaujmeme pohodlnou pozici (vleže, v sedě apod.) a soustředíme se pohledem na symbol brány. Musíme si být jistí, že symbol umíme detailně imaginovat.
4, Mentálně se přeneseme do “prázdnoty” nebo “meziprostoru” a intenzivně imaginujeme bránu. Ne ovšem jako plochou, ale plastickou (3D). Někdy se stane, že se brána trochu pozmění (barevně nebo v detailech), to ovšem nevadí, necháme to tak, jak to vyvstalo.
5, Pomalu projdeme branou do dané sféry.
6, Následně by měl nastat změněný stav vědomí a přesun do určité sféry.
7, Zde můžeme libovolně pracovat nebo přivolat génia.
8, Poděkování a rozloučení.
9, Odchod opět skrze bránu.
10, Návrat do normálního stavu vědomí pomocí vůle (odeznívá pomalu).

Symboly bran

Symbol brány merkurské sféry a protisféry.

Symbol brány venušské sféry
Brána je spirálovitý útvar velikosti lidské postavy, který víří a je zasazen do šedé stěny. Bránu tvoří mlhovitá, průsvitná látka světle prosvítající vnitřní září. Brána jakoby by měla vlastní inteligenci. Nad branou je tento symbol:

Symbol brány lunární sféry
Operatér imaginuje vstupní bránu, poté znak sféry v podobě stylizovaného svícnu. Svíčku pak pomocí imaginaci rozsvítí a s tímto svícnem projde branou.

Zdroj:
volně podle VESELÝ, Josef. Příručka vysoké magie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2007. 800 s. ISBN 978-80-86226-75-0.
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·., pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]