Maier, Michael / Atalanta Fugiens, 1617

Atalanta Fugiens neboli prchající Atalanta, nejkrásnější kniha o alchymii z času pozdní renesance.

Jeden z dvorních lékařů Rudolfa II., zaujatý alchymista a mystický reformátor, se narodil někdy kolem roku 1568. Císař si ho značně oblíbil a jmenoval ho svým osobním sekretářem. Po smrti svého zaměstnavatele v roce 1612 se Maier odstěhoval do Nizozemí a sepsal několik velmi ve své době velmi čtených knih, v nichž se snažil dokázat, že alchymistickými procesy je možné dospět k postupnému objevování tajemství přírody. Jeho díla Symbola Aureae Mensae z roku 1617 a Atalanta Fugiens vydaná o rok později jsou zajímavou směsicí přesných pozorování materiálního světa a okultních výkladů. Později několikrát navštívil Anglii, kde patřil k jeho přátelům další vyznavač ezoterických nauk sir William Paddy, lékař krále Jakuba I. Michael Meier zemřel v roce 1622.

Více zde.

Zdroj:
https://21stoleti.cz/2004/12/17/alchymiste-a-magove-na-dvore-rudolfa-ii/
Obrázky: archiv Lóže u Z.·.S.·.