90 géniů venušské sféry

Všechny inteligence venušské sféry vybaveny okouzlující krásou a přitažlivostí. Tato okolnost se, žel Bohu, stala již leckterému mágovi osudnou tím, že přinejmenším zastavila jeho další magický vývin. Podlehne-li mág kouzlu neobyčejné krásy venušských inteligencí, je pro další magický vzestup takřka ztracen, neboť ho to vždy bude lákat k návratu do venušské sféry a jeho další styk s touto sférou je pak možno přirovnávat paktu. Ale nejen pozitivní inteligence venušské sféry jsou ďábelsky krásné a svůdné. Právě tak je tomu i s negativními inteligencemi této sféry. Pro další vývin na cestě k dokonalosti je pak na velmi dlouho, ne-li pro celý svůj život, nezadržitelně ztracen. Naproti tomu mág, který pracoval soustavně na svém vývinu, absolvoval předcházející sféry podle jejich pořadí, má pevný charakter a dokonalou magickou rovnováhu, je pánem svých schopností a vlastností, jeho duch je nad vším povznesen, může se bez rozmýšlení odebrat do vyšších sfér a tedy i do venušské sféry. Nechť proto mág nejprve dobře uváží, zdali k tomu má dostatečnou zralost, sílu a statečnost.

Znaky venušských inteligencí musí být při prvním volání kresleny vesměs zelenou barvou. Stupně zvěrokruhu u každé signatury znamenají vliv každé inteligence na naši nadzemskou zónu a odtud na člověka ve všech třech úrovních -mentálního, astrálního a hrubohmotného těla.

Příklad invokační tabule při praxi Lóže u Z.·.S.·.. Invokace probíhá podle klasického nebo upraveného scénáře. Návod naleznete v článku “Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami”.

90 géniů venušské sféry

1) Omah, 2) Odujo, 3) Obideh, 4) Onami, 5) Osphe, 6) Orif, 7) Obaneh, 8) Odumi.  
Těchto 8 inteligencí venušské sféry má jeden a týž rozsah moci. Všechny tyto inteligence jsou vynikajícími iniciátory erotiky a veškerých sexuálních mystérií, ovládají dokonale elektrické a magnetické fluidum, zejména ve vztahu k magii lásky. Mág se může od těchto inteligencí dovědět, jak se pomocí těchto fluid dá sexuálně-magicky pracovat, jak se nabíjí volty a talis-many, zhotovují amulety lásky, jakým způsobem je možno utvořit vibrace venušské sféry. Ještě o mnohých jiných magických praktikách poskytnou tyto inteligence mágovi velmi rády informaci.

9) Orula, 10) Osoa, 11) Owina, 12) Obata, 13) Ogieh, 14) Obche, 15) Otra.
Inteligence 9 až 15 jsou iniciátory plodnosti u muže a ženy, jsou zástupci míru a manželského štěstí. Pomocí těchto inu h gencí nechá mága mezi mužem a ženou vzplanout lásku, zajistil přízeň u žen a mužů a dosáhne všeho, co souvisí s láskou a tvořením.

16) Alam, 17) Agum, 18) Albadi, 19) Aogum, 20) Acolom, 21) Achadiel, 22) Adimil, 23) Aser.
Tato z osmi inteligencí sestávající skupina má za úkol bdít nad Božskými idejemi filosofie, nad inspirací, uměním, krásou hudbou, i nade všemi ostatními talenty, všechny je podporovat a podle pokynů Božské Prozřetelnosti dbát o jejich uskutečnění.

24) Aahum, 25) Acho, 26) Arohim, 27) Ardho, 28) Asam, 29) Astoph, 30) Aosid.
K rozsahu moci těchto sedmi inteligencí (24 až 30) náleží osvojování magických schopností, dosažení osobní krásy, přitažlivosti, znalost mumiální magie ve vztahu k lásce apod. Mágovi poskytnou tyto inteligence rády informaci o tom, jakým způsobem se dají magií lásky dosáhnout různé magické schopnosti. Jmenované inteligence inspirují ve vztahu k lásce a její realizaci nejen bytosti naší nadzemské zóny, ale i bytosti jiných sfér.

31) Iseh, 32) Isodeh, 33) Idmuh, 34) Irumiah, 35) Idea, 36) Idovi, 37) Isill, 38) Ismee.
Tato skupina 8 inteligencí 31 až 38 naučí mága umění dosáhnout pomocí magie a kabaly, jakož i vhodnými riutály, obřady a gesty ve všech sférách a úrovních přátelství, lásky a sympatie.

Praxe Lóže u Z.·.S.·.  32.Isodeh, 5-8st.lev: Volací formule: AXBIM ISODEH UWAMING LYT RENCEB SEGWAR MECHRAHOD CHALUQ; kompetence: vyloženě mezilidské vztahy v jejich pozitivní formě (Dov)

Praxe Lóže u Z.·.S.·.  38. Ismee, 29st.lev-1st.panna: Volací formule: PHENGWEY ISMEE DEGGOT FWOFIDAYO RENCEB CHO HEFLUBESQAD; kompetence: drobné fyzické projevy lásky (sex už ne), strhávání pozornosti k sekundárním pohlavním znakům (muži koukající na ženská prsa apod.), vztahy k rodovým kořenům

39) Inea, 40) Ihom, 41) Iomi, 42) Ibladi, 43) Idioh, 44) Ischoa, 45) Igea.
Tato se sedmi inteligencí venušské sféry (39 až 45) sestávající skupina má za úkol vzbudit a zdvihnout intelektuální schopnosti, dále učit pochopení krásy, harmonie a proměnění toho všeho do všech intelektuálních řečí. Do rozsahu moci těchto inteligencí spadá i bdění nad uměním a nad všemi druhy vynálezů, dále úkol vkládat smysl pro umění a starat se o jeho uskutečnění.

46) Orro, 47) Oposah, 48) Odlo, 49) Olo, 50) Odedo, 51) Omo, 52) Osaso.
Těchto sedm inteligencí (46 až 52) ovládá zákony harmonie ve světě rostlin a zvířat. Mágovi vysvětlí vlivy venušské sféry na tyto dvě říše nejen na naší zemské planetě, ale na všech planetách našeho univerza. Do rozsahu vědění a moci těchto inteligencí spadá i dozor a řízení plodnosti a úrodnosti na všech planetách.

53) Ogego, 54) Okaf, 55) Ofmir, 56) Otuo, 57) Ohoah, 58) Ocher, 59) Otlur, 60) Ogileh.
Těchto osm inteligencí (53 až 60) seznámí mága s technickými vynálezy bytostí žijících na venušské planetě i na jiných planetách. Kromě toho se mág od nich dozví vše bližší o všech zákonech na venušské planetě.

61) Gega, 62) Gema, 63) Gegega, 64) Garieh, 65) Gesa, 66) Geswi, 67) Godea, 68) Guru.
Inteligence (61 až 68) zasvětí mága do principu plusu a minusu. Poučí ho také o účinnosti Božských Ctností na venušské planetě a sféře. Mimo to svěří mágovi zvláštní metody, jejichž  pomocí  může  dosáhnout  mumifikováním  vibrace venušské sféry magicko-kabalistickou cestou přízeň bytostí venušské sféry a také přízeň bytostí všech ostatních sfér.  Tyto inteligence upozorní mága ještě na leckterou jinou teorii a praxi v magii a kabale.
 
69) Gomah, 70) Goldro, 71) Gesdri, 72) Gesoah, 73) Gescheh, 74) Gehela, 75) Gercha.      
Inteligence (69 až 75) nechají mága nahlédnout do dílny Božské Prozřetelnosti, takže mág pozná účinnost Božské Prozřetelnosti čili akášického principu na venušské planetě a sféře. Pomocí těchto inteligencí může mág shlédnout skrze akášický princip celé vývojové dění venušské planety a sféry. I o kabale mohou tyto venušské inteligence mága poučit.

76) Purol, 77) Podme, 78) Podumar, 79) Pirr, 80) Puer, 81) Pliseh, 82) Padcheh, 83) Pehel.
Tato skupina osmi inteligencí (76 až 83) učí kosmické řeči a jejímu upotřebení na venušské sféře. Mág pozná zároveň vzájemné vlivy jednotlivých sfér na venušskou planetu a její sféru a je poučen i o tom, jak může tyto znalosti v magii a kabale prakticky upotřebit.

84) Pomanp, 85) Pitofil, 86) Pirmen, 87) Piomal, 88) Piseph, 89) Pidioeh, 90) Pimel.
Inteligence (84 až 90) poučí mága o Božském světovém řádu v univerzu, zejména ve venušské sféře, o jejich zákonitosti, symbolickém způsobu vyjádření apod. Zároveň mohou tyto inteligence zasvětit mága do sférické kabalistické magie ve vztahu k lásce. Upotřebením kabaly a magie, které mají ve venušské sféře své uplatnění, se mág naučí vyvolávání stavu blaženosti a stavu vytržení v lásce. Mága, který je s nimi v kontaktu, mohou tyto inteligence seznámit ještě s mnohým jiným uměním.

Kliknutím se jednotlivé listy zvětší.

Zdroj: BARDON, František. Praxe magické evokace: návod k vyvolávání bytostí ze sfér, jež nás obklopují. Překlad Otilie Votavová. 3. vyd. Praha: Chvojkovo nakladatelství, 1998. 267, [156] s. ISBN 80-86183-03-3.
a archiv Lóže u Z.·.S.·.
Obrázek: Pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Dub
8
So
10:00 LXXXIX. LUZS Jihlava v “Nasypané...
LXXXIX. LUZS Jihlava v “Nasypané...
Dub 8 @ 10:00 – 17:00
PROGRAM (vstup pouze pro členy lóže!): – Úvodní rituál (vede Dóv a Tabris) – Organizační okénko – Sdílení (výsledky individuální praxe, knihy apod.) – Astrologické okénko (vede Charikló) – Literatura[...]
Dub
14
celý den Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Dub 14 – Dub 16 celý den
Tradiční Ekologické dny Olomouc Program bude doplněn. https://slunakov.cz/ekologicke-dny-olomouc/