Spagyrická praxe

Bez praxe není alchymie. Než však zvládneme složitou terminologii či symboliku alchymie, pod níž se nachází jednoduchá pravda, uveďme příklad spagyrické metody. Velmi prostá metoda výroby rostlinné kvintesence (k běžné praxi postačí 12 základních kvintesencí podle zvířetníkové analogie), kterou popsal J. B. Glauber v díle Pharmacopoea spagirica. Tuto základní práci lze použíti i ve vlastní alchymii, která je
vyhrazena skutečným hermetikům.

Příprava spagyrické esence z nejedovatých a domácích bylin.
Minimálně 25 kg čerstvé rostliny (s kořeny, stonky, listy, květy i semeny) očistíme – tj. odstraníme hlínu a zkažené částice, na drobno pořežeme a posekáme. Hmotu vložíme do destilačního přístroje, polijeme vodou a destilujeme na mírném ohni. Z vydestilované tekutiny sebereme nahoře plynoucí olej a uschováme. Pokud je vše vydestilováno, nalijeme překapanou vodu opět na rostliny v kotli, přidáme 1–2 lžíce pivních kvasnic. Na teplém místě necháme vše kvasit ve dřevěné, dobře zakryté nádobě. Jestliže klesnou bylinky ke dnu, znamená to, že dosti kvasily. Nesmí nastati zkysnutí!
Pak hmotu dřevěnou hůlkou dobře promícháme a vlijeme ji do destilačního přístroje, destilujeme pozorně dbajíce, aby se nepřipálila. Když destilát nemá již vůni, chuť, ustaneme s prací, vyčistíme kotel a zbylou hmotu na slunci nebo ohni usušíme a spálíme. Sůl uschováme. Destilát dalším destilováním zahušťujeme. Nakonec koncentrujeme ve
dřevěných nádobách. Poté přidáme k získané tekutině uschovanou sůl,v poměru 2:1, a opět destilujeme. K destilátu pak uschovaný olej, jenž se rychle rozpustí; a tím jsme vykonali práci.

Příprava spagyrické esence z bylin nejedovatých – cizích.
Cizí rostliny získáváme obyčejně suché. Proto je nutno bylinky jemně rozmělnit a před první destilací asi 3–4 dny smísit se 6násobným množstvím vody a máčet je na teplém místě. Dále postupujeme jako v případě 1.

Příprava spagyrické esence z bylin jedovatých a z částí zvířecího těla.
V případě, že je materiál čerstvý, rozsekáme jej, pokud je suchý, rozmělníme. Vložíme do skleněné baňky, polijeme roztokem dusičnanu draselného tak, aby hmotu pokrýval. Nádobu vložíme na 24 hodin do parní lázně, poté ji necháme vychladnout a její obsah přelijeme do nádoby s dlouhým hrdlem. Přilijeme na 2 prsty nejsilnějšího a nejčistšího vinného lihu; plyne nad roztokem dusičnanu. Líh vytáhne substanci hmoty. Po několika dnech líh sebéřeme a operaci opakujeme. Sebraný líh ve skleněné křivuli destilujeme, až zbude hustá, obyčejně hnědočervená tekutina.

Vyrobené esence jsou silnými roztoky, proto používáme vždy jen několik kapek. Obyčejně – pokud jde o vnitřní prostředek – pijeme jej ve sklenici zaručeně přírodního vína.

Úschova kvintesence.
Podle klasického předpisu se má kvintesence uchovávat v lahvičce z pravého horského křišťálu, jejíž zátka je zabroušena z téhož materiálu. Pokud použijeme levnějšího a druhořadého způsobu – tzn. nádobu z obyčejného skla, musíme nádobu s dlouhým hrdlem opatřit Hermovou pečetí, kterou utvoříme takto: nádobu s dlouhým hrdlem ucpeme vhodnou hlínou; hrdlo podržíme v peci, až zčervená. Potom rozpálíme silné rovné kleště, uchopíme jimi konec hrdla, stiskneme jej, hrdlo zastavíme a pomalu
najednou jím zatočíme. Chceme-li nádobu otevřít, otočíme hrdlo několikráte bavlněnou nití napuštěnou vinným lihem. Zapálíme ji a po rozehřátí ochladíme, takže hrdlo odpadne.

Spagyrické kvašení.
Za účelem zvýšení ódické hodnoty látek nutných ke spagyrické, alchymické a magické práci, vystavovali hermetikové látky magickému anebo spagyrickému kvašení. Podstata této techniky spočívala ve vystavení látky ve vhodné nádobě po určitý čas optimálnímu působení tepla. Postup byl neobyčejně jemný, neboť látka nesměla být zničena a liší se od známého postupu chemického. Jako nádob bylo používáno skleněných baněk, vaječných skořápek, měchýřů, anebo i papírových a vlněných sáčků. V případě teploty rozeznávali spagyrikové oheň vnitřní a oheň vnější. Vnitřní
oheň bylo teplo probuzené chemickým rozkladem látky, vnější oheň tvořily sluneční paprsky, vodní nebo písečná lázeň. Mnohdy byla látka vystavena teplu hnoje nebo slepice. Vždy bylo zahřívání mírné, poněvadž látka, která má být alchymicky užita, nesnese značnější teploty. Teplem se mají částečky kvasící hmoty odpoutávat, aby se zdokonalovala její podstata. Látka pak během kvašení mění barvu. Je-li přitom zničena, nabývá ošklivou chuť a zápach, zatímco po dokonalém zkvašení nabude svou dřívější podobu. (Tato okolnost slouží k poznání pravého stavu času, pro jehož stanovení není
jiného pravidla.)

Zatímco spagyrie používá kvintesence, tj. látek, které lidské tělo snadno přijímá a asimiluje, moderní medicina pracuje s prostředky chemickými, mrtvými, které lidské tělo přijímá jen velmi obtížně. A i když chemický prostředek se ukáže jako působivý, vždy existuje riziko, že se jeho působení v těle stane zárodkem choroby jiné, snad nebezpečnější (např. nádorové).

Problematika vlhkosti a ohně.
Alchymisté dokázali využíti slunečního tepla, neboť přirozená i nadpřirozená horkost, vznikající v dolní části lidského těla, vystupuje vlhkostí do mozku, kde se studeností zhušťují, načež rozpuštěné klesají dolů. Z toho pak pramenilo alchymické poznání, že pomocí horka mohou býti z bylin vytaženy jejich vlhkosti. Oddělení přirozených vlhkostí prováděli pomocí tepla, ať již slunečního nebo umělého – tzn. pomocí ohně, lihu nebo hnoje – tedy působením horkosti, vždy však v jiné nádobě. Tyto nádoby k dílu potřebné musí být zhotoveny z hlíny, ze skla, případně
z cínu nebo mědi.


Postup:

 1. Oheň je pod nádobou nebo baňkou. Páry vystupují nahoru a po sražení vytékají jako kapaliny.
 2. Oheň je nahoře a okolo nádoby. Pak vlhkost sestupuje do spodní nádoby dírkami nebo plátnem.
 3. Baňka se položí do horkého písku nebo popela. Lze též použíti horkou vodu – což se nazývá „Mariina lázeň“.

Vždy bylo třeba dbáti alchymických pouček o ohních a jejich přípravě (z díla Artepiova a Pontanova).

Sluneční lázeň byla prováděna tímto způsobem:
Do baňky s hrdlem se vložilo kvítí s vodou. Baňka se obrátila hrdlem do druhé, větší nádoby, spoj byl obalen voskem, načež se nádoby vystavily slunečním paprskům. Tímto vznikla vonná, ale kalná voda, barvy příslušného květu. Jiný způsob přípravy byl prováděn pomocí horkosti hnoje. Nádoba byla vložena nejméně na 4 týdny do koňského hnoje, jenž se posypal někdy nehašeným vápnem, aby byla vyvolána větší horkost.
Nejoptimálnější způsob tzv. „pálení“ je lázeň Mariina, neboť výrobek z ní dává vodu téže chuti a vůně jako prvotní bylina. Tato vlhká lázeň patrně udržuje nejjemnější částečky při sobě, částečky, které se přímým ohněm rozptylují. Přípravek je lepší, pokud je vyráběn v pocínovaných nádobách. Pokud se týče olova, není vůbec doporučováno.
Pálená voda – tzn. po vaření – odvar bylin – má tutéž moc a účinek, jako sama bylina. Zevně bylo aplikováno těchto odvarů pro ochlazení srdce, jater, hlavy a očí. A podle potřeby se z nich připravily různé tinktury.

Destilační pece.
Destilačních pecí je několik druhů:

 1. Pocínovaná nebo skleněná baňka s hrdlem. Do hrdla zasadíme přesně těsnící silnou skleněnou, asi 10 cm dlouhou trubku, která prochází baňkou. Uprostřed trubice musí býti nádobka se studenou vodou (někdy chlazenou ledem) a na konci lahvička, do níž protéká kapalina. Postup přípravy: Do nádobky nad ohněm vložíme drobně rozsekané byliny. Určité množství oddělíme a odložíme; z toho pak vytlačíme šťávu. Poměr má býti 2:1. Trubička prochází proto studenou vodou,
  případně ledem, aby páry nevyprchaly, nýbrž aby zhoustly a obracely se ve vodu.
 2. Tento způsob je vhodnější a nazývá se Lázní Mariinou. K té potřebujeme 2 nádoby. Jedna je větší bez hrdla a je přizpůsobena, aby druhá nádoba s hrdlem se do ní vešla, aniž by páry mohly ucházet. Spoj nádob proto ovineme bavlnou namočenou v bílku. Mezi obě baňky vložíme vrstvu vody. Pod vnější baňkou udržujeme oheň. Voda se v ní zahřeje a teplo účinkuje na baňku vnitřní, s níž nakládáme jako v případě předchozím. Voda se ponenáhlu vypaluje, poněvadž
  horkost vody, ve které baňka stojí, není tak prudká, jako v případě prvním. Používáme nádob z těchže kovů.
 3. Velký hrnec dobře smaltovaný – nejvhodnější je však hrnec hliněný. Přes otvor přetáhneme velké, bílé, lněné plátno a provazem ovážeme. Plátno nesmí být nataženo příliš pevně, uprostřed má být trochu volné. Na toto plátno položíme rozsekané byliny a na ně vložíme pak silný, čistý papír – nejlépe lepenku a na ni opět pánev s rozžhaveným uhlím. Je dobré, když papír nebo lepenku posypeme trochou popela. Během ¼ hodiny polijeme byliny lžičkou vody. Tímto způsobem
  rostliny působením horka vylučují účinné šťávy. Ty pak slijeme do láhve a dobře uzátkujeme. Stane se, že pálené vody mají v sobě částečky, které poškozují jejich chuť a účinek. Těchto kazů se zbavíme tím, že lijeme vodu do láhve asi do 2/3. Láhev zazátkujeme, obvážeme kůží a postavíme ji do 1/3 její výšky do nádoby s pískem. Vše postavíme na dobu 40 dní na slunce. V zimním období dáme nádobě
  teplo lihového kahanu na dobu 30 dnů. Tímto voda získá dobrou kvalitu.

Působnost a charaktery živlových tvarů.
Teplo – povahy rozpínavé, kladné mužské; mimo povahu vlhnou a suchou.
Vlhko – není povahy teplé či studení, nýbrž povahy vlhké, jemné, prchavé,
zřeďující, mizivé, ženské.
Chladno – povahy studené, nehybné, soustřeďující; mimo povahu vlhkou a suchou. Činí nehybným a stabilizuje, upevňuje.
Sucho – povahy suché, neplodné, vzrušující a rozrušující, je principem odporu;mimo povahu teplou a studenou.
Tyto 4 živly – tzn. oheň, vzduch, voda a země jsou plodovými prvky a každý z nich má svůj vlastní účinek.

Zdroj: Neznámý autor – Universální hermetický výcvik (spis z počátku 20. století)
Obrázek: pixabay


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události

Úno
4
So
10:00 LXXXVII. LUZS Jihlava v Luka nad Jihlavou
LXXXVII. LUZS Jihlava v Luka nad Jihlavou
Úno 4 @ 10:00 – 17:00
LXXXVII. LUZS Jihlava – výjezdní setkání  ! Pouze pro členy či pozvané hosty ! PROGRAM: Odvozy z Jihlavy zajišťují @Sopor a @Gebo – s nimi se domlouvejte individuálně, ideálně tak,[...]
Bře
4
So
10:00 LXXXVIII. LUZS Jihlava (přednášk... v Nasypaný čaj
LXXXVIII. LUZS Jihlava (přednášk... v Nasypaný čaj
Bře 4 @ 10:00 – 16:00
LXXXVIII. LUZS Jihlava PROGRAM: 10:00 – 12:00 = ! Pouze pro členy či pozvané hosty !  – 10:00 Organizační okénko – 10:30 Invokace VI. genia Šémhamforáše (vede Dóv) – 11:00[...]
14:00 Přednáška: Mgr. Zuzana Marie Kos... v Nasypaný čaj
Přednáška: Mgr. Zuzana Marie Kos... v Nasypaný čaj
Bře 4 @ 14:00 – 16:00
Přednáška pro veřejnost: Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. – Konspirační teorie jako moderní mýtus aneb co spojuje rozdělenou společnost anotace bude doplněna
Dub
14
celý den Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Ekologické dny Olomouc 2023 – be... v Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Dub 14 – Dub 16 celý den
Tradiční Ekologické dny Olomouc Program bude doplněn. https://slunakov.cz/ekologicke-dny-olomouc/