Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Autor zdůrazňuje, že žádný magický rituál nesmí být prováděn z pouhé zvědavosti, a poznamenává, že jsou známy případy, kdy se i vysloveně „teonické” bytosti operatérovi strašně pomstily za to, že byly obtěžovány bezdůvodně. Ani Mentifila se nedoporučuje volat bez příčiny. Operatér by si měl své přání předem dobře promyslet a jasně je formulovat.

Předběžné pokyny

Vlastní operaci předchází třídenní půst, během něhož je povoleno konzumovat pouze ovocné šťávy. Po dobu příprav je třeba opětovně meditovat nad účelem operace. V den operace magik opakovaně impregnuje své ruce, hruď a hlavu živlem země. Ceremonie se koná krátce po západu slunce ve volné přírodě, nejlépe v jeskyni nebo v hlubokém lese.
Operatér je oděn černým hedvábným pláštěm s kápí a před zahájením obřadu kolem sebe magickou dýkou vyznačí jednoduchý kruh, který ho chrání před astrálními larvami a nižšími živlovými bytostmi, jež mohou být tímto rituálem nechtěně přivolány. Kolem kruhu jsou ve směrech čtyř světových stran rozestaveny čtyři lampičky, které musí být chráněny před případným sfouknutím větrem. Magický meč není nutný; zcela postačí magická hůl.

Invokační varianta

V invokační variantě se nepoužívají žádné poutači ani propouštěcí formule. Vlastní invokace začíná intonováním tří vokálů, přičemž dochází k navázání kontaktu s chtonickými silami:
A (minimálně tři minuty, normálním hlasem),
U (minimálně dvě minuty, hlubokým hlasem),
I (minimálně jednu minutu, vysokým hlasem).
Pak se operatér dvanáctkrát ukloní do všech čtyř světových stran, načež se modlí modlitbu gnómů, kterou opakuje celkem 99 x.

Modlitba gnómů
Heli Heli Gnomus. Heli scemat Terrae. Elais mous serentem!

Elais tous sarontam!

Kalo hel elroim jac. Kalo terterem!
+++ Amen +++

Po ukončení modlitby volá magik gnóma Mentifila jménem, přičemž hlasité intonuje. Volání je třeba vícekrát opakovat. Když operatér vycítí, že došlo k navázání kontaktu s Mentifilem, intonuje desetkrát své přání, a to vždy stejnými slovy.
Když se tak stalo, ukloní se magik jedenkrát ke každé světové straně, zopakuje ještě jednou výše uvedenou modlitbu gnómů a poděkuje Mentifilovi za jeho službu.
Poté operatér vyčká v kruhu ještě deset minut. Nakonec pomocí imaginace rozptýlí předtím zhuštěný živel země, zhasne lampy, zruší kruh a opustí místo, aniž by se byť jen jednou ohlédnul.

Evokační varianta

Citace Mentifila
Volám tě, Mentifile, ve jménu Aruach, Schahuach, Heliach, Aaratoth, Armaduse, Aerinseou, Kahulz, Reha, Aana, Catha, Athana, Kor, Gorozin’ Almonzin, Kiloah, Colorom, Akadom. 

Evokační symboly:

Tento předpis pro vyvolání gnóma je poměrně ojedinělou ukázkou současné magické praxe zaměřené na živlové bytosti. Práce s živlovými duchy je dnes totiž většinou opomíjena. Tento předpis pro vyvolání gnóma je poměrně ojedinělou ukázkou současné magické praxe zaměřené na živlové bytosti. Práce s živlovými duchy je dnes totiž většinou opomíjena.

Zdroj: VESELÝ, Josef. Příručka vysoké magie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2007. 800 s. ISBN 978-80-86226-75-0.
Obrázek: archiv Lóže u Z.·.S.·. a pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Úno
4
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava v Luka nad Jihlavou
LXXXVII. LUZS Jihlava v Luka nad Jihlavou
Úno 4 @ 10:00 – 17:00
LXXXVII. LUZS Jihlava – výjezdní setkání  ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! PROGRAM: Odvozy z Jihlavy zajišťují @Sopor a @Gebo – s nimi se domlouvejte individuálně, ideálně tak,[...]
Bře
4
So
10:00 LXXXVIII. LUZS Jihlava (přednášk... v Nasypaný čaj
LXXXVIII. LUZS Jihlava (přednášk... v Nasypaný čaj
Bře 4 @ 10:00 – 16:00
LXXXVIII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty !  – 10:00 Organizační okénko – 10:30 Invokace VI. genia Šémhamforáše (vede Dóv) – 11:00[...]
14:00 Přednáška: Mgr. Zuzana Marie Kos... v Nasypaný čaj
Přednáška: Mgr. Zuzana Marie Kos... v Nasypaný čaj
Bře 4 @ 14:00 – 16:00
Přednáška pro veřejnost: Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. – Konspirační teorie jako moderní mýtus aneb co spojuje rozdělenou společnost anotace bude doplněna
Dub
14
celý den Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Dub 14 – Dub 16 celý den
Tradiční Ekologické dny Olomouc Program bude doplněn. https://slunakov.cz/ekologicke-dny-olomouc/