Uranská barbarština

Znalost této “řeči” obdržel chaosmagik Peter Carroll (autor: Liber Null a psychonaut) v letech 1989-1990 ve stavech “gnostického transu”. Na propracování se podíleli Ian Read a Phil Hine (!) – IOT. Intonování pomocí tzv. barbarských jmen má prostřednictvím excitace nevědomí navodit u mága změněný stav vědomí, v němž je schopen komunikovat s transempirickými bytostmi. Neboli: za pomoci slov, která vědomé mysli nejsou známa, lze obejít psychickou cenzuru, která člověku za normálního stavu brání v efekt.mag. konání. UB má samozřejmě i svojí abecedu.

UB nemá žádná přesně stanovená pravidla pro gramatiku ani pro výslovnost, proto si jej mág může upravit dle vlastní intuice. Jedná se o multifunkční jazyk, nacházející široké uplatnění především v moderní (chaos) magii. 

Příklad textu / prosby vytvořené v uranské barbarštině cíleně pro potřeby LuZS:

FETH QICHI, HEV HECTICH CHO QYOPAL JORRD HEFLUBESQAD, RITHOR TAFEOBU, HUSA LOKEH ELX ULANGULE CHINIT CHABOJ QGHIBACSHQINTOOD!

Odkaz na online slovník ZDE.

=======================
ČESKO - URANSKÝ SLOVNÍK
=======================
Abyss — HASPU
Adept — HEGOTF
Alcyon (nejjasnější hvězda v sou¬hvězdí Plejád) — OHMUPIK
Algol — HARCH
Anděl — PUMHEQWA
Anonymní, bez tváře — DEPENGA
Anorganický — ACUA
Archetyp — MUJAHNGRAB
Arzenik — CTEGOCSECHER
Astrál, astrální — UJAI
Atmosféra — XACOJ
Autorita, moc — DINTHOQAF
Azathoth — BYFETH
Babalon — N'KAIGACODJACH
Bafomet — KANACHETA
Bahno, bláto — MUKADA
Bílý — AHIGLEMWIB
Bohatství, majetek — CIUXIQ
Bohyně — CUDTEG
Boj, zápas — NORTA
Bojující — BAGUNGAH
Bolest — JAWENGOJ
Bouře — HECHAFTETH
Bratr — VOROSHA
Bronz — BOCHNADAD
Buben — CHEZFARAZ
Bůh — VAWEJ
Celý, naprostý, úplný — TAUG
Cítit — BHUCOOF
Cizí, odlišný — IDAXGUB
Co — WOKAC
Cokoli, kdokoli — BHISMWAHA 
Cucat, lízat, sát —    ENOOCSHAJAMNY 
Čarodějnictví — TAFEOBU 
Čarodějnictví — DUCMUNG 
Čas — HEGLECHOJ 
Čekat — ZUQ
Černý — UNGOYUD
Červený — CHIATIO
Čichový smysl — JADELFRING
Čin, akce — MAGOOL
Čtverec — HADAFNA
Čtyři — CHOXAH
Daleký, vzdálený — WIZAKUB
Dcera — KAFESAR
Dělat, činit, konat — ONGO
Dělit, být dělitelný — HUTAYAX
Dělit, rozdělit — XEBEMEK
Démon — CHILHIG
Den — TANJACH
Desetinná tečka — NGECHHOX
Déšť, pršet — THICHAZIS
Diamant — THUBASY
Dimenze, rozměr — THOFP
Divoký, barbarský — ZAMTHETUS
Divoký, nespoutaný — CHEXETROTH 
Dnes — DEGGOT 
Do, od, k, na — CHO 
Dokonalý zmatek — SOHAL 
Dole, pod — WOCEP 
Dovolený — LÁSKU
Drak — DUXOBUM 
Dub — EKOHCITRA 
Dům — CHADADEP 
Dvě — THETES
Dýka — DET 
Ego, Já — CHAR 
Elixír — DOYHAC 
Elixír — FACUPA 
Energie — GREZEPGUN 
Entita — TUVJIKAB 
Entropie — SICANGAD 
Éterický — UZARTHE 
Evokování — HAVAWANG 
Exkrement — DEAXCHAVE
Fénix — BAN 
Fenomenizace — XIQUAL 
Fronta, průčelí — CAVAS 
Génius — DAHZOO 
Had — HADAKA 
Heisenbergův princip neurčitosti — AFOCHAKCHUECHLEE 
Hladový, lačný — ALDOBO 
Hlas — CICHFIP
Hlasitý — HACHAXAN 
Hlava — DUHMZOY 
Hloupý, bláznivý — WOJITJAX 
Hluboký, nízký — CHELOZIHPA 
Hmatový smysl —    CHOCHEXAIANOFO 
Hnusný, odporný — CHEKADENG 
Hojnost, blahobyt — CHOBUJU 
Horko, žár — HYP
Horský lev — HNSPIII
Hořet — SHASAC
Hovězí maso — THAMBUHOL
Hrom — NGAFAMAKAL
Hrůza — ONISVAK
Hudba — BAGNGALS
Hvězda — BYGUD
Chaos — UDINBAK
Chaos — CHUWAKAGATHAZ
Chránit — FAGVIV
Chudoba, bída — HUCOYE
Chuťový smysl — BEBCHEEL
Idiot — JECHOVOG 
Imanentizovat eschaton — AEPALIZAGE 
Informace — HUZAV 
Intonovat — GOJ 
Intuice, šestý smysl — JOACHABIM 
Invokování — XIODELOW 
Invokování — LOHIXOZ 
Jak — POHUTH
Jako — BER
Jas, průzračnost — EGELJACH
Jas, záře, lesk — EACHT 
Jazyk, řeč — JU 
Je vykonáno — SYCUZ 
Jed, otrava — BIHACHO 
Jedna — NAGUZ 
Jeskyně — ZATHINGHU
Jiný — PETHJIG 
Jíst — BRERSINA 
Jméno — CHAXNY 
Jupiter — GEZMEQ 
Kálí — MOOTROG 
Kauzální — FECHSAEF 
Klenot — ZEBENGED 
Kletba — ACHANGKA 
Klidný, tichý — KHAFED 
Kněz — KADAX
Koincidence, náhoda — CHAZITER 
Konat Velké Dílo — CUNGEVAAB 
Konat Velké Dílo — CHOYOFAQUE 
Konflikt — ORITHIKYA 
Kost — BERCPIF 
Kouřit — TABANEKA 
Krásný — CULUKEH 
Kremace — DAFOH 
Krev — BUGUT
Kruh — KALACAD 
Krutý, ponurý, smrtelný — CHONYID 
Krvavý — GALAFRON
Krystal — KAQAXIHZ
Křičet, volat — UWAMING
Labyrint — PAGBEFTHOJEFOSR
Láska — FOUIJA
Léčivý — NOOLEY
Léčka, past — KOQCHACHIJ
Lék — QINBAK
Leviatan — EJATHUNG
Lidský — NGOK'ZAYZ
Lov, štvanice — ATHAFBO
Luna — XOAC
Lůno, děloha — FOYM
Mág — RITHOR
Magie — LEVIFITH
Magik — BEJVAS
Magnetismus — OSAWAGA
Majetek, jmění — KICFAV
Mající charakter cyklu — EDUPEDO 
Malý — ICHECBAJ 
Mars — RAFHAXET 
Matka — BOXATONG 
Meč — FITAR 
Měkký — THIKUJ 
Merkur — THOGUT 
Milosrdenství, soucit — CHIG 
Mimochodem — CHETHECHON 
Minerál, nerost — CHOFAJEM 
Místo, kde se porozumí strachu — AMYGDALA 
Mít, mající — LOMUS
Mlč, drž hubu — TAXCHASI 
Modrý — CHAJUK 
Moře — SONPEBREI 
Motor — NEVESA 
Moucha — QWETHYB 
Mozek — ABHACCOOZ 
Možná — FOCHODOPA 
Možná, snad — CHOPAZIJ 
Možná, snad — ASAKE 
Mrak — TENFEMET 
Multiversum — NOWIG'NG
Mundánní — WOJ
My — FETH
My, já — FACHOXOTH
My, já — FACH
Mysl — AIHERA
Myslící — WAQUOTH
Mystický — CHALAB
Mystika — CHAL
Nabídnout, poskytnout — ALUHAL
Náboženství — AVORIVOR
Náhoda — J'KOWEJRAF
Nahoře, nad — WHEBONG
Nachový, purpurový — OUTHI
Nanejvýš pravděpodobný — UCHISPAY
Napříč, na druhé straně — N'LOGL 
Nás, nám, námi — HEFLUBESQAD 
Násobit — ONGCHALAWEJ 
Náš, naše, svůj — OXO 
Náš, naše, svůj — LOKEG 
Nebe — JEHABDA 
Nebezpečný — SAJAX 
Negace, ne — URGARTH 
Nechaoista — NUQUELLIST 
Nekonečný, nekonečno — ULAV 
Nelokální — NIBGOT 
Nemilosrdný, nelítostný — LOXABAA
Nemilosrdný, neúprosný — PAZFUGHENTH 
Nemít úspěch — BOA 
Nemoc — FEFPIAN 
Nenávidět — CIGUUCHAK 
Neofyt — QUOVUS 
Nepravděpodobný — LUDUNEO 
Nepravidelný, náhodný — GYCAPORUS 
Nepříliš nepravděpodobný — DUFASIR 
Neptun — ALILAILY 
Nést, držet — HATUNN
Netečnost — JHECHLAGHAD 
Neurčitý, nejistý — HODLWA 
Nezdravý, chorobný — BAJAVAIJA 
Nezhoubný, ve směru otáčení hodinových ručiček — HICHAP 
Nikdy — CUGOTHSA 
Nikoli nepravděpodobný — OCHUNG 
Noc — TAJEED 
Noha — QIDVIDSOXX 
Novic — QUAGOST 
Nový — KABOTHEYA 
Nula — QACHOB 
Nůž — CHHAS 
Nyní — GWACHOR 
Obléci — BICHEZ 
Obnova, obnovit — MORSHAK 
Obyčejně, obvykle — INGONULC 
Oceán — GEIZ 
Očarování — THOVAAD
Odečíst — BIKIXIDIS
Odhalený, zjevný — BUJOB
Odsoudit — DIBUQ
Odsouzený, zavržený — ROSRECA
Odvázat, uvolnit — CHEHY
Odvážit se — NABORNA
Odvrátit útok — JUNAWAH
Oheň — ASHARA
Ohnout se — DOQAZ
Oko — TUMAC
Oko, imaginace — NEKOZY
On, ona, ono — CAMVANG
Oni, ony, ona — DECNOTH
Oranžový — GORPAN
Orel — TAJNACHEFSO
Orgasmus — EVACAXIJ
Osmá barva spektra — OFTALA
Osvětlující, objasňující — QYOPAL
Otec — UGAMUJ
Otrok — N—BOH
Pán — ERFELCOPGECHEREF
Pán abyssu — TYNWI
Paní, dáma — GESIZAL 
Pantakl — ROHUD 
Paprsek, úsměv — DIMWA 
Paranoia — WABTEH 
Pavouk — XILCHINUBU 
Peklo — DAXULABA 
Pěna, smetí — LAVID 
Pes — QUEXIN 
Pět — LYOTH
Píchnout, bodnout — BHEDHEN 
Planckova konstanta — D'KYENG 
Planeta — ANGRUH 
Planoucí, žhavý — HACHAR 
Plnit, naplnit — TEDADEXOG 
Plýtvat, zmeškat, zpustošit — FWEE 
Pobuřující — HRWARJEP 
Podoba — IXODEFAR 
Podobný, jako — ACHICHJECH 
Pohár — ZEGEWUV 
Pohltit, zničit — BEXHABDET 
Pohřební hranice — FIFENG 
Pohyblivý, měnící se — XINGOCDEN
Pohybující se, jdoucí — TALMANA 
Pokožka — RICHFETAVDEDAZ 
Pokusit se — DESTHODH 
Pole, oblast — YEKIA 
Poledne, zenit — NIGUYZ 
Politika, taktika — CHICHMYAZEH 
Polygon — NAJOQA 
Poskytnout, vyhovět — TAEBIDU 
Poslední — GRANGNUM 
Postavit, založit — PELTHVORD 
Potenciální — Z'KENG 
Potěšení, rozkoš, zábava — JORO 
Potomek, následek — CAAJAXOV 
Potřebující — JAFMAPBEQ 
Povstat — FWOFIDAYO 
Prázdný —    N'GACSHORLEAMOONY 
Proč — ANGBIX
Proniknout do éteru — FIACOPA 
Prorazit, proniknout — RADNAGHTOY
Prospěch, užitek — IT
Prostředky (k čemu) — ECHENGAB
Provádět dechová cvičení — TIRAJ 
Prsten — YZOTH 
První — SAJALOM 
Pryč, daleko — GERUNGHOWTHERANG 
Přání, prosba — QICHI
Před, dříve — JORRD 
Přidat — INGAZYRAS 
Přijít — RENCEB 
Příroda, povaha — OEIZADQAR 
Přívrženec — CHICJOF 
Příznivý — PHENGWEY 
Příživník, parazit — MAMY 
Pták — DUBWONG 
Půlnoc, nadir — HOCID 
Putrefikovat — CHAWABARAH 
Radost, štěstí — REPIX 
Ráno není magikovým přítelem — VULBUZO 
Rituál — BIMODANG 
Rok — INGFEGUVA 
Rostlina — HACHACON 
Rovnováha — AHEGNOX 
Rovnovážný — PADOJO 
Rozbít, zlomit — GEGRASACOG 
Rozčílit, výkřik — BOHUNCH 
Rozpustit, rozložit — CHINGEB 
Rozzlobit — CHADEGIZ
Řád, pořádek — FOTCHPANG
Řetěz — ACAZE
S největší pravděpodobností ne — UVAT
Sám — ZUWHABLE 
Sám — FEJINGHAP
Saturn — CHUFDOX 
Se, sebe, sobě, sami — YORCH—KAD
Se, sebe, sobě, si — JAFRIX 
Sebeláska — BORVEMACS 
Sedm — JONS 
Sen — GRELLIS 
Sex (souložit) — EMUUL 
Sféra — MECHRAHOD 
Shromáždění, setkání — ELX 
Shromáždit lidi pro rituál — MEGEXID 
Sigilum — DICONGWO 
Síla — HONUGIC 
Silná síla — THOWNAC 
Skončit — CACAQAD 
Skrytý — WINGEC 
Slabá síla — SIEGONICA 
Slabost — COPIXAHEH 
Sloužící — BEXTEH 
Slovo — Z'HU
Sluha — NABAGAF 
Sluchový smysl — INGUCH 
Slunce — CHABOJ 
Slupka — EANUR 
Služebník pána abyssu — TOTERYTTS 
Slyšet — BEJADOZ 
Smát se — ERIXOTH 
Smích — CACHAGU 
Smutek, sklíčenost — BEJACHI 
Současný, simultánní — JOXOBUPOQR 
Souhlas, ano — TABOCH 
Spěchat, chvátat, rychlost — THU 
Spletený, zamotaný — CHAEQAI 
Spojení, styk — DY
Stačit — LHEBER 
Stagnace, stagnovat — MO 
Starý — VAWAJEZA 
Stát, zastavit se — TADMY 
Stochastický — FODDABWITH
Strach, strašit — UFOSETH 
Strana — ZEWPEQ 
Strašidlo, duch, přízrak — ISH 
Strom — GABZ 
Studený, chladný —    CHRADERXIDAEGL 
Svatý — SEH
Svázat, spoutat — VEXIB
Svět — DURONILT
Světlost, lehkost — ADJCIE
Svíjející se — CHANEDAR
Svobodný, volný — LOFO
Syn — ZAFAQIR
Šakal, pomocník — LOCBAF
Šest — QEBKEZ
Škoda, zranění — CHABAFER
Špína — HASEPH
Šťastný — CHACAJ
Šťáva — DRAH
Štěstí — ZATECH
Štír — HROYHIGHLOYNEH
Tajemný — N'GOJAP
Tajemný, podivný — BAKUG
Tajemství — BECAPE
Tajná řeč, barbarština — ZAMPHALA 
Téci, plynout — CALUTA 
Technika — EQALEAYBEA 
Tělo — TUMPEDOCRAHAR 
Téměř jistě — UTHEDUS 
Téměř určitě ne — THOFAD 
Téměř vždy — UTOK 
Temná hmota — WEC 
Tesáky, kly — OXOTHEF 
Tichý, mlčící — CAJEGNE 
Tkanivo, pavučina — JICHHEFT 
Tlouci, bubnovat — ENGAU 
Tlustý, bohatý — ACHAJGEFUN 
Tma, temnota — KUDEX
Točit se, vířit — HOZBEK 
Touha, chtivost —    HIQADNAMB' SHEKH
Transformovat — SIFAM 
Transformovat, transformace — NOHADZ 
Trojúhelník — BREG'N 
Tři — COOX
Tvář, obličej — TARAKIM
Tvor, bytost — EQUACIXOW
Tvořit, dělat — OLOATIRVE
Tvrdý — PUJOTHA
Ty — LYT
Ty, vy — HEV
U, při — ULANGULE
Účastník paktu — RUZATH
Uklidňující, konejšivý — XIQAD
Uposlechnout — HAERAHOPTAH
Uran — UNGASCAB
Úsek, část, oddíl — LEGFING
Úspěch, uspět — QGHIBACSHQINTOOD 
Ústa — CHEFWENCH 
Útočící — CHANAVAAFE 
V — BICOW 
Válka — RADOVAR 
Věc, záležitost — CHABOSEF 
Vedví, od sebe — ACHALEZ 
Velký, skvělý — AXBIM 
Velmi nepravděpodobný — BAFOGA 
Velmi zřídka — NEFOXOD 
Venuše — CHALUQ 
Věrnost, oddanost — CIBIZOH 
Věřit — AGUIKUA 
Vespod, dospod — CHINDETSER 
Věštící, věštebný — SODUV 
Vidět, dívat se — DICOM 
Vír, smršť — ONGOTHAWAS 
Vlasy — HOCUR 
Vlk — CADLA 
Vnější, krajní — XENCH'ZY 
Vnější, viditelný — TRESLIX 
Vnímání — ULBANGIS 
Vnitřní, duševní — SOCAGI 
Vnitřní, skrytý — CHUTHUK
Voda — THALDOMA 
Volající — QEDRADER 
Vrátit se — UBEWIC 
Vrátit, skýtat — QIJOX 
Vstoupit, vniknout — HECTIH 
Vstříknout — CHAWGAQQED 
Vstup, vchod, dveře — NOFU 
Všechno — LAXENGAB 
Všichni bohové a démoni jsme my — IJACEEBO
Vůdce — GRAELHOVER 
Vůle — DIBONGOF 
Vůně, zápach — PUTESTA 
Vyblednout, slábnout — ARN 
Vybrat si — HOGA 
Vybuchnout, explodovat — FEATNGOJOX 
Vyčistit — NAY 
Vyskočit — HARBEBED 
Vysoký — JACABA—PUMA 
Vysvětlit — GABREBAG 
Výtvor, dílo — REMAN 
Vzduch — DIJOW
Vzrušený, vášnivý — NIMRUNG 
Vztek, zuřivost — CTASHRIT 
Z, s, od — SEGWAR 
Záblesk blesku — NGYAF 
Začít — HUT
Zakrýt, zastřít — SHUD'GHA 
Založit, položit základ — SIBHUMUNG 
Zápasit, bojovat — JEE 
Zapomenout — INGBEZOTH 
Zastavit — ROBETAYZ 
Závažnost, přitažlivost — NOWOLE 
Zavřít — G'NATH
Zažehnávat smíchem — ANOKQUZ 
Zbytek — FEBACJICHAJ 
Zdolat, zvítězit — DEGHASHYBHEJHITHAH 
Zdraví — JUQUMAVY 
Zdravý, normální — BAJARUT
Zelený — CHINIT
Země — NOBO
Zemřít — ETHENG
Zkoušející — MEXRODECHAR
Zkušenost — DAO
Zlost, vztek — HANUFAKIZ
Zlověstný, proti směru otáčení hodinových ručiček — MANGEIF
Zmatek — XECHOV
Změna, změnit — AP
Zmenšit, ubrat — EXLIUD
Zmrazit, paralyzovat — BATHUMS
Znamení, znak — LOFU
Zničení, zkáza — SUNDEGAI
Zničit, zabít — REHOHUR
Zpět — BOFENPOCHJUG
Zpět (vrácený) — DONGET
Zrada — CHAJIT
Zrakový smysl — DOUCK
Zřídka — VOCHOD
Ztracený, zapomenutý — FUBEKAXVETH
Ztracený, zapomenutý — ABFOV
Zvětšit, zvýšit — JETOV
Zvíře — TUDOHXIN
Železo — WU
Život — DEGAJOX
Živý — EAHGH
Žlutý — CUSIG

OURANIAN BARBARIC DICTIONARY
===================
ENGLISH TO OURANIAN
===================
Above......................WHEBONG
Abundance (do abundance)...CHOBUJU
Abyss......................HASPU
Access.....................NOFU
Accident...................J'KOWEJRAF
Across.....................N'LOGL
Action.....................MAGOOL
Add........................INGAZYRAS
Adept......................HEGOTF
Aetheric...................UZARTHE
Air........................DIJOW
Alcyon.....................OHMUPIK
Algol......................HARCH
Alien......................IDAXGUB
All........................LAXENGAB, TAUG
All gods & demons are we...IJACEEBO
Almost certainly...........UTHEDUS (T+), THOFAD (T-)
Almost invariably..........UTOK
Alone......................FEJINGHAP
Angel......................PUMHEQWA
Anger......................HANUFAKIZ
Animal.....................TUDOHXIN
Archetype..................MUJAHNGRAB
Arsenic....................CTEGOCSECHER
As.........................BER
Astral.....................UJAI
Asunder....................ACHALEZ
At.........................CHO
Atmosphere.................XACOJ
Attacking..................CHANAVAAFE
Attempt....................DESTHODH
Authority..................DINTHOQAF
Away.......................GERUNGHOWTHERANG
Azathoth...................BYFETH
Babalon....................N'KAIGACODJACH
Back.......................BOFENPOCHJUG
Back (returned)............DONGET
Balance....................AHEGNOX
Banish with laughter.......ANOKQUZ
Baphomet...................KANACHETA
Battle.....................NORTA
Beam.......................DIMWA
Beat (as in music).........ENGAU
Beautiful..................CULUKEH
Beef.......................THAMBUHOL
Before.....................JORRD
Believe....................AGUIKUA
Below......................WOCEP
Benefit....................IT
Bind.......................VEXIB
Bird.......................DUBWONG
Black......................UNGOYUD
Blood......................BUGUT
Blue.......................CHAJUK
Body.......................TUMPEDOCRAHAR
Bone.......................BERCPIF
Brain......................ABHACCOOZ
Break......................GEGRASACOG
Brightness.................EACHT
Bronze.....................BOCHNADAD
Brother....................VOROSHA
Burn.......................SHASAC
By.........................ULANGULE
Calling....................QEDRADER
Carry......................HATUNN
Cast-off...................CHEHY
Casual.....................FECHSAEF
Cave.......................ZATHINGHU
Chains.....................ACAZE
Change.....................AP
Chaos......................UDINBAK, CHUWAKAGATHAZ
Choose.....................HOGA
Circle.....................KALACAD
Clarity....................EGELJACH
Cleanse....................NAY
Close (v)..................G'NATH
Cloud......................TENFEMET
Coincidence................CHAZITER
Cold.......................CHRADERXIDAEGL
Come.......................RENCEB
Condemned..................ROSRECA
Conflict...................ORITHIKYA
Confusion..................XECHOV
Congeal....................BATHUMS
Create.....................OLOATIRVE
Creation...................REMAN
Creature...................EQUACIXOW
Cremation..................DAFOH
Cry (shout)................UWAMING
Crystal....................KAQAXIHZ
Cup........................ZEGEWUV
Cursing....................ACHANGKA
Daemon.....................CHILHIG
Dagger.....................DET
Danger.....................SAJAX
Dare.......................NABORNA
Dark matter................WEC
Darkness...................KUDEX
Daughter...................KAFESAR
Day........................TANJACH
Death (do death, die)......ETHENG
Decimal point..............NGECH-HOX
Decrease...................EXLIUD
Desire.....................QICHI
Destroy....................REHOHUR
Destruction................SUNDEGAI
Devour.....................BEXHABDET
Diamond....................THUBASY
Die (do death).............ETHENG
Dimension..................THOFP
Dirt.......................HASEPH
To do Discipline upon
   one's breathing
   (Prana-yoga)............TIRAJ
Disclosed..................BUJOB
Dissolve...................CHINGEB
Distant....................WIZAKUB
Divide.....................XEBEMEK
Divided by.................HUTAYAX
Divining...................SODUV
Do.........................ONGO
Dog........................QUEXIN
Doom.......................DIBUQ
Door.......................NOFU
Dosile.....................HICHAP
Dragon.....................DUXOBUM
Dream......................GRELLIS
Dross......................LAVID
Drum (n)...................CHEZFARAZ
Eagle......................TAJNACHEFSO
Earth......................NOBO
Eat........................BRERSINA
Ego........................CHAR
Elixir.....................DOYHAC, FACUPA
Empty......................N'GACSHORLEAMOONY
Enchanting.................THOVAAD
End Up.....................CACAQAD
Energy.....................GREZEPGUN
Engine.....................NEVESA
Enrobe.....................BICHEZ
Entangling.................CHAEQAI
Enter......................HECTIH
Entire.....................TAUG
Entity.....................TUVJIKAB
Entropy....................SICANGAD
Entry......................NOFU
Equilibriating.............PADOJO
Evoking....................HAVAWANG
Excite.....................BOHUNCH
Exclamation................BOHUNCH
Excrement..................DEAXCHAVE
Experience (noun)..........DAO
Explain....................GABREBAG
Explode....................FEATNGOJOX
Eye........................TUMAC, NEKOZY
Face.......................TARAKIM
Faceless...................DEPENGA
Fade.......................ARN
Fail (do failure)..........BOA
Fangs......................OXOTHEF
Fat (n)....................ACHAJGEFUN
Father.....................UGAMUJ
Fear (do fear).............UFOSETH
The place in which fear
  is understood............AMYGDALA
Feel.......................BHUCOOF
Feral......................CHONYID
Field......................YEKIA
Fighting...................BAGUNGAH
Fill.......................TEDADEXOG
Fire.......................ASHARA
First......................SAJALOM
Five.......................LYOTH
Flaming....................HACHAR
Flow.......................CALUTA
Fly (n)....................QWETHYB
Foolish....................WOJITJAX
Forget.....................INGBEZOTH
Foul.......................CHEKADENG
Found......................SIBHUMUNG
Four.......................CHOXAH
Free.......................LOFO
From.......................SEGWAR
Front......................CAVAS
Gathering (v)..............ELX
Genius.....................DAHZOO
Get people together
  for a rite...............MEGEXID
Ghost, Spectre, Shadow.....ISH
God........................VAWEJ
Goddess....................CUDTEG
Going......................TALMANA
Grant......................TAEBIDU
Gravity....................NOWOLE
Great......................AXBIM
Great Work (do the
  Great Work)..............CHOYOFAQUE, CUNGEVAAB
Green......................CHINIT
Hair.......................HOCUR
Happiness..................ZATECH
Happy......................CHACAJ
Hard.......................PUJOTHA
Harlot.....................CHABAFER
Hate.......................CIGUUCHAK
Have, Having...............LOMUS
Having the appearance
  of a cycle...............EDUPEDO
He.........................CAMVANG
Head.......................DUHMZOY
Head (leader)..............GRAELHOVER
Healing....................NOOLEY
Health.....................JUQUMAVY
Hear.......................BEJADOZ
Heat.......................HYP
Heaven.....................JEHABDA
Heisenberg's
  uncertainty principle....AFOCHAKCHUECHLEE
Hell.......................DAXULABA
Hidden.....................WINGEC
High.......................JACABA-PUMA
Holy.......................SEH
Horror.....................ONISVAK
House......................CHADADEP
How........................POHUTH
Human......................NGOK'ZAYZ
Hungry.....................ALDOBO
Hunt.......................ATHAFBO
Husk.......................EANUR
I..........................FACH, FACHOXOTH
Idiot......................JECHOVOG
Illness....................FEFPIAN
Illuminating...............QYOPAL
Imagination................NEKOZY
Immanentize the Eschaton...AEPALIZAGE
Impassionate...............NIMRUNG
In.........................BICOW
Incense....................CHADEGIZ
Incidentally...............CHETHECHON
Increase...................JETOV
Indeterminate..............HODLWA
Inertia....................JHECHLAGHAD
Infinite, infinity.........ULAV
Information................HUZAV
Inner......................CHUTHUK
Inorganic..................ACUA
Insane.....................BAJAVAIJA
Intone.....................GOJ
Intuition..................JOACHABIM
Invoking...................LOHIXOZ, XIODELOW
Inward.....................SOCAGI
Iron.......................WU
It.........................CAMVANG
It is done.................SYCUZ
Jackal.....................LOCBAF
Jewel......................ZEBENGED
Joint......................DY
Joy........................REPIX
Juice......................DHRAH
Jupiter....................GEZMEQ
Kali.......................MOOTROG
Knife......................CHHAS
Labyrinth..................PAGBEFTHOJEFOSR
Lady.......................GESIZAL
Language...................JU
Last.......................GRANGNUM
Laugh......................ERIXOTH
Laugh (n)..................CACHAGU
Leap.......................HARBEBED
Leg........................QIDVIDSOXX
Leviathan..................EJATHUNG
Life.......................DEGAJOX
Lightness..................ADJCIE
Lightning flash............NGYAF
Like (as)..................ACHICHJECH
Lord.......................ERFELCOPGECHEREF
Lost.......................ABFOV, FUBEKAXVETH
Loud.......................HACHAXAN
Love.......................FOUIJA
Low........................CHELOZIHPA
Loyalty....................CIBIZOH
Lust.......................HIQADNAMB'SHEKH
Magician...................BEJVAS
Magick.....................LEVIFITH
Magnetism..................OSAWAGA
Magus......................RITHOR
Make.......................OLOATIRVE
Mars.......................RAFHAXET
Matter.....................CHABOSEF
Maybe......................FOCHODOPA (T+), CHOPAZIJ (T-), ASAKE
Means......................ECHENGAB
Medicine...................QINBAK
Melting....................XIQAD
Merciless..................PAZFUGHENTH
Mercury....................THOGUT
Mercy......................C'HIG
Midnight...................HOCID
Mind.......................AIHERA
Mineral....................CHOFAJEM
Moon.......................XOAC
Morning is not the
  magician's friend........VULBUZO
Most probably..............UCHISPAY (T+), UVAT (T-)
Mother.....................BOXATONG
Mountain Lion..............HNSPIII
Mouth......................CHEFWENCH
Moving.....................XINGOCDEN
Multiply...................ONGCHALAWEJ
Multiversum................NOWIG'NG
Mundane....................WOJ
Music......................BAGNGALS
Myself.....................JAFRIX
Mystic.....................CHAL
Mystical...................CHALAB
Nadir......................HOCID
Name.......................CHAXNY
Nature.....................OEIZADQAR
Needing....................JAFMAPBEQ
Negation...................URGARTH
Neophyte...................QUOVUS
Neptune....................ALILAILY
Never......................CUGOTHSA
New........................KABOTHEYA
Night......................TAJEED
Nightgaunt.................TOTERYTTS
No, Not....................URGARTH
Nodens.....................TYNWI
Non-chaoist................NUQUELLIST
Non-local..................NIBGOT
Non-sinister...............HICHAP
Noon.......................NIGUYZ
Novice.....................QUAGOST
Now........................GWACHOR
Oak........................EKOHCITRA
Obey.......................HAERAHOPTAH
Obscure....................SHUD'GHA
Ocean......................GEIZ
Octarine...................OFTALA
Of.........................CHO
Offer......................ALUHAL
Offspring..................CAAJAXOV
Old........................VAWAJEZA
One........................NAGUZ
One of the blood...........GALAFRON
Orange.....................GORPAN
Order......................FOTCHPANG
Orgasm.....................EVACAXIJ
Other......................PETHJIG
Our........................LOKEG, OXO
Ouranos....................UNGASCAB
Outer......................XENCH'ZY
Outward....................TRESLIX
Overcome...................DEGHASHYBHEJHITHAH
Pact member................RUZATH
Pain.......................JAWENGOJ
Paranoia...................WABTEH
Parsite....................MAMY
Penetrate the aether.......FIACOPA
Pentacle...................ROHUD
Perception.................ULBANGIS
Perfect Disorder...........SOHAL
Permitted..................LASKU
Phenomenizing..............XIQUAL
Phoenix....................BAN
Planck's Constant..........D'KYENG
Planet.....................ANGRUH
Plant......................HACHACON
Pleasure...................JORO
Pierce.....................RADNAGHTOY
Poison.....................BIHACHO
Policy.....................CHICHMYAZEH
Polygon....................NAJOQA
Positive...................TABOCH
Possession.................KICFAV
Potential..................Z'KENG
Poverty....................HUCOYE
Power......................DINTHOQAF
Priest.....................KADAX
Property...................KICFAV
Protect, do protection.....FAGVIV
Purple.....................OUTHI
Putrifying.................CHAWABARAH
Pyre.......................FIFENG
Quiet......................KHAFED
Rage.......................CTASHRIT
Rain (n or v)..............THICHAZIS
Random.....................GYCAPORUS
Rarely.....................VOCHOD
Red........................CHIATIO
Reject attack..............JUNAWAH
Religion...................AVORIVOR
Remnant....................FEBACJICHAJ
Render.....................QIJOX
Renewal (to do renewal)....MORSHAK
Return.....................UBEWIC
Revealed...................BUJOB
Ring.......................YZOTH
Rise.......................FWOFIDAYO
Ritual.....................BIMODANG
Roiling....................HRWARJEP
Ruthless...................LOXABAA
Sadness....................BEJACHI
Sane.......................BAJARUT
Saturn.....................CHUFDOX
Savage.....................ZAMTHETUS
Scent......................PUTESTA
Scorpion...................HROYHIGHLOYNEH
Sea........................SONPEBREI
Secret.....................BECAPE
Section....................LEGFING
See, Look at/for...........DICOM
Self-love..................BORVEMACS
Selves.....................ZUWHABLE
Sense of hearing...........INGUCH
Sense of sight.............DOUCK
Sense of smell.............JADELFRING
Sense of tatse.............BEBCHEEL
Sense of touch.............CHOCHEXAIANOFO
Serpent....................HADAKA
Servant....................NABAGAF
Serving....................BEXTEH
Servitor...................CHICJOF
Set Up (v).................PELTHVORD
Seven......................JONS
Sex (do sex)...............EMUUL
Shadow, Ghost, Spectre.....ISH
Shape......................IXODEFAR
She........................CAMVANG
Shout (cry)................UWAMING
Shut Up!, Be Quiet!........TAXCHASI
Side.......................ZEWPEQ
Sigil......................DICONGWO
Sign.......................LOFU
Silent.....................CAJEGNE
Simultaneous...............JOXOBUPOQR
Sinister...................MANGEIF
Six........................QEBKEZ
Sixth sense................JOACHABIM
Skin.......................RICHFETAVDEDAZ
Slave......................N-BOH
Slime......................MUKADA
Small......................ICHECBAJ
Smoke......................TABANEKA
Snare......................KOQCHACHIJ
Soft.......................THIKUJ
Son........................ZAFAQIR
Sorcery....................DUCMUNG, TAFEOBU
Spectre, Shadow, Ghost.....ISH
Speed......................THU
Sphere.....................MECHRAHOD
Spider.....................XILCHINUBU
Spin (a web)...............HOZBEK
Square.....................HADAFNA
Stagnate, Stagnation.......MO
Stand......................TADMY
Star.......................BYGUD
Start......................HUT
Sting......................BHEDHEN
Stochastic.................FODDABWITH
Stop.......................ROBETAYZ
Storm......................HECHAFTETH
Strength...................HONUGIC
Strong Force...............THOWNAC
Struggle...................JEE
Subtract...................BIKIXIDIS
Success (do success).......QGHIBACSHQINTOOD
Suck.......................ENOOCSHAJAMNY
Suffice....................LHEBER
Sun........................CHABOJ
Sword......................FITAR
Syringe....................CHAWGAQQED
Technique..................EQALEAYBEA
Themselves.................YORCHKAD
They.......................DECNOTH
Thinking...................WAQUOTH
Thou.......................LYT
Three......................COOX
Thunder....................NGAFAMAKAL
Time.......................HEGLECHOJ
To.........................CHO
Today......................DEGGOT
Toward.....................PHENGWEY
Transform..................NOHADZ
Transform..................SIFAM
Transformation.............NOHADZ
Treachery..................CHAJIT
Tree.......................GABZ
Triangle...................BREG'N
Trying.....................MEXRODECHAR
Twisting...................CHANEDAR
Two........................THETES
Unbridled..................CHEXETROTH
Underneath.................CHINDETSER
Unlikely...................LUDUNEO (T+), OCHUNG (T-)
Unveiled...................BUJOB
Us.........................HEFLUBESQAD
Usually....................INGONULC
Venus......................CHALUQ
Very rarely................NEFOXOD
Very unlikely..............BAFOGA (T+), DUFASIR (T-)
Vital......................EAHGH
Voice......................CICHFIP
Vortex.....................ONGOTHAWAS
Wait.......................ZUQ
War........................RADOVAR
Warp.......................DOQAZ
Waste (verb)...............FWEE
Water......................THALDOMA
We.........................FACH, FACHOXOTH
We (plural)................FETH
Weak Force.................SIEGONICA
Weakness...................COPIXAHEH
Wealth.....................CIUXIQ
Web........................JICHHEFT
Weird......................N'GOJAP
What.......................WOKAC
Whatever...................BHISMWAHA
Whichever..................BHISMWAHA
White......................AHIGLEMWIB
Why........................ANGBIX
Widdershins................MANGEIF
Will.......................DIBONGOF
Wolf.......................CADLA
Womb.......................FOYM
Word.......................Z'HU
World......................DURONILT
Wyrd.......................BAKUG
Wyrdspeech.................ZAMPHALA
Year.......................INGFEGUVA
Yellow.....................CUSIG
Yes........................TABOCH
You........................HEV
Zenith.....................NIGUYZ
Zero.......................QACHOB

===================
OURANIAN TO ENGLISH
===================

ABFOV................Lost
ABHACCOOZ............Brain
ACAZE................Chains
ACHAJGEFUN...........Fat (n)
ACHALEZ..............Asunder
ACHANGKA.............Cursing
ACHICHJECH...........Like (as)
ACUA.................Inorganic
ADJCIE...............Lightness
AEPALIZAGE...........Immanentize the Eschaton
AFOCHAKCHUECHLEE.....Heisenberg's uncertainty principle
AGUIKUA..............Believe
AHEGNOX..............Balance
AHIGLEMWIB...........White
AIHERA...............Mind
ALDOBO...............Hungry
ALILAILY.............Neptune
ALUHAL...............Offer
AMYGDALA.............The place in which fear is understood
ANGBIX...............Why
ANGRUH...............Planet
ANOKQUZ..............Banish with laughter
AP...................Change
ARN..................Fade
ASAKE................Maybe
ASHARA...............Fire
ATHAFBO..............Hunt
AVORIVOR.............Religion
AXBIM................Great
BAFOGA (T+)..........Very unlikely
BAGNGALS.............Music
BAGUNGAH.............Fighting
BAJARUT..............Sane
BAJAVAIJA............Insane
BAKUG................Wyrd
BAN..................Phoenix
BATHUMS..............Congeal
BEBCHEEL.............Sense of tatse
BECAPE...............Secret
BEJACHI..............Sadness
BEJADOZ..............Hear
BEJVAS...............Magician
BER..................As
BERCPIF..............Bone
BEXHABDET............Devour
BEXTEH...............Serving
BHEDHEN..............Sting
BHISMWAHA............Whatever, Whichever
BHUCOOF..............Feel
BICHEZ...............Enrobe
BICOW................In
BIHACHO..............Poison
BIKIXIDIS............Subtract
BIMODANG.............Ritual
BOA..................Fail (do failure)
BOCHNADAD............Bronze
BOFENPOCHJUG.........Back
BOHUNCH..............Excite, Exclamation
BORVEMACS............Self-love
BOXATONG.............Mother
BREG'N...............Triangle
BRERSINA.............Eat
BUGUT................Blood
BUJOB................Disclosed, Revealed, Unveiled
BYFETH...............Azathoth
BYGUD................Star
C'HIG................Mercy
CAAJAXOV.............Offspring
CACAQAD..............End Up
CACHAGU..............Laugh (n)
CADLA................Wolf
CAJEGNE..............Silent
CALUTA...............Flow
CAMVANG..............He, She, It
CAVAS................Front
CHABAFER.............Harlot
CHABOJ...............Sun
CHABOSEF.............Matter
CHACAJ...............Happy
CHADADEP.............House
CHADEGIZ.............Incense
CHAEQAI..............Entangling
CHAJIT...............Treachery
CHAJUK...............Blue
CHAL.................Mystic
CHALAB...............Mystical
CHALUQ...............Venus
CHANAVAAFE...........Attacking
CHANEDAR.............Twisting
CHAR.................Ego
CHAWABARAH...........Putrifying
CHAWGAQQED...........Syringe
CHAXNY...............Name
CHAZITER.............Coincidence
CHEFWENCH............Mouth
CHEHY................Cast-off
CHEKADENG............Foul
CHELOZIHPA...........Low
CHETHECHON...........Incidentally
CHEXETROTH...........Unbridled
CHEZFARAZ............Drum (n)
CHHAS................Knife
CHIATIO..............Red
CHICHMYAZEH..........Policy
CHICJOF..............Servitor
CHILHIG..............Daemon
CHINDETSER...........Underneath
CHINGEB..............Dissolve
CHINIT...............Green
CHO..................At, Of, To
CHOBUJU..............Do Abundance
CHOCHEXAIANOFO.......Sense of touch
CHOFAJEM.............Mineral
CHONYID..............Feral
CHOPAZIJ.............Maybe
CHOXAH...............Four
CHOYOFAQUE...........Do the Great Work
CHRADERXIDAEGL.......Cold
CHUFDOX..............Saturn
CHUTHUK..............Inner
CHUWAKAGATHAZ........Chaos
CIBIZOH..............Loyalty
CICHFIP..............Voice
CIGUUCHAK............Hate
CIUXIQ...............Wealth
COOX.................Three
COPIXAHEH............Weakness
CTASHRIT.............Rage
CTEGOCSECHER.........Arsenic
CUDTEG...............Goddess
CUGOTHSA.............Never
CULUKEH..............Beautiful
CUNGEVAAB............Do the Great Work
CUSIG................Yellow
D'KYENG..............Planck's Constant
DAFOH................Cremation
DAHZOO...............Genius
DAO..................Experience (noun)
DAXULABA.............Hell
DEAXCHAVE............Excrement
DECNOTH..............They
DEGAJOX..............Life
DEGHASHYBHEJHITHAH...Overcome
DEGGOT...............Today
DEPENGA..............Faceless
DESTHODH.............Attempt
DET..................Dagger
DIBONGOF.............Will
DIBUQ................Doom
DICOM................See, Look at/for
DICONGWO.............Sigil
DIJOW................Air
DIMWA................Beam
DINTHOQAF............Authority, Power
DONGET...............Back (returned)
DOQAZ................Warp
DOUCK................Sense of sight
DOYHAC...............Elixir
DRAH.................Juice
DUBWONG..............Bird
DUCMUNG..............Sorcery
DUFASIR (T-).........Not Very unlikely
DUHMZOY..............Head
DURONILT.............World
DUXOBUM..............Dragon
DY...................Joint
EACHT................Brightness
EAHGH................Vital
EANUR................Husk
ECHENGAB.............Means
EDUPEDO..............Having the appearance of a cycle
EGELJACH.............Clarity
EJATHUNG.............Leviathan
EKOHCITRA............Oak
ELX..................Gathering (v)
EMUUL................Sex (do sex)
ENGAU................Beat (as in music)
ENOOCSHAJAMny........Suck
EQALEAYBEA...........Technique
EQUACIXOW............Creature
ERFELCOPGECHEREF.....Lord
ERIXOTH..............Laugh
ETHENG...............Die (do death)
EVACAXIJ.............Orgasm
EXLIUD...............Decrease
FACH.................We, I
FACHOXOTH............We, I
FACUPA...............Elixir
FAGVIV...............Protect, do protection
FEATNGOJOX...........Explode
FEBACJICHAJ..........Remnant
FECHSAEF.............Casual
FEFPIAN..............Illness
FEJINGHAP............Alone
FETH.................We (plural)
FIACOPA..............Penetrate the aether
FIFENG...............Pyre
FITAR................Sword
FOCHODOPA............Maybe
FODDABWITH...........Stochastic
FOTCHPANG............Order
FOUIJA...............Love
FOYM.................Womb
FUBEKAXVETH..........Lost
FWEE.................Waste (verb)
FWOFIDAYO............Rise
G'NATH...............Close (v)
GABREBAG.............Explain
GABZ.................Tree
GALAFRON.............One of the blood
GEGRASACOG...........Break
GEIZ.................Ocean
GERUNGHOWTHERANG.....Away
GESIZAL..............Lady
GEZMEQ...............Jupiter
GOJ..................Intone
GORPAN...............Orange
GRAELHOVER...........Head (leader)
GRANGNUM.............Last
GRELLIS..............Dream
GREZEPGUN............Energy
GWACHOR..............Now
GYCAPORUS............Random
HACHACON.............Plant
HACHAR...............Flaming
HACHAXAN.............Loud
HADAFNA..............Square
HADAKA...............Serpent
HAERAHOPTAH..........Obey
HANUFAKIZ............Anger
HARBEBED.............Leap
HARCH................Algol
HASEPH...............Dirt
HASPU................Abyss
HATUNN...............Carry
HAVAWANG.............Evoking
HECHAFTETH...........Storm
HECTIH...............Enter
HEFLUBESQAD..........Us
HEGLECHOJ............Time
HEGOTF...............Adept
HEV..................You
HICHAP...............Dosile, Non-sinister
HIQADNAMB'SHEKH......Lust
HNSPIII..............Mountain Lion
HOCID................Midnight, Nadir
HOCUR................Hair
HODLWA...............Indeterminate
HOGA.................Choose
HONUGIC..............Strength
HOZBEK...............Spin (a web)
HROYHIGHLOYNEH.......Scorpion
HRWARJEP.............Roiling
HUCOYE...............Poverty
HUT..................Start
HUTAYAX..............Divided by
HUZAV................Information
HYP..................Heat
ICHECBAJ.............Small
IDAXGUB..............Alien
IJACEEBO.............All gods & demons are we
INGAZYRAS............Add
INGBEZOTH............Forget
INGFEGUVA............Year
INGONULC.............Usually
INGUCH...............Sense of hearing
ISH..................Shadow, Ghost, Spectre
IT...................Benefit
IXODEFAR.............Shape
J'KOWEJRAF...........Accident
JACABA-PUMA..........High
JADELFRING...........Sense of smell
JAFMAPBEQ............Needing
JAFRIX...............Myself
JAWENGOJ.............Pain
JECHOVOG.............Idiot
JEE..................Struggle
JEHABDA..............Heaven
JETOV................Increase
JHECHLAGHAD..........Inertia
JICHHEFT.............Web
JOACHABIM............Intuition, Sixth Sense
JONS.................Seven
JORO.................Pleasure
JORRD................Before
JOXOBUPOQR...........Simultaneous
JU...................Language
JUNAWAH..............Reject attack
JUQUMAVY.............Health
KABOTHEYA............New
KADAX................Priest
KAFESAR..............Daughter
KALACAD..............Circle
KANACHETA............Baphomet
KAQAXIHZ.............Crystal
KHAFED...............Quiet
KICFAV...............Possession, Property
KOQCHACHIJ...........Snare
KUDEX................Darkness
LASKU................Permitted
LAVID................Dross
LAXENGAB.............All
LEGFING..............Section
LEVIFITH.............Magick
LHEBER...............Suffice
LOCBAF...............Jackal
LOFO.................Free
LOFU.................Sign
LOHIXOZ..............Invoking
LOKEG................Our
LOMUS................Have, Having
LOXABAA..............Ruthless
LUDUNEO (T+).........Unlikely
LYOTH................Five
LYT..................Thou
MAGOOL...............Action
MAMY.................Parasite
MANGEIF..............Sinister, Widdershins
MECHRAHOD............Sphere
MEGEXID..............Get people together for a rite
MEXRODECHAR..........Trying
MO...................Stagnate, Stagnation
MOOTROG..............Kali
MORSHAK..............Renewal (to do renewal)
MUJAHNGRAB...........Archetype
MUKADA...............Slime
N'GOJAP..............Weird
N'KAIGACODJACH.......Babalon
N'LOGL...............Across
N-BOH................Slave
NABAGAF..............Servant
NABORNA..............Dare
NAGUZ................One
NAJOQA...............Polygon
NAY..................Cleanse
NEFOXOD..............Very rarely
NEKOZY...............Eye, Imagination
NEVESA...............Engine
N'GACSHORLEAMOONY....Empty
NGAFAMAKAL...........Thunder
NGECH-HOX............Decimal point
NGOK'ZAYZ............Human
NGYAF................Lightning flash
NIBGOT...............Non-local
NIGUYZ...............Noon, Zenith
NIMRUNG..............Impassionate
NOBO.................Earth
NOFU.................Access, Door, Entry
NOHADZ...............Transform, transformation
NOOLEY...............Healing
NORTA................Battle
NOWIG'NG.............Multiversum
NOWOLE...............Gravity
NUQUELLIST...........Non-chaoist
OCHUNG (T-)..........Not Unlikely
OEIZADQAR............Nature
OFTALA...............Octarine
OHMUPIK..............Alcyon
OLOATIRVE............Create, Make
ONGCHALAWEJ..........Multiply
ONGO.................Do
ONGOTHAWAS...........Vortex
ONISVAK..............Horror
ORITHIKYA............Conflict
OSAWAGA..............Magnetism
OUTHI................Purple
OXO..................Our
OXOTHEF..............Fangs
PADOJO...............Equilibriating
PAGBEFTHOJEFOSR......Labyrinth
PAZFUGHENTH..........Merciless
PELTHVORD............Set Up (v)
PETHJIG..............Other
PHENGWEY.............Toward
POHUTH...............How
PUJOTHA..............Hard
PUMHEQWA.............Angel
PUTESTA..............Scent
QACHOB...............Zero
QEBKEZ...............Six
QEDRADER.............Calling
QGHIBACSHQINTOOD.....Success (do success)
QICHI................Desire
QIDVIDSOXX...........Leg
QIJOX................Render
QINBAK...............Medicine
QUAGOST..............Novice
QUEXIN...............Dog
QUOVUS...............Neophyte
QWETHYB..............Fly (n)
QYOPAL...............Illuminating
RADNAGHTOY...........Pierce
RADOVAR..............War
RAFHAXET.............Mars
REHOHUR..............Destroy
REMAN................Creation
RENCEB...............Come
REPIX................Joy
RICHFETAVDEDAZ.......Skin
RITHOR...............Magus
ROBETAYZ.............Stop
ROHUD................Pentacle
ROSRECA..............Condemned
RUZATH...............Pact member
SAJALOM..............First
SAJAX................Danger
SEGWAR...............From
SEH..................Holy
SHASAC...............Burn
SHUD'GHA.............Obscure
SIBHUMUNG............Found
SICANGAD.............Entropy
SIEGONICA............Weak Force
SIFAM................Transform
SOCAGI...............Inward
SODUV................Divining
SOHAL................Perfect Disorder
SONPEBREI............Sea
SUNDEGAI.............Destruction
SYCUZ................It is done
TABANEKA.............Smoke
TABOCH...............Positive, Yes
TADMY................Stand
TAEBIDU..............Grant
TAFEOBU..............Sorcery
TAJEED...............Night
TAJNACHEFSO..........Eagle
TALMANA..............Going
TANJACH..............Day
TARAKIM..............Face
TAUG.................All, Entire
TAXCHASI.............Shut Up!, Be Quiet!
TEDADEXOG............Fill
TENFEMET.............Cloud
THALDOMA.............Water
THAMBUHOL............Beef
THETES...............Two
THICHAZIS............Rain (n or v)
THIKUJ...............Soft
THOFAD (T-)..........Almost certianly not
THOFP................Dimension
THOGUT...............Mercury
THOVAAD..............Enchanting
THOWNAC..............Strong Force
THU..................Speed
THUBASY..............Diamond
TIRAJ................To do discipline upon one's breathing (Prana-yoga)
TOTERYTTS............Nightgaunt
TRESLIX..............Outward
TUDOHXIN.............Animal
TUMAC................Eye
TUMPEDOCRAHAR........Body
TUVJIKAB.............Entity
TYNWI................Nodens
UBEWIC...............Return
UCHISPAY (T+)........Most probably
UDINBAK..............Chaos
UFOSETH..............Fear (do fear)
UGAMUJ...............Father
UJAI.................Astral
ULANGULE.............By
ULAV.................Infinite, infinity
ULBANGIS.............Perception
UNGASCAB.............Ouranos
UNGOYUD..............Black
URGARTH..............Negation, No, Not
UTHEDUS (T+).........Almost certainly
UTOK.................Almost invariably
UVAT (T-)............Most probably not
UWAMING..............Cry (shout)
UZARTHE..............Aetheric
VAWAJEZA.............Old
VAWEJ................God
VEXIB................Bind
VOCHOD...............Rarely
VOROSHA..............Brother
VULBUZO..............Morning is not the magician's friend
WABTEH...............Paranoia
WAQUOTH..............Thinking
WEC..................Dark matter
WHEBONG..............Above
WINGEC...............Hidden
WIZAKUB..............Distant
WOCEP................Below
WOJ..................Mundane
WOJITJAX.............Foolish
WOKAC................What
WU...................Iron
XACOJ................Atmosphere
XEBEMEK..............Divide
XECHOV...............Confusion
XENCH'ZY.............Outer
XILCHINUBU...........Spider
XINGOCDEN............Moving
XIODELOW.............Invoking
XIQAD................Melting
XIQUAL...............Phenomenizing
XOAC.................Moon
YEKIA................Field
YORCHKAD.............Themselves
YZOTH................Ring
ZAFAQIR..............Son
ZAMPHALA.............Wyrdspeech
ZAMTHETUS............Savage
ZATECH...............Happiness
ZATHINGHU............Cave
ZEBENGED.............Jewel
ZEGEWUV..............Cup
ZEWPEQ...............Side
Z'HU.................Word
Z'KENG...............Potential
ZUQ..................Wait
ZUWHABLE.............Selves

Zdroj:
CARROLL, Peter J. Liber Null; &, Psychonaut. 1. české vyd. Praha: Vodnář, 2007. 185 s. ISBN 978-80-86226-76-7.
http://www.chaosmagick.org/barbdict/

Obrázek: pixabay, archiv Lóže u Z.·.S.·.