Řečtina

Řecké písmo bych zařadil také mezi “magické” abecedy. Jednak proto, že první překlad bible (Septuaginta) byl do řečtiny, Nový zákon byl sepsán originálně již v řečtině a v podstatě celá kultura Evropy vznikla díky řeckému vlivu a překladům z řečtiny. Při magických rituálech navazujících na starořecké tradice (adorace božstev apod.) se toto písmo jeví jako vhodné.

Řecké písmo (též řecká abeceda nebo alfabéta) je nejstarší dosud používané písmo v Evropě. Používá se téměř výhradně pro zápis řečtiny (s výjimkou koptštiny), i do jiných jazyků však pronikají řecká písmena např. jako matematické symboly. Písmo bylo vyvinuto v geometrickém období (kolem 9. století př. n.l.), pravděpodobně na základě fénického písma, a s několika změnami se používá dodnes.

Zdroj:
Wikipedia
Obrázek: pixabay, archiv Lóže u Z.·.S.·.