Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F. Bardon a posléze i J. Veselý. Technika vychází z východních nauk, kde je tradice práce s bytostmi zakotvená, díky absenci křesťanství, mnohem více. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. Technika je to velmi účinná a u nás bohužel neznámá či přehlížená. Naše lóže má s touto technikou nejlepší zkušenosti.

V tibetské magii existuje zvláštní magická praktika: vyvolávání Yidamů pomocí kylichoru. Yidam je božský učitel či ochranné božstvo, které ztělesňuje určitý aspekt osvícené mysli, a proto se těší obzvláštní úctě Tibeťanů. Existují čtyři hlavní druhy Yidamů: mírumilovný, mocný, hněvivý a rostoucí. Každý z nich se projevuje ve své specifické formě, aby mohl bojovat s konkrétními druhy záporných sil. Guru doporučuje žáku, který dosáhl určitého stupně duchovního vývoje, vyvolání nějakého mocného Yidamu, který bude sloužit žákovým potřebám po zbytek jeho života. Jsou Yidamy, jež byly stvořeny k léčení nemocných, k přenášení předmětů, k doručování zpráv žákům a přátelům; existují též Yidamy ochranné nebo stvořené za účelem ovlivnění jiných osob. 

Schéma tvorby kylichoru a vyvolání yidamu

PŘÍPRAVA (pracovní plán)

– účel Yidamu + analogicky zvolit živel
– tvar a pohlaví Yidamu
– vhodné jméno (+ zapsat)
– životnost
– přivolávací symbol (rituál, formule, gesto, apod.)
– hmotný nosič – tělo (figurka, předmět, talisman, nerost, apod.)
– místo úschovy  (nesmí přijít do styku s jinými osobami)
(yidam pro sebe = projekce skrz vlastní tělo, yidam pro jiné = projekce z Univerza)

RITUÁL (s použitím ohnivého živlu)

1. Tvorba Kylichoru
– na kus papíru nakreslit červeným inkoustem kruh (akáša, fluidický had)
– do kruhu vkreslit dva protilehlé čtverce = pravidelný osmiúhelník (symbol +/- živlů)
– do středu nakreslit signaturu Yidamu (není nutné)
– stejný symbol (signaturu) vyrýt na destičku d=10mm (Cu, Ag, Au) = “malý kylichor”
(dle mého je možno vytvořit tzv. Gem, tj. vyrýt sign. do vhodného nerostu)

2. Tvorba Yidamu
– usednout do pohodlné pozice
– rozložit před sebou velký kylichor a malý položit přesně doprostřed
– vyslovit zvolené jméno yidamu
– plícemi a póry vdechovat živel ohně (intenzivní představa suchého expanzivního ohnivého žáru)
– živel myšlenkově nabít (buď hned nebo dodatečně)
– živel projektujte navenek – živel z celého těla soustředit do malé ohnivé jiskry upoutané na povrchu malého kylichoru
– min. 7x opakovat – jiskry spojovat; nakonci velikost malého plamínku
– pokud nabíjení unavilo, mentálně uschovat na nějakém nepřístupném místě 
– malý kylichor  vyjmout a nosti u sebe, velký složit a schovat

 
3. Tvorba Yidamu 2
– rozprostřít velký kylichor, do středu položit malý kylichor
– přivolat bytost jejím jménem – na povrchu malého kylichoru se objeví plamínek
– opakovat projekci ohně, zvětšovat plamen kupením živlu až do požadované velikosti
– zformovat plamen do zvoleného vhodného tvaru (dokonalý tvar možno imaginovat hned na začátku tvorby y.)
– Yidam je hotov; častějším nabíjením se zvyšuje účinnost (vždy ve velkém k.)

4. Volání Yidamu
– pro zavolání vzít do ruky malý k. a vyvolat jménem
– udělit potřebný rozkaz (nedoporučuje se yidam přetěžovat několika úkoly zároveň)

5. Zničení Yidamu
– poděkovat za služby
– imaginací rozpustit živel (y) v Univerzu
– spálit velký kylichor a zakopat malý kylichor

DODATEK (Josef Veselý)

Výše uvedený Bardonův návod je vlastně interpretací klasické tibetské magické metody, jak ji popisuje J. H. Brennan. Domnívám se však, že práce s kylichorem stále zůstává magií západní tradice nedoceněna. Kylichor je v podstatě magický kruh, který stejně jako v západní magii symbolizuje operatérovo Ego (resp. bytostné Já) a zaručuje jeho integritu. Vtip spočívá v tom, že v tibetské magické praxi pohlíží operatér na své Ego zvenku. Tento trik, opřený o tibetskou filosofii, mu umožňuje provádět s jidamy pro Evropana až neuvěřitelné kejkle. Je to nejen „reálné” zhmotnění jidamu, ale hlavně jsou to úžasné magické výkony, jichž lze pomocí jidamů dosáhnout. Evropská magie je poměrně chudá na efekty, hrubě porušující tzv. fyzikální zákony. Na Východě je však situace jiná. Materializace či dematerializace předmětů tam není zas až tak moc velkou vzácností. Proč? Protože východní magikové pracují s jidamy.

Tibetské mandaly jako specifické kylichory:

Zdroje:
VESELÝ, Josef. Příručka vysoké magie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2007. 800 s. ISBN 978-80-86226-75-0.
BARDON, František. Brána k opravdovému zasvěcení. Překlad Otilie Votavová. Vyd. 6. V Praze: Chvojkovo nakladatelství, ©1999. 242 s. ISBN 80-86183-53-X.
Owusu, Heike – Voodoo rituals, a user´s guide (Sterling Publishing Co., Inc., New York 2002)
Obrázky: pixabay, archiv Lóže u Z.·.S.·., wikipedia.commons


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Pro
10
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava
LXXXVII. LUZS Jihlava
Pro 10 @ 10:00 – 16:00
LXXXVII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = otevřené setkání pro veřejnost – Přednáška: bude upřesněno 13:30 – 16:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! -13:30 Organizační[...]
Led
7
So
celý den VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
VI. Výroční členská schůze LUZS v Nasypaný čaj
Led 7 celý den
Výroční členská celorepubliková schůze. Uzavřené setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. Program: – úvodní rituál “Řetěz” – přehled a zhodnocení roku 2022 – vize na rok 2023 (a dále)[...]