Ogham

Historie oghamové abecedy

Ogham je raně středověké hláskové písmo v podobě zářezů rytých do hran kamenných kvádrů nebo do dřeva, které se používalo v Irsku pro zápis zprvu primitivní irštiny a později staré irštiny v době mezi 4. až 8. století n. l. Ogham byl později nahrazen latinkou, kterou do Irska přinesli první křesťanští misionáři již kolem 5. století v podobě iroskotského písma.

Hlavní zdroj informací o původu Oghamu je Book of Ballimote ze 14. století a další rukopisy, které vycházely z ranějších textů a ústní tradice a byly využívány ve středověkých školách klasické poezie. Tento materiál přepsal na počátku tohoto století George Calder, lektor keltského umění na uverzitě v Glasgow, a publikoval ho jako Auraicept na nÉces (doslova “Příručka učeného”, nebo “Badatelův slabikář”)

Legenda praví, že Ogham vytvořil Bůh Ogma Sluneční Tvář. Ogma byl archetypem postavy keltského otce a slunečního boha. “Tak tedy Ogma, muž obratný v řeči i poezii, vynalezl Ogham. Jako důkaz pravosti měla tato řeč patřit učencům, ale neměla vylučovat ani venkovany a pastevce.”

Slabikář podrobně popisuje slovní Oghamy, které napsali Mac Ind Oic a Morann Mac Main, včetně jednotlivých výkladů významů písmen.

Ogham se psal buď na vertikální nebo na horizontální linii (hranu). V případě vertikální se psalo zdola nahoru, v případě horizontální zleva doprava.

 • Písmena jsou uspořádána do čtyř základních skupin po pěti znacích.
 • Písmeno každé jednotlivé skupiny je tvořeno čarami od jedné do pěti, které jsou různě orientovány k pomyslné základní linii či hraně opracovaného kamene.

Text se tesal buď do dřívek, nebo do kamenů s ostrou hranou. Dodnes máme dochováno více než 350 kamenů v Irsku, Walesu, jižní Anglii, na ostrově Man a ve Skotsku. V sevevýchodním Skotsku se dochovaly nápisy v zatím nerozluštěném Oghamu Piktů z Dalriady, nebo z království Argyll.

Oghamové písmo našlo své uplatnění i při předávání tajných informací a to pomocí znakové řeči. Pomocí prstového Oghamu mohli mezi sebou zasvěcenci komunikovat tak, že klouby spojovali s jednotlivými písmeny oghamové abecedy, nebo že vytvářeli tvary písmen pomocí prstů. Podobně nosní a holenní Ogham využíval pět prstů k vyznačení tvarů písmen na svislé ose nosu, nebo holenní kosti. Tento systém komunikace dával zasvěcencům takovou moc, že se vydávaly královské edikty, které zakazovaly komunikovat v Oghamu.

Lidové tradice a magie

Ogham není pouze abecedou, ale je to zároveň i jakýsi klíč otevírající dveře do paralelního světa znalostí, významů, souvislostí a přírody. Ogham slouží jako symbolický kód, který se tím víc prohlubuje, čím více je používán. Mezi obyvatele britských ostrovů se hojně šířil například pomocí poezie a ústní tradicí. Skryté významy příběhů byly odhaleny pouze těm, kteří byli zasvěceni. Obyčejný člověk slyšel pouze pohádku o lidech a bájných tvorech.

Ogham je však pouze jednou z mnoha dalších lidových tradic ostrovních keltů. Mezi další techniky, které se dochovaly, nebo o kterých víme, že se používaly, patří:

 • Taghairm – Trans v býčí kožešině. Pomocí extrémních technik, jako např. napichování koček na kůl, přiměl operatér duchy, aby mu přišly na pomoc.
 • Imbas-Forosnai – Trans vyvolaný pojídáním masa z bílého býka, rituálně poraženém o zimním slunovratu. Spícímu věštci se prozpěvovaly mantry.
 • Znamení v chování zvířat a ptáků – Věštění z letu ptáků bylo známé nejen keltům, ale i slovanům. Ostrovní keltové pozorovali zvláště střízlíky, havrany a jeřáby. Ve walesu byli obvykle pozorováni orli. Dalším významným zvířetem pro kelty byl králík, který jako poslední vybíhá z hořícího strniště, jakmile byl sklizen poslední snop. Přezdívá se mu keltský fénix. Věštilo se ze směru dráhy, kam králík utíkal.
 • Scapulimancie – věštba z lopatkových kostí
 • Ochranné předměty

Jednotlivé Aicne (skupiny) oghamové abecedy

Aicne Břízy

 • Bříza – B – Beith
 • Jeřáb – L – Luis
 • Olše – F/V – Fearn
 • Vrba – S – Saille
 • Jasan – N – Nuinn

Aicne Hlohu

 • Hloh – H – Huathe
 • Dub – D – Duir
 • Cesmína – T – Tinne
 • Líska – C – Coll
 • Jabloň – O/P – Quert

Aicne Vinné révy

 • Vinná réva – M – Muinn
 • Břečťan – G – Gort
 • Rákos – Ng – Ngetal
 • Trnka – Str/Z – Straif
 • Černý bez – R – Ruis

Aicne Borovice

 • Borovice – A – Ailim
 • Hlodáš – O – Ohn
 • Vřes / Jmelí – U – Ur
 • Topol / Osika – E – Eadha
 • Tis – I – Ido

Později se přidalo ještě páté Aicne, tzv. Aicne hájku.

Aicne Hájku
Tato Aicne se v různých zdrojích liší. Jedná se o novodobou část Oghamu a rlzní oghamisté k ní mají různý přístup. Uvádím verzi z knihy Ogham: cesta vroubená příběhy stromů Jaroslavy Karpíškové.

 • Hájek – K – Koad
 • Brslen – Oi – Oir
 • Zimolez – Ui – Uileand
 • Jalovec / Šípek – Io – Ifin
 • Buk / Bukový háj / Moře – EA – Eamancholl

Nutno podotknout, že při hledání zdrojů k oghamové abecedě na internetu lze najít různé vyobrazení abecedy s drobnými odchylkami. Zde uvádíme abecedu publikovanou v knize Jaroslavy Karpíškové – Ogham: Cesta vroubená příběhy stromů. Z této publikace vycházíme hlavně proto, že autorka úspěšně absolvovala druidský výcvik ve Společenství bardů, ovatů a druidů (OBOD) v Anglii a má tak napojení na přímou linii.

Divinace s Oghamem

K jednotlivým stromům / písmenům lze přistupovat nejen jako k abecedě, ale díky specifickým vlastnostem jednotlivých stromů a keřů i jako k jakési divinační metodě. Tato metoda je založena převážně na individuálnímu přístupu k jednotlivým stromům, ke každému si však lze nastudovat dostatek obecných vlastností, pranostik a pověr, díky kterým lze vytvořit ucelený koncept popisu jednotlivých skupin.

Není jasné, zda byl Ogham využíván k divinaci již na počátku jeho používání, zřejmě se jedná o novodobou, avšak funkční divinační metodu, která nás skrze naciťování se na jednotlivé stromy a keře přibližuje k samotné přírodě. Minimálně se naučíte pár nových stromů a i to se počítá :).

V češtině doporučujeme nastudovat následující zdroje:
– Jaroslava Karpíšková – Ogham: cesta vroubená příběhy stromů
– Liz a Colin Murray – Stromy a keltská věštba
– Jiří Svoboda – Pohanské věstění
– Fred Hageneder – Velká kniha stromů : duch stromů

Dostupné je samozřejmě nespočet botanických publikací, atlasy, herbáře a zahraniční zdroje pojednávající o jednotlivých stromech se zajímavými informacemi. Přístup ke zdrojům je neomezený, vždy záleží, jak s informacemi naložíte a co budete vnímat jako důležité pro samotnou divinační metodu.

Při hlubším studiu Oghamu je rovněž na místě trávit čas v přírodě, vyhledávat jednotlivé stromy, pozorovat krajinu a skladbu rostlin a stromů a navazovat s nimi vztah. Na základě přejatých a vlastních poznatků si může každý vytvořit individuální přístup k divinaci.

Jako divinační pomůcka nám může sloužit sada jednotlivých písmen vyrytých do větviček stromů a keřů. I zde k výrobě můžete přistoupit zcela originálně a je zcela na vás, zda si pro každé písmeno zvolíte dřevinu, ke které náleží, nebo zda svou Oghamovou sadu pojmete jinak originálně. Jelikož se jedná převážně o intuitivní/individuální metodu, která nemá jasná pravidla, kreativitě se zde meze nekladou. Zhmotněnou oghamovou abecedu pak můžete uložit do látkového měšce, nebo do krabičky k tomu účelu zhotovené.

Jak věštit

V případě, že vás trápí konkrétní otázka, nebo jste se ocitli v situaci, ve které si nejste jisti řešením, stačí se zklidnit, soustředit se na problém a vytáhnout si jedno dřívko. Vytažený strom vám ukáže cestu, nebo přístup, jaký k situaci zaujmout. Doporučuji si výsledek v klidu promeditovat a snažit se pochopit, co nám energie stromu o dané situaci říká a jak nám může pomoci ji vyřešit.

Podobným způsobem si můžete vytáhnout tři písmena na otázku “bylo-je-bude”, která se věnuje nějakému dlouhodobějšímu vývoji situace/osobnímu rozvoji apod.

K dispozici je také množství “tarotových” karet s vyobrazením jednotlivých písmen. I ty lze při divinaci využít, nebo se jimi inspirovat. Ke kartám bývá většinou zpracovaná publikace s výklady jednotlivých písmen. Tento přístup může být příjemný pro ty, kteří nejsou tak manuálně zruční, nebo chtějí s Oghamem pracovat dříve, než si vytvoří kolekci dřev jednotlivých stromů. Přiloženým výkladem se dá jistě řídit, nebo inspirovat při vlastním zkoumání jednotlivých písmen.
Doporučuji Liz a Colin Murray – Stromy a keltská věštba, knihu a balíček vykládacích oghamových karet. Kniha obsahuje originální divinační metody, které lze použít i při práci s dřívky.
Stejně jako u jiných divinačních metod, i zde je však dobré proniknout do orákula co nejhlouběji a najít si vlastní cestu k práci s orákulem a k samotnému výkladu.

Zdroj:
Wikipedia
KARPÍŠKOVÁ, Jaroslava. Ogham: cesta vroubená příběhy stromů. Vydání první. Praha: Malvern, 2018. 236 stran. ISBN 978-80-7530-111-6.

MURRAY, Liz a MURRAY, Colin. Stromy a keltská věštba. Vyd. 1. Olomouc: Fontána, ©2009. 119 s. ISBN 978-80-7336-537-0.
Obrázek: Pinterest, Archiv Lóže u Z.·.S.·. , https://owlcation.com/humanities/History-of-Ireland-First-Peoples-of-Ireland