Originální Abbého syntetické tabulky

…k tématu 7 planet / kovů / dnů a dalších atributů

Tabulka 1

Planeta – kov – princip/živel – dává vlastnost – výstup duše – smrtelné hříchy – ctnosti – ctnosti – svobodná umění – barva praporu – funkce – sůl – kovů – stupeň alch.práce – paracelsiánské bytosti – svátost/mystérium

Tabulka 2

Den – planeta – živel – tón – čínské – archanděl – sanskrt – tibetsky – hebrejsky – název dne – keltské – severské – germánské – slovanské – staročesky

Obrázek: Pixabay, archiv Lóže u Z.·.S.·.

Nadcházející události