Sumerština a Sumersko-Český slovníček

Sumerština je starověký vymřelý jazyk používaný v jižní části Mezopotámie od 4. tisíciletí př. n. l. Kolem 1900 př. n. l. byla v běžné mluvě nahrazena akkadštinou, jazykem náboženským a vědeckým však zůstala po dvě další tisíciletí. Sumerština není příbuzná s žádným jiným jazykem a řadí se stejně jako například baskičtina mezi izolované jazyky.

Sumerština je prvním známým psaným jazykem. Používané písmo, zvané klínové, později převzaly další jazyky jako akkadština, ugaritština, ale i chetitština.

Zdroj:
Obrázek: pixabay, archiv Lóže u Z.·.S.·.

Slovník: F. Rahman – slovníček k sumerštině z knihy NOVÁKOVÁ, Nea, RAHMAN, Furat a PECHA, Lukáš. Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum, 1998. 266 s. ISBN 80-7184-416-0.