Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. Níže hezký a přehledný návod na praxi. Operatér by měl být již zkušený a vybavený potřebnými proprietami a měl by znát správný posismus i pentagramový rituál. Dle mé zkušenosti mají živlové rituály větší moc, pokud jsou co nejblíže danému živlu (pokud to lze).

Země

Použití rituálu: posílení kvalit odpovídajících flegmatickému temperamentu nabíjení divinačních nástrojů (zvláště černých magických zrcadel), magie kamenů, realizace do hmoty orientovaných cílů, usnadnění namáhavých činností, práce s gnómy.
Pomůcky: magický oltář, magický kruh ze šňůry, čtyři svíce (žlutá, červená, modrá a hnědá), magická svítilna, Abramelinovo kuřidlo, kadidelnice,čtyři základní magické nástroje (meč, hůl, kalich a pantakl), předmět určený k nabití, magické roucho, opasek, magická dýka.
Kolem oltáře se provazem vyznačí dostatečně veliký kruh, kolem nějž se rozmístí čtyři svíce: na východě žlutá, na jihu červená, na západě modrá, na severu hnědá. Na oltáři stojí magická svítilna, kadidelnice, čtyři základní magické nástroje a předmět určený k nabití silami zemního živlu. Magické roucho  je opatřeno kápí a má bílou nebo hnědou barvu, opasek musí být hnědý, dýka je zasunuta za opaskem.
Postup:
1. Operatér zapálí svíce, zažehne svítilnu a postaví se do magického kruhu čelem k východu. Pak provede gesto rozhalení závoje.
2. Operatér provede menší zažehnávací pentagramový rituál.
3. Operatér provede větší invokační pentagramový rituál živlu země a za-čne s vykuřováním.
4. Operatér pronese příslušnou invokační formuli a nakonec vysloví své přání.
5. Operatér uchopí do rukou pantakl a soustředí se na živel země.
6. Operatér odloží pantakl a zaujme pózu živlu země.
7. Operatér chvíli podrží ruce nad nabíjeným předmětem s představou, že předmět prostupují síly zemního živlu.
8. Operatér poděkuje silám zemního živlu za pomoc, rozloučí se s nimi a propustí všechny přivolané síly a bytosti.
9. Operatér provede menší zažehnávací pentagramový rituál.
10. Operatér provede gesto zahalení závoje.


Voda

Použití rituálu: posílení kvalit odpovídajících melancholickému temperamentu, nabíjení divinačních nástrojů (zvláště křišťálové koule), ovlivnění citů a pocitů, práce s undinami.
Pomůcky: magický oltář, magický kruh ze šňůry, čtyři svíce (žlutá, červená, modrá a hnědá), magická svítilna, Abramelinovo kuřidlo, kadidelnice, čtyři základní magické nástroje (meč, hůl, kalich a pantakl), předmět určený k nabití, magické roucho, opasek, magická dýka.
Kolem oltáře se provazem vyznačí dostatečně veliký kruh, kolem nějž se rozmístí čtyři svíce: na východě žlutá, na jihu červená, na západě modrá, na severu hnědá. Na oltáři stojí magická svítilna, kadidelnice, čtyři základní magické nástroje a předmět určený k nabití silami vodního živlu. Magické roucho je opatřeno kápí a má bílou nebo modrou barvu, opasek musí být modrý, dýka je zasunuta za opaskem.
Postup:
1. Operatér zapálí svíce, zažehne svítilnu a postaví se do magického kruhu čelem k východu. Pak provede gesto rozhalení závoje.
2. Operatér provede menší zažehnávací pentagramový rituál.
3. Operatér provede větší invokační pentagramový rituál živlu vody a za-čne s vykuřováním.
4. Operatér pronese příslušnou invokační formuli a nakonec vysloví své přání.
5. Operatér uchopí do rukou kalich a soustředí se na živel vody.
6. Operatér odloží kalich a zaujme pózu živlu vody.
7. Operatér chvíli podrží ruce nad nabíjeným předmětem s představou, že předmět prostupují síly vodního živlu.
8. Operatér poděkuje silám vodního živlu za pomoc, rozloučí se s nimi a propustí všechny přivolané síly a bytosti.
9. Operatér provede menší zažehnávací pentagramový rituál.
10. Operatér provede gesto zahalení závoje.


Vzduch

Použití rituálu: posílení kvalit odpovídajících sangvinickému temperamentu, nabíjení lesklých divinačních nástrojů, ale i tarotových karet, komunikace a intelektuální záležitosti, práce s elfy.
Pomůcky: magický oltář, magický kruh ze šňůry, čtyři svíce (žlutá, červená, modrá a hnědá), magická svítilna, Abramelinovo kuřidlo, kadidelnice, čtyři základní magické nástroje (meč, hůl, kalich a pantakl), předmět určený k nabití, magické roucho, opasek, magická dýka.
Kolem oltáře se provazem vyznačí dostatečně veliký kruh, kolem nějž se rozmístí čtyři svíce: na východě žlutá, na jihu červená, na západě modrá, na severu hnědá. Na oltáři stojí magická svítilna, kadidelnice, čtyři základní magické nástroje a předmět určený k nabití silami vzdušného živlu. Magické roucho je opatřeno kápí a má bílou nebo žlutou barvu, opasek musí být žlutý dýka je zasunuta za opaskem. Postup:
1. Operatér zapálí svíce, zažehne svítilnu a postaví se do magického kruhu čelem k východu. Pak provede gesto rozhalení závoje.
2. Operatér provede menší zažehnávací pentagramový rituál.
3. Operatér provede větší invokační pentagramový rituál živlu vzduchu a začne s vykuřováním.
4. Operatér pronese příslušnou invokační formuli a nakonec vysloví s přání.
5. Operatér uchopí do rukou hůl a soustředí se na živel vzduchu.
6. Operatér odloží hůl a zaujme pózu živlu vzduchu.
7. Operatér chvíli podrží ruce nad nabíjeným předmětem s představou, že předmět prostupují síly vzdušného živlu.    j
8. Operatér poděkuje silám vzdušného živlu za pomoc, rozloučí se s nimi a propustí všechny přivolané síly a bytosti.
9. Operatér provede menší zažehnávací pentagramový rituál.
10. Operatér provede gesto zahalení závoje.


Oheň

Použití rituálu: posílení kvalit odpovídajících cholerickému temperamentu, nabíjení divinačních nástrojů (olejové lampy), energie, agrese, práce se salamandry.
Pomůcky: magický oltář, magický kruh ze šňůry, čtyři svíce (žlutá, červená, modrá a hnědá), magická svítilna, Abramelinovo kuřidlo, kadidelnice, čtyři základní magické nástroje (meč, hůl, kalich a pantakl), předmět určený k nabití, magické roucho, opasek, magická dýka.
Kolem oltáře se provazem vyznačí dostatečně veliký kruh, kolem nějž se rozmístí čtyři svíce: na východě žlutá, na jihu červená, na západě modrá, na severu hnědá. Na oltáři stojí magická svítilna, kadidelnice, čtyři základní magické nástroje a předmět určený k nabití silami ohnivého živlu. Magické roucho je opatřeno kápí a má bílou nebo červenou barvu, opasek musí být červený, dýka je zasunuta za opaskem.
Postup:
1. Operatér zapálí svíce, zažehne svítilnu a postaví se do magického kruhu čelem k východu. Pak provede gesto rozhalení závoje.
2. Operatér provede menší zažehnávací pentagramový rituál.
3. Operatér provede větší invokační pentagramový rituál živlu ohně a za-čne s vykuřováním.
4. Operatér pronese příslušnou invokační formuli a nakonec vysloví své přání.
5. Operatér uchopí do rukou meč a soustředí se na živel ohně.
6. Operatér odloží meč a zaujme pózu živlu ohně.
7. Operatér chvíli podrží ruce nad nabíjeným předmětem s představou, že předmět prostupují síly ohnivého živlu.
8. Operatér poděkuje silám ohnivého živlu za pomoc, rozloučí se s nimi a propustí všechny přivolané síly a bytosti.
9. Operatér provede menší zažehnávací pentagramový rituál.
10. Operatér provede gesto zahalení závoje.

Zdroj:  VESELÝ, Josef. Magie pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2004. 591 s. ISBN 80-86226-51-4.
Obrázky: pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]