Jak vidět auru

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Úvod

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. Orgánem „vidícím“ auru nemusí být oko. Zmiňována je 6. čakra také zvaná třetí oko (mimosmyslový orgán). Zrakovým vjemem je pak superpozice obrazu z oka a z čakry.

Pojem “světelného těla” se objevuje napříč kontinety, např. Zoroastrianismus, Budhismus, Hinduismus, Křesťanství (Pravoslaví), atd.
Zdravý člověk-aura: průhledná, jasná bez “mrakovitých” shluků – zakalení
Nemocný člověk-aura: v místě nemoci vystupující šedivý útvar,
Auru posiluje: vyrovnaná a zdravá osobnost (tělo-duch-duše, živly), drahé kameny (talismany), optimismus
Auru oslabuje: škodlivé záření (mikrovlny, RTG, atd.), nemoc, potlačené emoce, únava

Významy barev aury

ČERVENÁ:  smyslnost, tělesnost, vitalita, agrese
ORANŽOVÁ:   emoce, zdraví
ŽLUTÁ:  tvůrčí schopnosti, intelekt
ZELENÁ:  uzdravování, láska k přírodě
MODRÁ:   učitel, cestovatel, hledač moudrosti
INDIGOVÁ:  starostlivost, péče o jiné, humanitární sklony
FIALOVÁ:  duchovnost, intuice, učitel, jasnovidnost
RŮŽOVÁ:   materialismus, stanovení cíle, tvrdá práce
BRONZOVÁ:   humanitární sklony, sebeobětování
BÍLÁ:   duchovnost, čistota, nesobeckost
STŘÍBRNÁ: intuice, idealismus, snění, vizionářství
ZLATÁ:  neomezené možnost

Praxe

Abyste viděli auru, je nutné umět relaxovat a zaroveň se soustředit, a navíc se musíte správně kouknout, auru vidíme letmo – nezíráme na ni. Celé to totiž spočívá v relaxaci zaostřovacího procesu a pozorovaní objektu periferním viděním. Koncentrujte se! Potřebujete intensivní, ale velmi nenucený pohled, trochu podobný snění s otevřenýma očima. Mrknutí způsobí, že aura na chvíli zmizí, ale posléze se velmi rychle objeví, tedy jestliže jste zachovali svůj původní relaxovaný pohled. Učení se udržet si tento druh pohledu i při mrknutí je důležitou součástí výuky vidění aury.

Světlo:

Ke zrakovému vnímání aury potřebuje lidský zrak světlo (v noci měsíční světlo). Přímé sluneční světlo a zářivkové osvětlení může auru zastínit, neboť intenzivní světlo převládne nad sice jasným, ale jemným vyzařováním aury. Pro začátečníka je nejvhodnější nepříliš intenzivní světlo lampy nebo svíčky, při němž zrak rozeznává auru snáze. Skvělé podmínky pro sledování aury vytváří měsíční svit.

Praxe:

1. Celkově se uklidnit a prodýchat (8-4-8-4)
2. Zkoncentrovat vědomí na šišinku nebo na oblast mezi očima (3.oko). (pro zaostření vědomí pomáhá i mírné poškrábání).
3. Imaginujte otevírání 3.oka podobně jako při otevírání očí.
4. Přesunout zrak směrem k objektu. Nedívat se ovšem na něj, ale spíše skrz něj, nejlépe pokud je v pozadí bílá zeď. Dívat se tedy trochu jakoby skrz.
5. Aura se objeví jakoby periferně, mihotavě. Ze začátku se bude zdát jen jako vlnění, později do šeda a posléze se začnou objevovat barvy.
6. Zůstat relaxovaný! Nezaostřovat na předmět! Nedívat se přímo na auru! Mrknutí nevadí.
7. Pokud jde vše dobře, je možno se zadívat i směrem k určité části těla a dle aury diagnostikovat. Nemoc =  zákal, shluky či vystupující “píky”.

Dodatek

Aura každého člověka je naprosto jedinečná a výjimečná. Obsahuje informace o tělesném a duševním stavu bytosti, kterou obklopuje. Její vzhled se neustále mění v závislosti na momentálním zdravotním stavu a náladě daného člověka. Mívá různou barvu podle povahy a sklonů jedince. Aura se skládá ze 7 energetických vrstev (jemněhmotných aurických těl).

Éterické tělo

je vzdáleno 1-5 cm od povrchu fyzického těla. Má přímou souvislost se zdravotním stavem, neboť působí jako přirozená ochrana těla proti vnějším vlivům, a také se v této části aury projeví příznaky nemoci ještě dříve, než se nemoc přesune do fyzického těla. Éterické tělo působí jako prostředník mezi fyzickým tělem a dalšími vibračními poli.

Emocionální tělo

si můžeme představit, jako barevné obláčky vzdálené 2,5 – 8 cm od povrchu těla. V tomto poli se zobrazují naše pocity, emoce, charakterové vlastnosti a instinkty. Jsou v něm uložené všechny naše potlačované či utajované emoce, vědomé i nevědomé obavy, podceňování či naopak přeceňování se. Dalo by se říci, že je zrcadlem toho, jak prožíváme své vlastní pocity.

Mentální tělo

je vejčitého tvaru a jeho frekvence je vyšší než rozsah frekvencí předchozích těl. Jeho vzdálenost od těla je 7,5 – 20 cm. Nese všechny naše myšlenkové procesy, jak vědomé tak i nevědomé a částečně i zcela zautomatizované vzorce a procesy myšlení a jednání. V této oblasti jsou obsaženy jak hodnocení, tak i etické a morální představy. Do této oblasti patří též vnímání tělesných smyslů. Rozsah vibrací mentálního těla obsahuje nižší a vyšší frekvence. Nižší frekvence poukazují na racionální myšlení, kterým hodnotíme realitu ve fyzické rovině. Vyšší frekvence poukazují na příjem energií, které k nám přicházejí z duchovní roviny, projevují se intuicí, vycitováním stavu věci nebo vnuknutím. Tyto energie jsou mnohdy v přímém rozporu s racionálním myšlením.

Astrální tělo

má přímý vztah k temeni a srdeční čakře. Rozprostírá se ve vzdálenosti 20 – 40 cm. Je to pastelovější, zářivě jemná energie v podobě obláčků pestrého světla. Je rozdělena na dvě úrovně, úroveň příjmu dole a úroveň příjmu nahoře. Tímto tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Dochází ke ztrátě či odložení nižšího ega. V tomto těle se nachází první duchovní práh.

Éterické negativní tělo

má spojení s krční čakrou. Vzdálenost je 30 – 60 cm od fyzického těla. V tomto těle je potenciál k dalšímu vývoji a také ovlivňuje všechna předešlá těla. Je to tělo Karmy – to znamená, že je to vše, co si člověk přinesl s sebou do oblasti tohoto světa. V tomto těle se nachází druhý duchovní práh.

Nebeské tělo

jeho vyzařování vypadá jako sluneční paprsky a jsou v něm obsaženy všechny jemné barvy. Vzdálenost od fyzického těla je 45 až 60 – 80 cm. Zde je již, v duchovní rovině vývoje jedince, překonaný moment mezi zlem a dobrem ve svém vlastním bytí. V tomto těle se nachází třetí duchovní práh.

Éterické tělo

nebo také kauzální, dosahuje vzdálenosti 75 – 90 až 105 cm od povrchu fyzického těla. Můžeme si ho představit jako nitě ze zlatého světla. Je to tělo příčin a následků. Je to v podstatě ochranný obal člověka, zároveň je toto tělo ukazatelem duchovní zralosti člověka.

Zdroje: cs.wikipedia.org, sysifos.cz, zivotni-energie.cz, nakridlechandelu.cz, rajsrdce.mypage.cz, reiki-cz.com


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *